Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση δανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Δανία

Στη σελίδα αυτή γίνεται ανασκόπηση των νομικών επαγγελμάτων στη Δανία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Δανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εισαγγελείς

Οργάνωση

Η δανική εισαγγελία υπάγεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος εποπτεύει τους εισαγγελείς. Αποτελείται από τον Διευθυντή Ποινικών Διώξεων, τους Εισαγγελείς και τους αστυνομικούς διοικητές.

Ο Διευθυντής Ποινικών Διώξεων (γενικός εισαγγελέας) παρίσταται σε ποινικές υποθέσεις ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου, ενώ επίσης συμμετέχει στις συνεδριάσεις της επιτροπής εξέτασης ποινικών υποθέσεων.

Ο γενικός εισαγγελέας προΐσταται των υπόλοιπων εισαγγελέων και εποπτεύει το έργο τους. Επίσης, εξετάζει προσφυγές κατά αποφάσεων που λαμβάνουν οι εισαγγελείς σε πρώτο βαθμό.

Αποστολή και καθήκοντα

Η αποστολή και η οργάνωση της Εισαγγελίας περιγράφονται στο Μέρος 10 (άρθρα 95-107) του δανικού νόμου περί διοίκησης της δικαιοσύνης.

Καθήκον της εισαγγελίας είναι να διώκει, σε συνεργασία με την αστυνομία, τα εγκλήματα κατ' εφαρμογή του νόμου περί διοίκησης της δικαιοσύνης. Σύμφωνα με το άρθρο 96(2) του νόμου, η εισαγγελία εξετάζει κάθε υπόθεση με την ταχύτητα που απαιτεί το είδος της. Στο πλαίσιο αυτό, η εισαγγελία πρέπει να εξασφαλίσει ότι διώκονται όσοι πρέπει να τιμωρηθούν, και όχι αθώοι («αρχή της αντικειμενικότητας»).

Έξι περιφερειακοί εισαγγελείς ασχολούνται με ποινικές υποθέσεις – υποθέσεις που εκδικάζονται κατ' έφεση και υποθέσεις που εκδικάζονται από σώμα ενόρκων – ενώπιον των εφετείων και εποπτεύουν το χειρισμό των ποινικών υποθέσεων από τους αστυνομικούς διοικητές. Επίσης, οι περιφερειακοί εισαγγελείς εξετάζουν προσφυγές κατά αποφάσεων των αστυνομικών διοικητών σχετικά με διώξεις. Τέλος, οι εισαγγελείς ασχολούνται με υποθέσεις αποζημίωσης που σχετίζονται με ποινικές διώξεις και καταγγελίες κατά της αστυνομίας.

Ο Εισαγγελέας Σοβαρών Οικονομικών Εγκλημάτων είναι αρμόδιος για τη δίωξη υποθέσεων σοβαρών οικονομικών εγκλημάτων σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο Προϊστάμενος Εισαγγελέας Σοβαρών Διεθνών Εγκλημάτων είναι αρμόδιος για τη δίωξη διεθνών εγκλημάτων που διαπράττονται στο εξωτερικό, συμπεριλαμβανομένης της γενοκτονίας, των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και των εγκλημάτων πολέμου. Η δικαιοδοσία του εκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι αστυνομικοί διοικητές ενεργούν ως εισαγγελείς ενώπιον των δικαστηρίων των πόλεων (πρωτοδικείων) και συνεπώς είναι υπεύθυνοι – εκτός από τη διοίκηση της αστυνομίας – για τις έρευνες και τις ανακρίσεις που διεξάγει η τοπική αστυνομία και για τη λειτουργία της τοπικής εισαγγελικής υπηρεσίας.

Δικαστές

Οργάνωση

Το Δανικό Συμβούλιο Δικαστικών Διορισμών υποβάλλει συστάσεις στον Υπουργό Δικαιοσύνης για όλους τους δικαστικούς διορισμούς, εκτός από τη θέση του προέδρου του Ανώτατου Δικαστηρίου. Στην πράξη, ο Υπουργός Δικαιοσύνης ακολουθεί πάντα τις συστάσεις του Συμβουλίου.

Αρμόδιο για πειθαρχικά θέματα που αφορούν τους δικαστές ή το νομικό προσωπικό των δικαστηρίων είναι το Ειδικό Πειθαρχικό Δικαστήριο.

