Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ολλανδικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Κάτω Χώρες

Η σελίδα αυτή παρέχει επισκόπηση των νομικών επαγγελμάτων στις Κάτω Χώρες.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Κάτω Χώρες
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Εισαγγελείς

Οργάνωση

Η εισαγγελική αρχή (Openbaar Ministerie) είναι εθνικός οργανισμός με εισαγγελίες σε όλες τις περιφέρειες των Κάτω Χωρών. Υπάρχει επίσης εθνική εισαγγελία που ασχολείται με την καταπολέμηση της (διεθνούς) οργανωμένης εγκληματικότητας και επιχειρησιακή εισαγγελία για την καταπολέμηση της περιβαλλοντικής και οικονομικής εγκληματικότητας και απάτης.

Υπάρχουν 10 τοπικές εισαγγελίες, στις οποίες οι εισαγγελείς, επικουρούμενοι από διοικητικό προσωπικό και νομικούς εμπειρογνώμονες, διεκπεραιώνουν εκατοντάδες χιλιάδες υποθέσεις ετησίως. Αν ασκηθεί έφεση, η υπόθεση διαβιβάζεται σε μια από τις τέσσερις περιφερειακές εισαγγελίες. Ο εκπρόσωπος της εισαγγελικής αρχής στις εισαγγελίες αυτές αποκαλείται γενικός εισαγγελέας (Advocaat-Generaal). Οι επικεφαλής εισαγγελείς και οι επικεφαλής γενικοί εισαγγελείς προΐστανται των εισαγγελιών. Σε εθνικό επίπεδο, η εισαγγελική αρχή διοικείται από το Συμβούλιο Γενικών Εισαγγελέων (College van Procureurs-generaal) που εδρεύει στη Χάγη. Την πολιτική ευθύνη για την εισαγγελική αρχή έχει ο υπουργός Δικαιοσύνης. Από κοινού με το Συμβούλιο Γενικών Εισαγγελέων, ο υπουργός αποφασίζει σχετικά με τις προτεραιότητες της έρευνας και της δίωξης.

Αποστολή και καθήκοντα

Η εισαγγελική αρχή προβαίνει σε ενέργειες σε σχέση με κάθε ύποπτο για την τέλεση ποινικού αδικήματος. Η εισαγγελική αρχή είναι το μόνο όργανο στις Κάτω Χώρες που μπορεί να προσάγει υπόπτους σε δίκη. Εξασφαλίζει τη διεξαγωγή έρευνας για τα ποινικά αδικήματα και την άσκηση ποινικής δίωξης.

Προς τον σκοπό αυτόν, συνεργάζεται με την αστυνομία και με άλλες ανακριτικές υπηρεσίες. Ο εισαγγελέας είναι επικεφαλής των ερευνών. Η εισαγγελική αρχή εποπτεύει επίσης την προσήκουσα εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων: τα πρόστιμα πρέπει να πληρώνονται, οι ποινές φυλάκισης να εκτίονται και η υπηρεσία προς το κοινωνικό σύνολο να εκτελείται. Η εισαγγελική αρχή και οι δικαστές ανήκουν στη δικαστική εξουσία. Αν και η ολλανδική ονομασία της σημαίνει κατά λέξη «δημόσιο υπουργείο», εντούτοις η γενική εισαγγελία δεν είναι υπουργείο με τη συνήθη έννοια του όρου.

Δικαστές

Οργάνωση

Για να γίνει κανείς δικαστής πρέπει να έχει αρκετά έτη εργασιακής εμπειρίας. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις διατίθενται εδώ. Η εργασιακή εμπειρία αποκτάται μέσω εσωτερικής εκπαίδευσης στο δικαστικό σώμα ή σε άλλες θέσεις του δικαστικού συστήματος. Το δικαστικό σώμα παρέχει την απαραίτητη κατάρτιση.

Ο διορισμός των δικαστών γίνεται από το Στέμμα υπ’ ευθύνη του υπουργού Δικαιοσύνης και Ασφάλειας. Δικαστές διορίζονται μόνο άτομα που έχουν την ολλανδική ιθαγένεια. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι νομικής σχολής ολλανδικού πανεπιστημίου.

