Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση γερμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Γερµανία

Στην παρούσα σελίδα παρέχεται επισκόπηση των νομικών επαγγελμάτων στη Γερμανία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Γερµανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Νομικά Επαγγέλματα

Εισαγγελείς

Aποστολή και καθήκοντα

Η εισαγγελία είναι ένα ανεξάρτητο όργανο ποινικής δικαιοδοσίας, το οποίο κατατάσσεται στο ίδιο επίπεδο με τα δικαστήρια. Είναι αρμόδια για τη διενέργεια ερευνών σε προκαταρκτικές διαδικασίες, για την εκπροσώπηση της διωκτικής αρχής στα ποινικά δικαστήρια και για την εκτέλεση των ποινών. Όταν δεν έχει διορισθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό άλλη αρχή, η εισαγγελία χειρίζεται επίσης, στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, τα διοικητικά παραπτώματα

Η εισαγγελία υποχρεούται να παρέμβει σε αδικήματα τα οποία διώκονται, υπό τον όρο ότι συντρέχουν επαρκείς λόγοι. Αυτό σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένη να απαγγείλει κατηγορίες και να ασκήσει δίωξη κατά οποιουδήποτε υπόπτου, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου.

Όταν διενεργούν έρευνες σε ποινικές διαδικασίες, οι εισαγγελίες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ορισμένα βοηθητικά πρόσωπα όπως, μεταξύ άλλων, αστυνομικούς, φορολογικούς ελεγκτές και τελωνειακούς. Αυτοί πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες της εισαγγελίας.

Η εισαγγελική αρχή παρίσταται ενώπιον του δικαστηρίου κυρίως στο πλαίσιο των ποινικών διαδικασιών. Αυτό ισχύει για τις διαδικασίες τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό.

Η διεξαγωγή δίκης σε μια ποινική διαδικασία απαιτεί την απαγγελία κατηγοριών στον κατηγορούμενο. Με μερικές εξαιρέσεις που αφορούν πταίσματα, υπεύθυνη για την απαγγελία κατηγοριών είναι η εισαγγελία. Στην επακόλουθη δίκη, ο εισαγγελέας ο οποίος εκπροσωπεί την κατηγορούσα αρχή, είναι συνεχώς παρών.

Στις διαδικασίες σε πρώτο βαθμό, ο εισαγγελέας πρέπει να αναγνώσει το κατηγορητήριο. Σε όλες τις διαδικασίες δικαιούται, μεταξύ άλλων, να εξετάσει τον κατηγορούμενο και μάρτυρες. Στο τέλος της ακροαματικής διαδικασίας, ο εισαγγελέας είναι υπεύθυνος να ανακεφαλαιώσει τη δίκη και κατά την αγόρευσή του αξιολογεί τα πραγματικά και νομικά περιστατικά, ζητεί την καταδίκη του κατηγορουμένου καθώς και την επιβολή συγκεκριμένης ποινής ή την απαλλαγή του κατηγορουμένου.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, ο εισαγγελέας πρέπει να ενεργεί αντικειμενικά και πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνον τις επιβαρυντικές, αλλά και τις ελαφρυντικές περιστάσεις. Εάν η εισαγγελία είναι πεπεισμένη ότι μια δικαστική απόφαση πρέπει να επανεξετασθεί για πραγματικούς ή νομικούς λόγους, δικαιούται να ασκήσει έφεση – ακόμη και υπέρ του κατηγορουμένου.

Οργάνωση

Οι εισαγγελίες διαθέτουν ιεραρχική δομή. Κατά συνέπεια, οι υπάλληλοι της εισαγγελίας πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των ανωτέρων τους.

Λόγω του ομοσπονδιακού συστήματος στη Γερμανία, πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Ομοσπονδίας και των αρμοδιοτήτων των Länder.

Ομοσπονδιακός εισαγγελέας

Ο γενικός εισαγγελέας του ομοσπονδιακού ανώτατου δικαστηρίου (Bundesanwaltschaft) είναι η ανώτατη αρχή δίωξης σε θέματα εθνικής ασφάλειας στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. Εκπροσωπεί την εισαγγελία σε σοβαρά εγκλήματα κατά του κράτους, και ιδίως εκείνα που αφορούν την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (π.χ. αδικήματα με πολιτικά κίνητρα, και ειδικότερα τρομοκρατικές ενέργειες, καθώς και προδοσία και κατασκοπία).