Η δανική διοίκηση δικαστηρίων ασκεί τη γενική αρμοδιότητα για την κατάρτιση και εκπαίδευση του νομικού προσωπικού των δικαστηρίων.

Αποστολή και καθήκοντα

Στη Δανία, οι επαγγελματίες δικαστές γενικά δεν ειδικεύονται σε κάποιο κλάδο του δικαίου. Η θέση τους μπορεί να είναι μόνιμη ή προσωρινή (‘konstitueret’). Οι βοηθοί και οι αναπληρωτές δικαστές συνήθως χειρίζονται απλούστερες υποθέσεις (όπως αυτές που υποβάλλουν οι δικαστικοί επιμελητές).

Οι λαϊκοί δικαστές μετέχουν, με ορισμένες σημαντικές εξαιρέσεις, σε όλες τις ποινικές υποθέσεις τις οποίες εκδικάζουν τα πρωτοβάθμια και τα δευτεροβάθμια δικαστήρια. Για την εκδίκαση αστικών υποθέσεων σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, μπορεί να ζητηθεί η συνδρομή λαϊκών εμπειρογνωμόνων εκτιμητών. Οι λαϊκοί δικαστές και οι λαϊκοί εμπειρογνώμονες εκτιμητές διορίζονται για περίοδο τεσσάρων ετών.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε:

το δημόσιο δικτυακό τόπο της Δανικής Ένωσης Δικαστών

το δικτυακό τόπο της Ένωσης Βοηθών Δικαστών

Οργάνωση των νομικών επαγγελμάτων: Δικηγόροι

Δικηγόροι

Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι

Ο Δανικός Δικηγορικός Σύλλογος ιδρύθηκε το 1919. Όλοι οι δανοί δικηγόροι (advokater) είναι υποχρεωτικά μέλη του.

Μισθωτοί νομικοί και ασκούμενοι νομικοί

Η FAAF είναι ένωση νομικών που απασχολούνται ως μισθωτοί ή ως ασκούμενοι, η οποία υπάγεται στη Δανική ένωση νομικών και οικονομολόγων (DJØF). Η DJØF είναι η μεγαλύτερη συνδικαλιστική οργάνωση και ένωση συμφερόντων της Δανίας για φοιτητές και εργαζομένους στους κλάδους του δικαίου, της διοίκησης, του δημόσιου τομέα, της έρευνας, της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας, των οικονομικών, των πολιτικών και κοινωνικών επιστημών. Έχει περίπου 50 000 μέλη που απασχολούνται σε αυτούς τους τομείς. Από τα 1 500 περίπου μέλη της FAAF, τα 900 περίπου είναι νομικοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα.

Νομικοί σύμβουλοι

Οι νομικοί σύμβουλοι δεν είναι απλώς μέλη του Δανικού Δικηγορικού Συλλόγου, αλλά μπορούν να γίνουν και μέλη της ένωσης νομικών συμβούλων (Danske Virksomhedsjurister – DVJ). Σήμερα, τα δύο τρίτα περίπου των μελών της ένωσης DVJ διαθέτουν άδεια ασκήσεως νομικού επαγγέλματος. Η DVJ εκπροσωπεί γενικά τα επαγγελματικά συμφέροντα των νομικών συμβούλων, ενώ παράλληλα καταβάλλει προσπάθειες για την προώθηση της αναγνώρισης και της κατανόησης της θέσης και της αυξανόμενης σημασίας του νομικού συμβούλου από την επιχειρηματική κοινότητα, τις αρχές, τις ΜΚΟ και την κοινωνία γενικά. Η DVJ είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νομικών Συμβούλων Επιχειρήσεων (ECLA).

Αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι και νομικοί σύμβουλοι

Στη Δανία, οι νομικοί σύμβουλοι που διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος υπάγονται στην ίδια ακριβώς νομοθεσία με τους αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους. Ο νόμος περί διοίκησης της δικαιοσύνης δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες, που συμμετέχουν και οι δύο στο Δανικό Δικηγορικό Σύλλογο.

Αυτό σημαίνει ότι, σε γενικές γραμμές, οι νομικοί σύμβουλοι υπάγονται στο ίδιο νομικό καθεστώς με τους δικηγόρους όσον αφορά τον κώδικα συμπεριφοράς, το επαγγελματικό απόρρητο, την εμπιστευτικότητα που χαρακτηρίζει τη σχέση δικηγόρου-πελάτη, τα νομικά προνόμια κ.λπ. Εντούτοις, το πεδίο εφαρμογής του κώδικα συμπεριφοράς επεκτάθηκε, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι εφαρμόζεται και στους νομικούς συμβούλους, με τροποποιήσεις που καλύπτουν τις ειδικές συνθήκες εργασίας τους.

