Στον τομέα της αστικής δικαιοσύνης, οι εκκρεμείς διαδικασίες και δίκες που ξεκίνησαν πριν από τη λήξη της μεταβατικής περιόδου θα συνεχιστούν βάσει του δικαίου της ΕΕ. Βάσει αμοιβαίας συμφωνίας με το Ηνωμένο Βασίλειο, η πύλη e-Justice θα διατηρήσει τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι το τέλος του 2024.
Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Υπάρχει ήδη μετάφραση στις ακόλουθες γλώσσες: αγγλικά
Swipe to change

Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Βόρεια Ιρλανδία

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε την επισκόπηση των νομικών επαγγελμάτων στη δικαιοδοσία του Ηνωμένου Βασιλείου στη Βόρεια Ιρλανδία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Βόρεια Ιρλανδία

Νομικά επαγγέλματα – εισαγωγή

Στα νομικά επαγγέλματα στη Βόρεια Ιρλανδία περιλαμβάνονται:

 • Δικαστές
 • Εισαγγελείς
 • Δικηγόροι (Barristers)
 • Νομικοί σύμβουλοι (Solicitors)

 

 

 

Οργάνωση του νομικού επαγγέλματος: Δικαστές

Στη δικαιοδοσία της Βόρειας Ιρλανδίας υπάρχουν τα ακόλουθα δικαστικά αξιώματα:

 • Lord Chief Justice – (Λόρδος Αρχιδικαστής) – επικεφαλής του δικαστικού σώματος
 • Lord Justices of Appeal (Εφέτες Λόρδοι)
 • Δικαστές του High court
 • Δικαστές (Masters) του Ανωτάτου Δικαστηρίου
 • Δικαστές του County Court
 • District judges (πρωτοδίκες) (county court)
 • District Judges (πρωτοδίκες) (magistrates court)
 • Ειρηνοδίκες
 • Coroners (Ιατροδικαστές)

Οργάνωση του νομικού επαγγέλματος: Εισαγγελείς

Οργάνωση

Η  Εισαγγελία για τη Βόρεια Ιρλανδία (PPS) είναι η κύρια αρχή για την άσκηση δίωξης στη Βόρεια Ιρλανδία κατόπιν διενέργειας αστυνομικής έρευνας. Εκτός από τις αποφάσεις που λαμβάνει όσον αφορά τη δίωξη σε υποθέσεις που διερευνώνται από την αστυνομία στη Βόρεια Ιρλανδία, επιλαμβάνεται επίσης υποθέσεων που διερευνήθηκαν από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, όπως η HM Revenue and Customs.

Επικεφαλής της  Εισαγγελίας είναι ο Διευθυντής της Εισαγγελίας (Director of Public Prosecutions) για τη Βόρεια Ιρλανδία. Ο διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του υπό την εποπτεία του Γενικού Εισαγγελέα. Υπάρχει, επίσης, ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Εισαγγελίας. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής έχει όλες τις εξουσίες του διευθυντή, αλλά υποχρεούται να τις ασκεί υπό την καθοδήγηση και τον έλεγχο του. Και οι δύο θέσεις καταλαμβάνονται με δημόσιο διορισμό που διενεργείται από το Γενικό Εισαγγελέα για τη Βόρεια Ιρλανδία.

Σύμφωνα με τον ορισμό της, η PPS αποτελεί μη υπουργική υπηρεσία της κυβέρνησης. Σύμφωνα με το νόμο περί της Δικαιοσύνης (Βόρεια Ιρλανδία) του 2002, τα καθήκοντα του διευθυντή πρέπει να ασκούνται με ανεξαρτησία από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο. Ο νόμος του 2002 προβλέπει ότι ο διευθυντής και ο Γενικός Εισαγγελέας διαβουλεύονται μεταξύ τους κατά καιρούς για κάθε ζήτημα για το οποίο ο Γενικός Εισαγγελέας είναι υπόλογος στην Συνέλευση της Βόρειας Ιρλανδίας. Επί του παρόντος, ο χειρισμός ορισμένων θεμάτων εισαγγελικής δίωξης επιφυλάσσεται αποκλειστικά στο Κοινοβούλιο του Westminster. Καθήκοντα σχετικά με τα θέματα αυτά εκτελούνται από το Γενικό Εισαγγελέα για τη Βόρεια Ιρλανδία.

Αποστολή και καθήκοντα

Ο πρωταρχικός ρόλος του PPS είναι να αποφασίσει αν πρέπει ή όχι να γίνει η ενδεχόμενη δίωξη όσων ατόμων διαπράττουν ποινικά αδικήματα και ποιες είναι οι ορθές κατηγορίες που θα πρέπει να απαγγελθούν.