Ο ομοσπονδιακός γενικός εισαγγελέας είναι επίσης αρμόδιος για τη δίωξη εγκλημάτων που παραβιάζουν τον διεθνή ποινικό κώδικα, για τη συμμετοχή στις αναθεωρήσεις και για τον σχολιασμό όλων των διαδικασιών ποινικών προσφυγών ενώπιον του ομοσπονδιακού ανώτατου δικαστηρίου.

Την υπηρεσία του γενικού εισαγγελέα του Ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου διευθύνει ο ομοσπονδιακός γενικός εισαγγελέας (Generalbundesanwalt), ο οποίος εποπτεύει και καθοδηγεί τους εισαγγελείς, τους ανώτερους εισαγγελείς και τους εισαγγελείς της υπηρεσίας.

Τον γενικό εισαγγελέα του Ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου εποπτεύει ο ομοσπονδιακός υπουργός Δικαιοσύνης. Ωστόσο, ο υπουργός δεν διαθέτει εξουσίες εποπτείας ή καθοδήγησης των εισαγγελέων των Länder.

Εισαγγελείς των Länder

Σε όλες τις άλλες υποθέσεις (κοινά αδικήματα), αρμόδια για τη δίωξη είναι η εισαγγελία των Länder. Ο γενικός εισαγγελέας σε ομοσπονδιακό επίπεδο και ο εισαγγελέας σε επίπεδο ομόσπονδων κρατιδίων (Länder) είναι διαφορετικοί και χωριστοί θεσμοί. Δεν υπάρχει ιεράρχηση μεταξύ του ομοσπονδιακού επιπέδου και του επιπέδου των Länder.

Καθένα από τα 16 Länder είναι αρμόδιο για τη δική του εισαγγελία, η οποία είναι οργανωμένη ως εξής:

Κάθε περιφέρεια πρωτοδικείου περιλαμβάνει μια εισαγγελία, η οποία είναι επίσης αρμόδια για τα καθήκοντα άσκησης δίωξης στα ειρηνοδικεία που υπάγονται στην περιφέρεια του πρωτοδικείου.

Την εποπτεία και την καθοδήγηση της εισαγγελίας ασκεί η γενική εισαγγελία του αρμόδιου εφετείου, την οποία διευθύνει και καθοδηγεί το αντίστοιχο υπουργείο Δικαιοσύνης των Länder.

Η γενική εισαγγελία (Generalstaatsanwaltschaft) είναι αρμόδια για τις διαδικασίες έφεσης και αναίρεσης στα εφετεία. Εάν μια τέτοια διαδικασία υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου, ο ομοσπονδιακός γενικός εισαγγελέας ασκεί τα καθήκοντα της γενικής εισαγγελίας.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εισαγγελία στις ενότητες περί δικαστηρίων και εισαγγελίας του δικτυακού τόπου του ομοσπονδιακού υπουργείου Δικαιοσύνης. Πολλές εισαγγελίες διαθέτουν επίσης δικούς τους δικτυακούς τόπους, οι οποίοι βρίσκονται στις ιστοσελίδες της δικαστικής διοίκησης των αντίστοιχων κομητειών.

Δικαστές

Οργάνωση

Η κύρια νομοθεσία η οποία ρυθμίζει το επάγγελμα των δικαστών, τόσο στα ομοσπονδιακά όσο και στα κομητειακά δικαστήρια, είναι ο γερμανικός νόμος περί δικαστών (DRiG). Διάφοροι κανονισμοί περιέχονται επίσης στην αντίστοιχη νομοθεσία των Länder.

Η εποπτεία των δικαστών που ασκούν τα καθήκοντά τους στα Länder ασκείται από τους υπουργούς δικαιοσύνης των αντίστοιχων Länder. Η εποπτεία των δικαστών του ομοσπονδιακού ανώτατου δικαστηρίου, με εξαίρεση τους δικαστές του ομοσπονδιακού συνταγματικού δικαστηρίου, ασκείται από τον ομοσπονδιακό υπουργό.

Αποστολή και καθήκοντα

Επαγγελματίες και λαϊκοί δικαστές

Οι επαγγελματίες δικαστές προεδρεύουν σε ομοσπονδιακά δικαστήρια ή δικαστήρια των Länder. Οι κομητειακοί δικαστές προεδρεύουν στα διάφορα δικαστήρια των Länder, για παράδειγμα, ειρηνοδικεία, πρωτοδικεία ή εφετεία. Οι περισσότεροι δικαστές είναι δικαστές των Länder.

