Izvirna jezikovna različica te strani španščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice: angleščina.
Swipe to change

Zakonita selitev v tujino z otroki

Španija
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)

1 V katerih primerih lahko eden od staršev zakonito premesti otroka v drugo državo brez soglasja drugega starša?

Če ima le eden od staršev roditeljsko pravico, ki pomeni pravice in obveznosti staršev v razmerju do njihovih nepreskrbljenih otrok. V primeru prekinitve razmerja je to vprašanje povsem neodvisno od pravice do varstva in vzgoje otroka in pravice do stikov z otrokom.

2 V katerih primerih je za premestitev otroka v drugo državo nujno soglasje drugega starša?

Če imata oba starša roditeljsko pravico, ne glede na to, kateri od staršev ima pravico do stikov z otrokom in kateri ima pravico do varstva in vzgoje otroka.

3 Kako je mogoče otroka zakonito premestiti v drugo državo, če drugi starš za premestitev ne da potrebnega soglasja?

Če je soglasje drugega starša potrebno, vendar ta noče dati soglasja in se starša ne moreta sporazumeti, mora premestitev odobriti sodni organ.

4 Ali za začasno premestitev (npr. dopust, zdravstvena oskrba itn.) in za trajno premestitev veljajo ista pravila? Priložite ustrezne obrazce za soglasje, če ti obstajajo.

Pravila za začasno premestitev niso enaka kot za trajno premestitev. Kadar gre za običajno zdravstveno oskrbo otroka, počitnice ali podobno, sprejme odločitev tisti od staršev, s katerim je otrok takrat, in sicer ne glede na to, ali ima pravico do varstva in vzgoje otroka ali pravico do stikov z otrokom, pri čemer se spoštuje čas stika ali obiska, ki ga mora otrok preživeti z vsakim od staršev. Nosilci roditeljske pravice morajo odobriti samo odločitve, ki so pomembne za življenje otrok, kot je na primer trajna premestitev.

Potrdilo o medsebojnem dogovoru obeh staršev, da mladoletnik lahko zapusti nacionalno ozemlje, se lahko predloži na postaji civilne straže (Puesto de la Guardia Civil) ali postaji nacionalne policije (Comisaría de Policía Nacional). Uporabiti je treba enega od naslednjih obrazcev:

https://www.guardiacivil.es/documentos/pdfs/autorizacion_menor_extranjero/PRC_197953_Formulario_declaracixn_firmada_permiso_viaje_fuer.pdf ali https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/_es/tramites_ciudadania_documentacionviajar.php.

Zadnja posodobitev: 11/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.