Η Υπηρεσία φέρει επίσης την ευθύνη για τη δίωξη των υποθέσεων ενώπιον του δικαστηρίου. Ο εισαγγελέας προσκομίζει αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο εξ ονόματος του Στέμματος. Οι εισαγγελείς καλούν και εξετάζουν μάρτυρες και αντεξετάζουν τους μάρτυρες της υπεράσπισης. Κατά τη λήξη της υπόθεσης, συνοψίζουν τα αποδεικτικά στοιχεία προς το δικαστήριο εξ ονόματος του Στέμματος.

Οργάνωση του νομικού επαγγέλματος: Δικηγόροι

Barristers (Advocates) Δικηγόροι (συνήγοροι)

Στη Βόρεια Ιρλανδία οι barristers υπάγονται σε δύο κατηγορίες: στο senior council (γνωστό και ως Queen’s council) και στο junior council. Ο δικηγορικός σύλλογος είναι σώμα εξειδικευμένων συνηγόρων με εμπειρία στις δίκες, στο οποίο το κοινό έχει πρόσβαση μέσω νομικών συμβούλων (solicitors) ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να έχει και άμεση επαγγελματική πρόσβαση.

Ο  Δικηγορικός Σύλλογος της Βόρειας Ιρλανδίας Δικηγορικός Σύλλογος της Βόρειας Ιρλανδίας είναι σωματείο ανεξάρτητων δικηγόρων που εδρεύει στο Bar Library (Βιβλιοθήκη του Δικηγορικού Συλλόγου) του Μπέλφαστ. Την 1η Σεπτεμβρίου 2008 υπήρχαν περίπου 600 δικηγόροι με δικό τους δικηγορικό γραφείο.

Solicitors (legal advisers) (Νομικοί σύμβουλοι)

Στη Βόρεια Ιρλανδία, η Δικηγορικός σύλλογος είναι η ρυθμιστική αρχή για την εκπαίδευση, τη λογοδοσία, την πειθαρχία και την επαγγελματική συμπεριφορά των νομικών συμβούλων. Ο ρόλος της είναι να διασφαλίζει την ανεξαρτησία, τις δεοντολογικές αρχές, την επαγγελματική ικανότητα και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται στο κοινό. Οι νομικοί σύμβουλοι μπορούν να εξειδικεύονται σε συγκεκριμένο τομέα ή να αναλαμβάνουν οποιουδήποτε είδους υποθέσεις.

Συμβολαιογράφοι

Στη Βόρεια Ιρλανδία, όλοι οι νομικοί σύμβουλοι είναι υπεύθυνοι λήψης ένορκων βεβαιώσεων ή καταθέσεων (commissioners for oaths). Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να βεβαιώνουν τη γνησιότητα επίσημων εγγράφων (εξαιρουμένων όσων έχουν συντάξει οι ίδιοι ή οι αντίδικοί τους σε συγκεκριμένη υπόθεση).

Επιπλέον, ορισμένοι νομικοί σύμβουλοι είναι και συμβολαιογράφοι, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν να βεβαιώνουν τη γνησιότητα εγγράφων για χρήση στο εξωτερικό. Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από τον δικτυακό τόπο  της Δικηγορικός Σύλλογος της Βόρειας Ιρλανδίας Law Society της Βόρειας Ιρλανδίας

Patent and Trade Mark Attorneys (Σύμβουλοι σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων)

Οι σύμβουλοι σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων (Patent and trade mark attorneys) είναι ειδικοί σύμβουλοι στον τομέα της διανοητικής ιδιοκτησίας. Παρέχουν νομικές συμβουλές σε πελάτες στο συγκεκριμένο τομέα, ιδιαίτερα σε σχέση με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, υποδείγματα και δικαιώματα δημιουργού. Εκπροσωπούν επίσης τους πελάτες τους στα ειδικά δικαστήρια διανοητικής ιδιοκτησίας (ορισμένοι επεκτείνουν τις αρμοδιότητές τους, αφού επιπροσθέτως εξουσιοδοτηθούν ως αντίκλητοι)

Οι περισσότεροι σύμβουλοι σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων έχουν ιδιωτικό γραφείο. Πολλοί εργάζονται σε εξειδικευμένα γραφεία, αλλά ορισμένοι εργάζονται σε συνεργασία με solicitors. Επιπροσθέτως, μεγάλο τμήμα του επαγγέλματος εργάζεται στη βιομηχανία.

Οι νομικοί του τομέα των συμβούλων σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων μπορούν να εκπροσωπούν τους πελάτες τους στο δικαστήριο, κατά τον ίδιο τρόπο με τους solicitors, για υποθέσεις διανοητικής ιδιοκτησίας, μεταξύ άλλων, ορίζοντας κάποιον barrister για να αναλάβει την υπόθεση ενώπιον του δικαστηρίου.