Οι δικαστές του Ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου εκδικάζουν υποθέσεις στο Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο, στο Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο, στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών, στο Ομοσπονδιακό Φορολογικό Δικαστήριο, στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κοινωνικών υποθέσεων, στο Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο και στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας.

Εκτός από τους επαγγελματίες δικαστές, λαϊκοί δικαστές μπορούν επίσης να εκδικάσουν ποινικές υποθέσεις. Πρόκειται για μια τιμητική θέση στην οποία εκλέγονται πολίτες. Θεωρητικά, αυτό μπορεί να συμβεί ακόμη και χωρίς τη συγκατάθεση του διοριζόμενου μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορεί κάποιος να αρνηθεί τον διορισμό του. Οι λαϊκοί δικαστές εκδικάζουν υποθέσεις σε ειρηνοδικεία καθώς και ποινικές υποθέσεις και υποθέσεις ανηλίκων που εξετάζονται από τα αντίστοιχα τμήματα των πρωτοδικείων.

Καταρχήν, οι λαϊκοί δικαστές έχουν τα ίδια δικαιώματα ψήφου με τους επαγγελματίες δικαστές. Αυτό σημαίνει ότι οι επαγγελματίες δικαστές και οι λαϊκοί δικαστές αποφασίζουν από κοινού σχετικά με την ενοχή ενός κατηγορουμένου και σχετικά με την ποινή.

Σύμφωνα με τον νόμο περί οργανισμού των δικαστηρίων (GVG) (άρθρο 36), λαϊκοί δικαστές πρέπει να εκλέγονται κάθε πέντε έτη. Μόνον γερμανοί πολίτες μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντα λαϊκού δικαστή (άρθρο 31 του GVG). Αποκλείονται οι πολίτες, οι οποίοι:

  • είναι κάτω των 25 ετών ή άνω των 70 ετών κατά την έναρξη της θητείας (άρθρο 33 του GVG)
  • δεν διαμένουν στον αρμόδιο δήμο
  • κρίνονται ακατάλληλοι λόγω ψυχικής ή σωματικής ασθένειας
  • κρίνονται ακατάλληλοι λόγω ανεπαρκούς γνώσης της γερμανικής γλώσσας
  • είναι πιθανό να πτωχεύσουν
  • έχουν καταδικασθεί προηγουμένως, ή εκκρεμούν εις βάρος τους ποινικές διαδικασίες (άρθρο 32 του GVG).

Οι λαϊκοί δικαστές δικαιούνται αποζημίωση για την άσκηση των καθηκόντων τους. Το ύψος της αποζημίωσης εξαρτάται από τα προβλεπόμενα στον σχετικό νόμο για την αμοιβή και την αποζημίωση των δικαστών (άρθρο 55 του GVG). Τα Länder διαθέτουν ενημερωτικά φυλλάδια τα οποία ενημερώνουν τους λαϊκούς δικαστές σχετικά με τα καθήκοντά τους. Οι πληροφορίες αυτές είναι επίσης διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. Τα Länder παρέχουν επίσης κατάρτιση σε λαϊκούς δικαστές.

Δικαστικοί υπάλληλοι (Rechtspfleger)

Οι δικαστικοί υπάλληλοι είναι κατώτεροι δικαστικοί λειτουργοί που ασκούν και δικαστικά καθήκοντα. Αναλαμβάνουν κυρίως – ως «δεύτερος πυλώνας της τρίτης εξουσίας» – καθήκοντα που εμπίπτουν στον τομέα της ούτως αποκαλούμενης εκούσιας δικαιοδοσίας (πρόκειται μεταξύ άλλων για κληρονομικές υποθέσεις, υποθέσεις δικαστικής συμπαράστασης ενηλίκων, υποθέσεις που αφορούν τις σχέσεις γονέων και τέκνων και την υιοθεσία, υποθέσεις σχετικές με το κτηματολόγιο, το εμπορικό μητρώο, το μητρώο συνεταιρισμών και το μητρώο ελεύθερων επαγγελματιών, υποθέσεις αφερεγγυότητας, υποθέσεις σχετικές με σωματεία, υποθέσεις που αφορούν τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων, υποθέσεις σχετικές με το νηολόγιο των πλοίων κ.λπ.), αλλά είναι εξίσου επιφορτισμένοι με την εκτέλεση πολλών άλλων δικαστικών καθηκόντων, όπως, για παράδειγμα, στον τομέα της διαδικασίας έκδοσης διαταγής πληρωμής, της νομικής βοήθειας (ευεργέτημα πενίας), της αναγκαστικής εκτέλεσης, της αναγκαστικής εκποίησης και της αναγκαστικής διαχείρισης, στον τομέα του καθορισμού των δικαστικών εξόδων, της εκτέλεσης της ποινής, κατά τη διαδικασία ενώπιον του ομοσπονδιακού δικαστηρίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, καθώς και στο πλαίσιο των διεθνών έννομων σχέσεων.

