Izvirna jezikovna različica te strani nizozemščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Swipe to change

Zakonita selitev v tujino z otroki

Nizozemska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 V katerih primerih lahko eden od staršev zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša?

Eden od staršev lahko zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša samo, če roditeljska pravica pripada le njemu.

2 V katerih primerih je za premestitev otroka v drugo državo nujno soglasje drugega starša?

Soglasje drugega starša za premestitev otroka v drugo državo je potrebno, če starša skupaj izvršujeta roditeljsko pravico.

3 Kako je mogoče otroka zakonito premestiti v drugo državo, če drugi starš za premestitev ne da potrebnega soglasja?

Če je premestitev otroka v drugo državo nujna, vendar drugi starš v primeru skupne roditeljske pravice ne da soglasja, se lahko pri sodišču vloži zahtevek za nadomestno soglasje (člen 253A knjige I nizozemskega civilnega zakonika (Nederlands Burgerlijk Wetboek)).

4 Ali za začasno premestitev (npr. dopust, zdravstvena oskrba itn.) in za trajno premestitev veljajo ista pravila? Priložite ustrezne obrazce za soglasje, če ti obstajajo.

Da, na Nizozemskem veljajo za začasno premestitev otroka ista pravila kot za trajno premestitev otroka. Ustrezen obrazec je na voljo tukaj: „toestemming om te reizen“ (v nizozemščini) PDF (288 Kb) nl, „consent letter for minors travelling abroad“ (v angleščini) PDF (298 Kb) en.

Zadnja posodobitev: 17/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.