Zakonita selitev v tujino z otroki

Ciper
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 V katerih primerih lahko eden od staršev zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša?

Tisti od staršev, ki ima izključno pravico do varstva in vzgoje otroka, lahko otroka zakonito premesti v drugo državo brez soglasja drugega od staršev.

2 V katerih primerih je za premestitev otroka v drugo državo nujno soglasje drugega starša?

Če oba od staršev uresničujeta skupno pravico do varstva in vzgoje mladoletnega otroka, je za premestitev otroka v drugo državo potrebno soglasje drugega od staršev. Premestitev brez soglasja pomeni kaznivo dejanje na podlagi poglavja 154 kazenskega zakonika.

3 Kako je mogoče otroka zakonito premestiti v drugo državo, če drugi starš za premestitev ne da potrebnega soglasja?

Otroka je mogoče premestiti v drugo državo brez soglasja enega od staršev s skupno pravico do varstva in vzgoje otroka, in sicer na podlagi ustrezne odločbe družinskega sodišča.

4 Ali za začasno premestitev (npr. dopust, zdravstvena oskrba itn.) in za trajno premestitev veljajo ista pravila? Priložite ustrezne obrazce za soglasje, če ti obstajajo.

Če soglasje za začasno ali stalno premestitev ni dano, je potrebna odločba sodišča. Oblika soglasja ni predpisana.

Zadnja posodobitev: 07/12/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.