Στα ειρηνοδικεία, ο αριθμός των βοηθητικών δικαστικών υπαλλήλων είναι τώρα πλέον μεγαλύτερος από αυτόν των δικαστών. Το πεδίο δραστηριότητας των βοηθητικών δικαστικών υπαλλήλων προσδιορίζεται στο νόμο σχετικά με τους βοηθητικούς δικαστικούς υπαλλήλους (Rechtspflegergesetz - RPflG). Οι βοηθητικοί δικαστικοί υπάλληλοι, όπως και οι δικαστές, χαίρουν ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και κατά την έκδοση αποφάσεων και δεσμεύονται μόνο από το νόμο και το δίκαιο. Τα ένδικα μέσα που μπορούν να ασκηθούν κατά των αποφάσεων των βοηθητικών δικαστικών υπαλλήλων είναι κατ’ αρχήν εκείνα που προβλέπονται από τις γενικές διατάξεις δικονομικού δικαίου.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Οι προσβάσιμες στο κοινό βάσεις δεδομένων που αφορούν τα δικαστικά επαγγέλματα είναι:

Πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες στους δικτυακούς τόπους των Ενώσεων Δικαστών όπως η Γερμανική Ένωση Δικαστών (Deutscher Richterbund) ή η Ένωση των γερμανών βοηθητικών δικαστικών υπαλλήλων (Bundes Deutscher Rechtspfleger).

Δικηγόροι

Στη Γερμανία ασκούν δραστηριότητα περί τους 160 000 δικηγόρους. Πρέπει να έχουν την ίδια κατάρτιση με τους δικαστές και έχουν την αρμοδιότητα να συμβουλεύουν και να εκπροσωπούν τους πελάτες τους σχετικά με όλα τα νομικά θέματα. Όλοι οι δικηγόροι έχουν τη δυνατότητα να εκτελούν δικαστικά και εξωδικαστικά καθήκοντα· το γερμανικό δίκαιο δεν προβλέπει ειδικούς δικηγόρους για νομική εκπροσώπηση. Έχουν αρμοδιότητα να παρίστανται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου στη Γερμανία, εκτός εάν πρόκειται για εκπροσώπηση σε υποθέσεις αστικού δικαίου ενώπιον του Ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου, για το οποίο ισχύουν ειδικές διαδικασίες.

Οι δικηγόροι υπόκεινται στις κανονιστικές διατάξεις του γερμανικού ομοσπονδιακού νόμου περί δικηγορίας (Bundesrechtsanwaltsordnung). Τα επαγγελματικά καθήκοντα των δικηγόρων προσδιορίζονται επίσης μέσω καταστατικών, όπως ο επαγγελματικός κώδικας δεοντολογίας των δικηγόρων (Berufsordnung der Rechtsanwälte) και ο κανονισμός περί των ειδικευμένων δικηγόρων (Fachanwaltsordnung). Οι αμοιβές των δικηγόρων καθορίζονται στον νόμο σχετικά με τις αμοιβές των δικηγόρων (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz).

Οι δικηγόροι είναι οργανωμένοι σε 27 τοπικούς δικηγορικούς συλλόγους και τον δικηγορικό σύλλογο του Ομοσπονδιακού Ανώτατου Δικαστηρίου. Οι δικηγορικοί σύλλογοι είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση άδειας δικηγορίας. Επιπλέον, είναι καθήκον τους, μεταξύ άλλων, η εποπτεία της συμμόρφωσης των δικηγόρων με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το νομικό επάγγελμα είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ομοσπονδιακού Δικηγορικού Συλλόγου. Επιπλέον, η Ένωση Γερμανών Δικηγόρων (DAV), η μεγαλύτερη οργάνωση γερμανών δικηγόρων, παρέχει ευρείες πληροφορίες σχετικά με το δικηγορικό επάγγελμα, Οι πληροφορίες στον δικτυακό τόπο είναι διαθέσιμες στα γερμανικά, στα αγγλικά και στα γαλλικά.