Η υποβολή υποψηφιότητας για διορισμό στο δικαστικό σώμα μπορεί να γίνει μόνο έπειτα από σύσταση της εθνικής επιτροπής επιλογής, η οποία απαρτίζεται από εκπροσώπους δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, της εισαγγελικής αρχής και κοινωνικά ενεργούς πολίτες.

Οι δικαστές διορίζονται σε συγκεκριμένο δικαστήριο. Ο διορισμός γίνεται μόνον εφόσον ο υποψήφιος δικαστής προταθεί ως υποψήφιος από το δικαστήριο διορισμού. Οι όροι αυτοί διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή αντικειμενικότητα του συστήματος διορισμού.

Οι δικαστές είναι κυβερνητικοί αξιωματούχοι με ειδικό καθεστώς. Μετά τον διορισμό τους, δεν μπορούν να αποδεχθούν διορισμό αλλού. Οι δικαστές μπορούν να παραμείνουν σε υπηρεσία μέχρι τα 70 έτη. Πριν από την ηλικία αυτή μπορούν να αποπεμφθούν μόνο από το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το Ανώτατο Δικαστήριο των Κάτω Χωρών (Hoge Raad der Nederlanden), κατόπιν καταγγελίας του γενικού εισαγγελέα (procureur-general) του εν λόγω δικαστηρίου.

Αποστολή και καθήκοντα

Οι δικαστές είναι επιφορτισμένοι με την αμερόληπτη εκδίκαση των νομικών διαφορών, ακόμη και των υποθέσεων εκείνων στις οποίες διάδικοι είναι κυβερνητικοί φορείς. Για τη διασφάλιση της αμεροληψίας έναντι της κυβέρνησης, χρησιμοποιείται ειδικό σύστημα επιλογής και διορισμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το νομικό καθεστώς των δικαστών διαφέρει από εκείνο των λοιπών κυβερνητικών αξιωματούχων.

Το ολλανδικό Σύνταγμα αναθέτει την εκδίκαση των διαφορών στους δικαστές και περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με το νομικό καθεστώς των μελών του δικαστικού σώματος.

Τηρώντας τους ισχύοντες νόμους, οι δικαστές μπορούν να εκδικάζουν υποθέσεις κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Καθορίζουν επίσης σε σημαντικό βαθμό την πρακτική εξέλιξη της διαδικασίας, ορίζοντας για παράδειγμα τις προθεσμίες.

Υπάρχει πλήθος νομικών διατάξεων που διέπουν τη συμπεριφορά των δικαστών. Στόχος τους είναι να διασφαλιστεί ότι οι δικαστές ασκούν τα καθήκοντά τους με αμεροληψία. Αν ένας από τους διαδίκους διατηρεί αμφιβολίες όσον αφορά την αμεροληψία του δικαστή στη διάρκεια της διαδικασίας, ο νόμος του παρέχει τη δυνατότητα να ζητήσει την εξαίρεση του συγκεκριμένου δικαστή από την εκδίκαση της υπόθεσης. Συμβαίνει κάποιες φορές ένας διάδικος να μην είναι ικανοποιημένος από το έργο του δικαστή. Εν προκειμένω, ο νόμος διακρίνει μεταξύ των δικαστικών αποφάσεων και της συμπεριφοράς του δικαστή.

 1. Όταν η απαρέσκεια αφορά την απόφαση που εξέδωσε ο δικαστής, συνήθως ο καταγγέλλων υποβάλλει έφεση.
 2. Όταν η απαρέσκεια αφορά τη συμπεριφορά του δικαστή, μπορεί να υποβληθεί καταγγελία στη διοίκηση του δικαστηρίου στο οποίο είναι διορισμένος ο δικαστής. Κάθε δικαστήριο διαθέτει διαδικασία καταγγελιών η οποία καθορίζει τους κανόνες για τη διεκπεραίωση των καταγγελιών.

Οι δικαστές εξειδικεύονται σε τουλάχιστον δύο νομικά πεδία Συνήθως εκδικάζουν μία υπόθεση από συγκεκριμένο τομέα δικαίου και στη συνέχεια από άλλον. Το σύστημα αυτό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε οι δικαστές να μην εστιάζουν υπερβολικά για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα σε έναν τομέα ειδίκευσης.