Έτσι, τα νομικά προνόμια των νομικών συμβούλων διέπονται από τους ίδιους κανόνες που ισχύουν για τους αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους. Εντούτοις, δεν έχει ακόμα κριθεί από τα δικαστήρια αν το κατώτατο όριο που ισχύει για τους νομικούς συμβούλους είναι το ίδιο ή χαμηλότερο από ό,τι για τους δικηγόρους.

Η μόνη εξαίρεση από το ισότιμο καθεστώς αφορά το ποιον μπορεί να εκπροσωπήσει ο νομικός σύμβουλος βάσει της άδειας ασκήσεως επαγγέλματός του. Η νομική δυνατότητα άσκησης καθηκόντων νομικού συμβούλου θεωρείται σιωπηρή εξαίρεση από το άρθρο 124 του νόμου περί διοίκησης της δικαιοσύνης, το οποίο ορίζει για ποιους τύπους εταιρείας μπορεί να ενεργεί ο νομικός.

Συνεπώς, εφόσον ο νομικός σύμβουλος δεν διατηρεί δικηγορικό γραφείο ξεχωριστό από την κύρια απασχόλησή του, μπορεί να χρησιμοποιεί τον τίτλο του δικηγόρου μόνον όταν εκπροσωπεί την εταιρεία ή τον οργανισμό εργοδότη του. Αυτό σημαίνει ότι, αν ο εργοδότης ζητήσει από το νομικό σύμβουλο να δώσει νομικές συμβουλές σε πελάτη ή μέλος, ο νομικός σύμβουλος μπορεί να το κάνει χρησιμοποιώντας τον τίτλο του δικηγόρου μόνον αν διατηρεί δικηγορικό γραφείο ξεχωριστό από την κύρια απασχόλησή του και αναλάβει τον πελάτη ή το μέλος υπό την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου δικηγόρου.

Αν όμως ο νομικός σύμβουλος δεν διατηρεί δικηγορικό γραφείο ξεχωριστό από την κύρια απασχόλησή του, δώσει νομικές συμβουλές σε πελάτη ή μέλος, ο οποίος θεωρείται καταναλωτής και οι συμβουλές δοθούν για εμπορικό σκοπό, ο νομικός σύμβουλος θα υπόκειται στο νόμο περί νομικών συμβουλών, με μία μόνο εξαίρεση: ο νόμος δεν θα ισχύει για νομικές συμβουλές που δίδονται από συνδικαλιστικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Ο λόγος για την εξαίρεση αυτή είναι ότι αυτές οι νομικές συμβουλές δεν παρέχονται για εμπορικό σκοπό και γενικά θεωρούνται παρεπόμενες των κανονικών υπηρεσιών που παρέχονται στα μέλη και οι οποίες σχετίζονται με το σκοπό της οργάνωσης.

Οι νομικές συμβουλές που δίδει σε μεμονωμένο καταναλωτή υπάλληλος συνδικαλιστικής οργάνωσης (ο οποίος διαθέτει άδεια ασκήσεως νομικού επαγγέλματος) διέπεται συνεπώς μόνον από τους γενικούς κανόνες για την αποζημίωση σε μη συμβατικές σχέσεις και μόνον εμμέσως από το δανικό κώδικα συμπεριφοράς, ο οποίος προβλέπει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 126 (4) του νόμου περί διοίκησης της δικαιοσύνης, ο δικηγόρος υποχρεούται να επιδεικνύει (εκτός των επαγγελματικών νομικών δραστηριοτήτων του) συμπεριφορά ανάλογη προς το λειτούργημά του σε επιχειρηματικά ή οικονομικά θέματα.