Το  Chartered Institute of Patent Attorneys (CIPA) εκπροσωπεί τους συμβούλους σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Ρόλος του είναι να ασχολείται, από κοινού με την κυβέρνηση, με τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας, να παρέχει εκπαίδευση και κατάρτιση σε συμβούλους σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εκπαιδευόμενους και να συνεργάζεται με τις ρυθμιστικές αρχές του επαγγέλματος. Επιδίωξη του CIPA είναι η προώθηση της νομοθεσίας διανοητικής ιδιοκτησίας και των επαγγελμάτων του τομέα.

Το  Institute of Trade Mark Attorneys (ITMA) Το  εκπροσωπεί τους συμβούλους σε θέματα εμπορικών σημάτων και τον επαγγελματικό κύκλο σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα καθήκοντά του περιλαμβάνουν τις διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση και τον επηρεασμό της με άσκηση πίεσης, με το ανεξάρτητο ρυθμιστικό της όργανο (IPReg) και άλλους σχετικούς οργανισμούς. Μεριμνά για τη σχετική εκπαίδευση, κατάρτιση και συμβουλές στο επάγγελμα του Trade Mark Attorney και είναι υπεύθυνο για την προώθηση του επαγγέλματος και της διανοητικής ιδιοκτησίας.

Το  Intellectual Property Regulation Board (IPReg) ασχολείται με όλα τα ρυθμιστικά και πειθαρχικά ζητήματα και ορίζει, ελέγχει και εφαρμόζει κανόνες για τους συμβούλους σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Δρα προς το κοινό συμφέρον και τηρεί τα εκ του νόμου προβλεπόμενα μητρώα συμβούλων σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων, τόσο φυσικών προσώπων όσο και οντοτήτων.

Άλλα νομικά επαγγέλματα

Δικαστικοί υπάλληλοι

Οι δικαστικοί υπάλληλοι και το λοιπό προσωπικό των δικαστηρίων της Βόρειας Ιρλανδίας είναι δημόσιοι υπάλληλοι χωρίς νομική κατάρτιση, οι οποίοι ασχολούνται με διοικητικά ζητήματα.

Οι δικαστικοί υπάλληλοι φροντίζουν ώστε οι δικαστές να έχουν στη διάθεσή τους τα έγγραφα που χρειάζονται για την εκδίκαση των υποθέσεων, καταγράφουν την απόφαση του δικαστή σε μια υπόθεση και παρέχουν επίσης οποιαδήποτε άλλη διοικητική αρωγή μπορεί να χρειασθούν οι δικαστές. Ενώ το προσωπικό των δικαστηρίων μπορεί να συμβουλεύει τους ενδιαφερόμενους σχετικά με τις δικαστικές διαδικασίες, δεν μπορεί να παρέχει νομικές συμβουλές, ούτε μπορεί να τους συστήσει ποια οδό να ακολουθήσουν. Όλοι όσοι εργάζονται ως προσωπικό των δικαστηρίων απασχολούνται με την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου από την  Υπηρεσία των Δικαστηρίων της Βόρειας ΙρλανδίαςΥπηρεσία των Δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων της Βόρειας Ιρλανδίας που αποτελεί οργανισμό υπαγόμενο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στη Βόρεια Ιρλανδία.

Όργανα επιβολής

Τα όργανα επιβολής είναι δημόσιοι υπάλληλοι που απασχολούνται από την Υπηρεσία των δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων της Βόρειας Ιρλανδίας. Ασχολούνται με την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις, μέσω της υπηρεσίας εκτέλεσης των αποφάσεων (Enforcement of Judgments Office). Το γραφείο αυτό ενεργεί για την εκτέλεση των αποφάσεων σε αστικές υποθέσεις των magistrates courts και των county courts (συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων μικροδιαφορών), καθώς και του High Court. Η σχετική νομοθεσία που διέπει την εκτέλεση των αποφάσεων περιλαμβάνεται στο διάταγμα περί αναγκαστικής εκτέλεσης των αποφάσεων (Judgments Enforcement, Northern Ireland) του 1981 και στους κανόνες περί αναγκαστικής εκτέλεσης των αποφάσεων (Judgment Enforcement Rules, Northern Ireland) του 1981, όπως έχουν τροποποιηθεί.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Public Prosecution Service (Εισαγγελία)

Bar of Northern Ireland (Δικηγορικός Σύλλογος της Βόρειας Ιρλανδίας)

Law Society (Δικηγορικός Σύλλογος)

Northern Ireland Courts and Tribunals Service (Υπηρεσία των Δικαστηρίων και δικαιοδοτικών οργάνων της Βόρειας Ιρλανδίας)

Τελευταία επικαιροποίηση: 03/10/2018

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.