Οι δικαστές εργάζονται στα περιφερειακά δικαστήρια (rechtbanken). Τα δικαστήρια αυτά περιλαμβάνουν τουλάχιστον τέσσερις τομείς: αστικό δίκαιο, ποινικό δίκαιο, διοικητικό δίκαιο και υποθέσεις υποπεριφερειακών δικαστηρίων (ειρηνοδικείων). Οι δικαστές που εργάζονται στον τελευταίο τομέα καλούνται kantonrechters, ενώ οι δικαστές που εργάζονται στους λοιπούς τομείς καλούνται rechters. Οι δικαστές των εφετείων (gerechtshoven) και του Ανώτατου Δικαστηρίου καλούνται raadsheren.

Η σύνθεση των δικαστηρίων κατά την εκδίκαση υποθέσεων είναι η ακόλουθη:

 • Η σύνθεση των υποπεριφερειακών δικαστηρίων (ειρηνοδικείων) είναι μονομελής.
 • Η σύνθεση των περιφερειακών δικαστηρίων είναι συνήθως μονομελής, ενίοτε όμως γίνεται τριμελής.
 • Η σύνθεση των εφετείων είναι τριμελής, με εξαίρεση υποθέσεις που μπορούν να εκδικαστούν από μονομελές εφετείο. Οι κανόνες που διέπουν το θέμα αυτό θεσπίζονται στον νόμο περί οργανισμού δικαστηρίων (Wet op de rechterlijke organisatie).
 • Η σύνθεση του Ανώτατου Δικαστηρίου είναι πενταμελής.

Το δικαστικό συμβούλιο (Raad voor de rechtspraak) είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση του επαγγέλματος.

Νομική βάση δεδομένων

Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. τον γενικό ιστότοπο για το ολλανδικό δικαστικό σώμα, στον οποίο έχει πρόσβαση το ευρύ κοινό.

Οργάνωση των νομικών επαγγελμάτων:

Δικηγόροι

Ο Δικηγορικός Σύλλογος των Κάτω Χωρών (Nederlandse Orde van Advocaten) είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και συνιστά το επαγγελματικό όργανο του συνόλου των δικηγόρων στις Κάτω Χώρες. Η εκ του νόμου ρυθμιζόμενη κύρια δραστηριότητα του Δικηγορικού Συλλόγου των Κάτω Χωρών συνίσταται στην εποπτεία της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχουν οι δικηγόροι. Μεταξύ άλλων, η ποιότητα των δικηγορικών υπηρεσιών εξασφαλίζεται από:

 • ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης για δικηγόρους·
 • τη θέσπιση κανονισμών και άλλων δεσμευτικών κανόνων για τους δικηγόρους·
 • πειθαρχικές διαδικασίες·
 • την ενημέρωση και παροχή υπηρεσιών στα μέλη του συλλόγου· και
 • συστάσεις προς την ολλανδική κυβέρνηση σχετικά με μελλοντικές πολιτικές και νομοσχέδια.

Σύμφωνα με τον νόμο περί δικηγόρων (Advocatenwet), όλοι οι δικηγόροι πρέπει να είναι μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου των Κάτω Χωρών. Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι από 18 000 εγγεγραμμένοι δικηγόροι.

Νομικοί σύμβουλοι

Δεν υπάρχει κεντρικός ρυθμιστικός φορέας για το επάγγελμα αυτό.

Συμβολαιογράφοι

Οργάνωση

Η Ολλανδική Βασιλική Ένωση Συμβολαιογράφων Αστικού Δικαίου (Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie) προασπίζει τα συμφέροντα των συμβολαιογράφων στις Κάτω Χώρες και διασφαλίζει την προσήκουσα άσκηση των αρμοδιοτήτων τους.

Αποστολή και καθήκοντα

Σειρά συμβάσεων και δικαιοπραξιών πρέπει κατά νόμο να περιάπτονται στον συμβολαιογραφικό τύπο. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι οι εξής:

 1. μεταβίβαση ακινήτου στις Κάτω Χώρες·
 2. σύσταση ή άρση υποθήκης·
 3. σύσταση προσωπικής ή μετοχικής εταιρίας (NV και BV) ή τροποποίηση του καταστατικού τους·
 4. σύσταση ιδρύματος ή ένωσης (συμπεριλαμβανομένων των συνεταιρισμών) ή τροποποίηση του καταστατικού τους·
 5. σύνταξη, τροποποίηση και εκτέλεση διαθήκης·
 6. σύνταξη ή τροποποίηση γαμικού συμφώνου και καταχωρισμένου συμφώνου συμβίωσης·
 7. μεταβίβαση ονομαστικών μετοχών· και
 8. δωρεά περιβεβλημένη τον συμβολαιογραφικό τύπο.