Ο νόμος περί παροχής νομικών συμβουλών

Από τον Ιούλιο 2006, οι νομικές συμβουλές που παρέχονται σε καταναλωτές για εμπορικούς λόγους διέπονται από ξεχωριστή ρύθμιση – ανεξαρτήτως της εκπαίδευσης του παρόχου. Ο νόμος προβλέπει ρητώς ότι δεν εφαρμόζεται στις νομικές συμβουλές που παρέχουν δικηγόροι στο πλαίσιο ανεξάρτητης απασχόλησης ούτε στις νομικές συμβουλές που παρέχουν συνδικαλιστικές οργανώσεις ή ΜΚΟ, διότι οι συμβουλές αυτές δεν θεωρούνται εμπορικής φύσεως (βλ. ανωτέρω). Επίσης, ο νόμος δεν εφαρμόζεται στις νομικές συμβουλές που παρέχονται από επιχειρήσεις, διότι οι επιχειρήσεις υπόκεινται στους κώδικες συμπεριφοράς που εκδίδει ο Υπουργός Οικονομικών και Επιχειρηματικών Υποθέσεων.

Εντούτοις, όπως προαναφέρθηκε, αυτό δεν σημαίνει ότι οι νομικές υπηρεσίες που παρέχονται από πρόσωπο που διαθέτει άδεια ασκήσεως νομικού επαγγέλματος δεν ρυθμίζονται νομοθετικά. Αν νομικός σύμβουλος που διαθέτει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αλλά δεν διατηρεί ανεξάρτητο δικηγορικό γραφείο, δώσει νομικές συμβουλές σε καταναλωτή (δηλαδή σε κάποιον άλλο εκτός του εργοδότη του), η υπηρεσία αυτή εμπίπτει στο νόμο περί παροχής νομικών συμβουλών, αν μπορεί να θεωρηθεί ότι δόθηκε για εμπορικό σκοπό.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του νόμου περί παροχής νομικών συμβουλών είναι τα εξής:

  • Ο πάροχος νομικών συμβουλών πρέπει να συμπεριφέρεται κατά τρόπο σύμφωνο με τον κώδικα συμπεριφοράς. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να ασκεί τα καθήκοντά του με επιμέλεια, ευσυνειδησία και συνέπεια, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα συμφέροντα του πελάτη. Οι συμβουλές πρέπει να δίδονται με την απαιτούμενη ταχύτητα.
  • Η συμφωνία για την παροχή νομικών συμβουλών πρέπει να συνάπτεται εγγράφως.
  • Ο πάροχος νομικών συμβουλών δεν υποχρεούται να διαθέτει ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, αλλά οι σχετικές πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται στη συμφωνία για την παροχή νομικών συμβουλών.
  • Ο πάροχος νομικών συμβουλών υποχρεούται να ενημερώνει τον πελάτη για την τιμή των νομικών συμβουλών.
  • Ο πάροχος νομικών συμβουλών απαγορεύεται να λάβει περιουσιακά στοιχεία ως παρακαταθήκη.
  • Ο πάροχος νομικών συμβουλών απαγορεύεται να δίδει συμβουλές σε πελάτη αν έχει συγκεκριμένο προσωπικό ή οικονομικό συμφέρον στην έκβαση της υπόθεσης
  • Ο πάροχος νομικών συμβουλών υπόκειται στον κώδικα συμπεριφοράς που εκδίδει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Για την τήρηση του νόμου και του κώδικα συμπεριφοράς υπόκειται σε εποπτεία από το Συνήγορο του Καταναλωτή

Νομικές βάσεις δεδομένων

Οι πληροφορίες αυτές διατίθενται στο δικτυακό τόπο του Δανικού Δικηγορικού Συλλόγου.

Ο δικτυακός τόπος παρέχει πληροφορίες στα αγγλικά σχετικά με τα νομικά επαγγέλματα στη Δανία. Περιέχει επίσης κατάλογο των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων (στα δανικά).

Άλλα νομικά επαγγέλματα

Οργανισμοί που παρέχουν νομικές υπηρεσίες δωρεάν

Σε ολόκληρη τη Δανία υπάρχουν «κλινικές νομικής συνδρομής». Οποιοσδήποτε χρειάζεται νομική συνδρομή μπορεί να απευθυνθεί στην Υπηρεσία Αστικών Υποθέσεων, η οποία θα τον παραπέμψει στην πλησιέστερη «κλινική». Η διεύθυνση της Υπηρεσίας είναι η ακόλουθη:

The Civil Affairs Agency

Gyldenløvesgade 11, 2.

1600 Copenhagen V

τηλέφωνο: +45 33 92 33 34,

φαξ: +45 39 20 45 05

διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

Δευτέρα έως Πέμπτη, 10.00 π.μ. έως 03.00 μ.μ., Παρασκευή, 10.00 π.μ. έως 02.00 μ.μ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/06/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.