Zakonita selitev v tujino z otroki

Litva
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 V katerih primerih lahko eden od staršev zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša?

Premestitev otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša je možna samo začasno (npr. za počitnice). Za spremembo države prebivališča je potrebno soglasje drugega starša ali odločba sodišča o določitvi otrokovega prebivališča v tuji državi.

2 V katerih primerih je za premestitev otroka v drugo državo nujno soglasje drugega starša?

Če sta starša poročena in ne razvezana, ne glede na to, ali živita skupaj ali ne, je za spremembo države prebivališča otroka potrebno soglasje obeh staršev.

Če sta starša razvezana in je otrokovo prebivališče vzpostavljeno z enim od staršev, je za trajno premestitev otroka v tujo državo potrebno tudi soglasje drugega starša, saj vzpostavitev prebivališča z enim od staršev temu staršu ne daje več pravic v razmerju do otroka, razen če je sodišče odločilo drugače.

Če starša nista poročena in otrokovo prebivališče ni bilo vzpostavljeno z nobenim od njiju, se predpostavlja, da imata starša enake pravice in da je za spremembo države prebivališča otroka potrebno soglasje obeh staršev.

3 Kako je mogoče otroka zakonito premestiti v drugo državo, če drugi starš za premestitev ne da potrebnega soglasja?

Če soglasja drugega starša ni mogoče pridobiti, mora starš, ki se seli v drugo državo, pri sodišču vložiti zahtevek za določitev otrokovega prebivališča in ureditev stikov z otrokom. Če je prebivališče določeno, mora starš vložiti zahtevek za spremembo ureditve stikov z otrokom.

4 Ali za začasno premestitev (npr. dopust, zdravstvena oskrba itn.) in za trajno premestitev veljajo ista pravila? Priložite ustrezne obrazce za soglasje, če ti obstajajo.

Litovska zakonodaja ne zahteva dodatnega soglasja starša za začasno premestitev otroka v drugo državo.

Zadnja posodobitev: 21/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.