Για πρακτικούς λόγους, οι συμβολαιογράφοι ενεργούν συχνά και άλλες δικαιοπραξίες και συντάσσουν και άλλες συμβάσεις. Μεταξύ άλλων π.χ. καταστατικά προσωπικών εταιριών (ομόρρυθμων εμπορικών, αστικών και ετερόρρυθμων), σύμφωνα συμβίωσης και πράξεις προστασίας εταιριών περιορισμένης ευθύνης έναντι τρίτων.

Άλλα νομικά επαγγέλματα

Η Βασιλική Επαγγελματική Ένωση Δικαστικών Επιμελητών στις Κάτω Χώρες (Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, KBvG) διέπεται από τον νόμο περί δικαστικών επιμελητών (Gerechtsdeurwaarderswet). Αποστολή της KBvG, στον οποία εγγράφονται υποχρεωτικά όλοι οι δικαστικοί επιμελητές των Κάτω Χωρών, είναι η προαγωγή της ορθής άσκησης του επαγγέλματος από τα μέλη του.

Οι ολλανδοί δικαστικοί επιμελητές είναι επιφορτισμένοι με το καθήκον της παραλαβής και αποστολής πράξεων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1393/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη μέλη δικαστικών και εξωδίκων πράξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις. Οι επιδοτέες στις Κάτω Χώρες πράξεις αποστέλλονται απευθείας σε δικαστικό επιμελητή. Η αίτηση επίδοσης συντάσσεται στα ολλανδικά ή τα αγγλικά. Η αίτηση δεν μπορεί να αποσταλεί στην ολλανδική κεντρική αρχή, τη Βασιλική Επαγγελματική Ένωση Δικαστικών Επιμελητών στις Κάτω Χώρες. Η βοήθεια της Ένωσης μπορεί να ζητηθεί μόνον εκτάκτως, στις περιπτώσεις του άρθρου 3 σημείο γ) του ανωτέρω Κανονισμού της ΕΕ.

Δωρεάν νομικές υπηρεσίες

Για τις πρώτες νομικές συμβουλές, μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία νομικής συνδρομής (Het Juridisch Loket). Εδώ μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες, συμβουλές και διευκρινίσεις σχετικά με νομικά θέματα. Τα γραφεία νομικής συνδρομής αποτελούν υπηρεσίες πρώτης γραμμής όσον αφορά την παροχή νομικής συνδρομής.

Εάν χρειάζεται, θα σας παραπέμψουν σε ιδιώτη δικηγόρο ή διαμεσολαβητή, που αποτελεί τη δεύτερη γραμμή νομικής συνδρομής.

Όλες οι υπηρεσίες πληροφόρησης στα γραφεία νομικής συνδρομής παρέχονται δωρεάν, επιτόπου ή στο πλαίσιο διαβούλευσης. Μπορείτε να απευθύνεστε στα εν λόγω γραφεία για αστικές, διοικητικές και ποινικές υποθέσεις, αλλά και θέματα που εμπίπτουν στη μεταναστευτική νομοθεσία.

Έχουν συσταθεί συνολικά 44 γραφεία νομικής συνδρομής. Είναι ισόρροπα κατανεμημένα σε ολόκληρη τη χώρα, έτσι ώστε κάθε Ολλανδός πολίτης να έχει εύκολη πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τον ιστότοπο των γραφείων νομικής συνδρομής.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Εισαγγελική αρχή

Δικαστικό σώμα και Ανώτατο Δικαστήριο των Κάτω Χωρών

Δικηγορικός Σύλλογος των Κάτω Χωρών

Ολλανδική Βασιλική Ένωση Συμβολαιογράφων Αστικού Δικαίου

Βασιλική Επαγγελματική Ένωση Δικαστικών Επιμελητών στις Κάτω Χώρες

Γραφεία νομικής συνδρομής

Τελευταία επικαιροποίηση: 11/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.