Βοήθεια για την εξεύρεση δικηγόρου παρέχεται στον Επίσημο κατάλογο ομοσπονδιακών δικηγόρων (Bundesweite Amtliche Anwaltsverzeichnis) στον οποίο αναφέρονται όλοι οι δικηγόροι (είναι διαθέσιμο στα γερμανικά και στα αγγλικά), καθώς και η Ομοσπονδιακή υπηρεσία πληροφοριών για δικηγόρους (Deutsche Anwaltauskunft).

Σύμβουλοι σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Στη Γερμανία ασκούν δραστηριότητα περί τους 3000 συμβούλους σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Διαθέτουν ολοκληρωμένο επιστημονικό ή τεχνικό πανεπιστημιακό πτυχίο και έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία πρόσθετη νομική κατάρτιση. Νομιμοποιούνται να παρέχουν συμβουλές και να εκπροσωπούν τους πελάτες μόνο στον τομέα των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (κυρίως όσον αφορά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα βιομηχανικά σήματα, τον σχεδιασμό και τα εμπορικά σήματα), ειδικότερα δε την καταχώρηση και εποπτεία τους. Δικαιούνται να εκπροσωπούν τους πελάτες τους ενώπιον της γερμανικής υπηρεσίας διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων (Patent- und Markenamt), του ομοσπονδιακού δικαστηρίου διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (Bundespatentgericht) και, σε ειδικές περιπτώσεις, ενώπιον του ομοσπονδιακού ανώτατου δικαστηρίου (Bundesgerichtshof). Ενώπιον των πρωτοδικείων (Landesgericht) και των εφετείων (Oberlandesgericht) οι σύμβουλοι σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας δικαιούνται μόνο να γνωμοδοτούν για τους πελάτες τους, δεν έχουν όμως το δικαίωμα να υποβάλλουν αιτήσεις.

Η δραστηριότητα των συμβούλων σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας διέπεται από τις νομικές διατάξεις του κανονισμού σχετικά με τους συμβούλους σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (Patentanwaltsordnung). Oι σύμβουλοι σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι οργανωμένοι στον σύλλογο συμβούλων σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με τους δικηγόρους ειδικευμένους στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου Συμβούλων σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (Patentanwaltskammer). Ο δικτυακός τόπος παρέχει επίσης κατάλογο των συμβούλων σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

Συμβολαιογράφοι

Στη Γερμανία ασκούν επί του παρόντος δραστηριότητα περί τους 8 000 συμβολαιογράφους, οι οποίοι κατά κανόνα διαθέτουν την ίδια κατάρτιση με τους δικαστές. Παρέχουν ανεξάρτητες, αμερόληπτες και αντικειμενικές συμβουλές και συμπαράσταση στις σημαντικές δικαιοπραξίες και στον τομέα της προληπτικής απονομής δικαιοσύνης. Το σημαντικότερο καθήκον των συμβολαιογράφων είναι η έγγραφη βεβαίωση νομικών πράξεων.

Λόγω της ομοσπονδιακής δομής της Γερμανίας, υπάρχουν διάφοροι τύποι συμβολαιογράφων: Στα περισσότερα ομόσπονδα κρατίδια, ο συμβολαιογράφος ασκεί κύρια επαγγελματική δραστηριότητα (Nurnotariat). Σε ορισμένες περιφέρειες της Γερμανίας ως συμβολαιογράφοι διορίζονται δικηγόροι οι οποίοι, παράλληλα με τη δικηγορία, ασκούν συγχρόνως δραστηριότητα συμβολαιογράφου (Anwaltsnotariat). Στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, οι συμβολαιογράφοι είναι ενίοτε δημόσιοι υπάλληλοι (Amtsnotar) (έως το 2017). Σε όλες τις περιπτώσεις, ο διορισμός και η εποπτεία των συμβολαιογράφων πραγματοποιούνται από τη διοίκηση της δικαιοσύνης των αντίστοιχων Länder.

Οι επαγγελματικοί κανονισμοί που διέπουν τους συμβολαιογράφους καθορίζονται στον ομοσπονδιακό κανονισμό περί συμβολαιογράφων (Bundesnotarordnung). Τα έξοδα που μπορούν να χρεώνουν οι συμβολαιογράφοι καθορίζονται στον κανονισμό περί εξόδων (Kostenordnung).

Κάθε συμβολαιογράφος είναι μέλος του συλλόγου συμβολαιογράφων στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το συμβολαιογραφείο του/της.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με διάφορα θέματα που αφορούν το επάγγελμα του συμβολαιογράφου είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ομοσπονδιακού Συλλόγου Συμβολαιογράφων (Bundesnotarkammer). Επιπλέον βοήθεια για την εξεύρεση συμβολαιογράφου παρέχεται στον κατάλογο των συμβολαιογράφων (Notare). Οι πληροφορίες παρέχονται στα γερμανικά, στα αγγλικά, στα γαλλικά και στα ισπανικά.

Άλλα νομικά επαγγέλματα

Νομικά επαγγέλματα σύμφωνα με τον νόμο περί νομικών υπηρεσιών

Ο νόμος περί νομικών υπηρεσιών (Rechtsdienstleistungsgesetz -RDG) δίνει τη δυνατότητα στους εισπράκτορες οφειλών, τους συμβούλους σε θέματα συντάξεων και τους παρόχους υπηρεσιών σε ειδικά θέματα αλλοδαπού δικαίου να παρέχουν νομικές υπηρεσίες σε εξώδικες υποθέσεις. Οι εισπράκτορες οφειλών και οι σύμβουλοι σε θέματα συντάξεων έχουν σε ορισμένες περιπτώσεις, επίσης, το δικαίωμα να εκπροσωπούν τους πελάτες τους ενώπιον δικαστηρίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση δραστηριότητας αποτελεί η εγγραφή, κατόπιν αιτήματος του Δικαστηρίου. Η εγγραφή δημοσιεύεται στο Μητρώο Νομικών Υπηρεσιών (Rechtsdienstleistungsregister).

Για τους εν λόγω παρόχους νομικών υπηρεσιών δεν υφίσταται καμία νομική υποχρέωση όσον αφορά τη συμμετοχή σε σύλλογο ή άλλη επαγγελματική ένωση. Οι εισπράκτορες οφειλών και οι σύμβουλοι σε θέματα συντάξεων ανήκουν εν μέρει σε επαγγελματικούς συλλόγους οι μεγαλύτεροι σύλλογοι είναι ο ομοσπονδιακός σύλλογος εισπρακτόρων οφειλών Γερμανίας, ο ομοσπονδιακός σύλλογος δικολάβων/παρόχων νομικών υπηρεσιών Γερμανίας και ο ομοσπονδιακός σύλλογος συμβούλων σε θέματα σύνταξης.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Το επίσημο μητρώο νομικών υπηρεσιών με τον κατάλογο των εγγραμμένων παρόχων υπηρεσιών καθώς και τα αρμόδια δικαστήρια για την εγγραφή είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πύλη για τη γερμανική Δικαιοσύνη. Οι δικτυακοί τόποι των εισπρακτόρων οφειλών Γερμανίας (Bundesverbands Deutscher Inkassounternehmen), των δικολάβων (Bundesverbandes Deutscher Rechtsbeistände/Rechtsdienstleister) και των συμβούλων σε θέματα σύνταξης (Bundesverbands der Rentenberater) προσφέρουν ποικίλες περαιτέρω πληροφορίες.

Οργανώσεις που παρέχουν νομικές υπηρεσίες ατελώς

Στη Γερμανία, δωρεάν νομικές συμβουλές (σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 8 του νόμου περί νομικών υπηρεσιών) παρέχονται από διάφορες φιλανθρωπικές οργανώσεις. Ορισμένες από τις σημαντικότερες εξ αυτών είναι οι ακόλουθες:

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πύλη της Ομοσπονδίας και των Länder για τη δικαιοσύνη

Ομοσπονδιακό Υπουργείο Δικαιοσύνης

Γερμανικό ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης

Υπουργείο Δικαιοσύνης του Αμβούργου

Υπουργείο Δικαιοσύνης του Βερολίνου

Υπουργείο Δικαιοσύνης της Βαυαρίας

Γερμανική ομοσπονδία δικαστών

Γερμανικός Δικηγορικός Σύλλογος

Επίσημος κατάλογος ομοσπονδιακών δικηγόρων

Ένωση Γερμανών Δικηγόρων

Ομοσπονδιακή υπηρεσία πληροφοριών για δικηγόρους

Επιμελητήριο Συμβούλων σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Κατάλογος συμβολαιογράφων

Ομοσπονδιακός Σύλλογος Συμβολαιογράφων

Υπηρεσία πληροφοριών σχετικά με εγγεγραμμένους παρόχους νομικών υπηρεσιών

Ομοσπονδιακή ένωση για την ευημερία των εργαζομένων

Caritas

Diakonie

Zentralwohlfahrtstelle der Juden in Deutschland

Deutsches Rotes Kreuz

PartitätischerWohlfahrtsverband

Τελευταία επικαιροποίηση: 04/04/2013

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.