Η πρωτότυπη γλωσσική έκδοση ρουμανικά αυτής της σελίδας τροποποιήθηκε πρόσφατα. Η γλωσσική έκδοση που βλέπετε τώρα βρίσκεται στο στάδιο της μετάφρασης.
Swipe to change

Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Ρουμανία

Στην παρούσα σελίδα παρέχεται επισκόπηση των νομικών επαγγελμάτων στη Ρουμανία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Ρουμανία
Δεν υπάρχει επίσημη μετάφραση στη γλώσσα που επιλέξατε.
Εδώ μπορείτε να βρείτε αυτόματη μετάφραση αυτού του περιεχομένου. Λάβετε υπόψη σας ότι η αυτόματη μετάφραση παρέχει μόνο το γενικό του νόημα. Ο ιδιοκτήτης της σελίδας αυτής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για την ποιότητα αυτής της μετάφρασης, που έγινε από μηχανή.

Νομικά επαγγέλματα – Εισαγωγή

Στη Ρουμανία, ασκούνται τα ακόλουθα νομικά επαγγέλματα:

Εισαγγελείς

Οργάνωση

Η ρουμανική εισαγγελία περιλαμβάνει:

 • τις εισαγγελίες των εφετείων, των πρωτοδικείων, των δικαστηρίων για υποθέσεις ανηλίκων και οικογενειακού δικαίου, καθώς και των ειρηνοδικείων
 • τις εισαγγελίες των στρατοδικείων.
 1. Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται η εισαγγελία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, η οποία περιλαμβάνει ειδικά τμήματα (την Εθνική Διεύθυνση κατά της Διαφθοράς και τη Διεύθυνση για τη Διερεύνηση της Οργανωμένης Εγκληματικότητας και της Τρομοκρατίας).
 2. Πρώτο επίπεδο: εισαγγελίες των ειρηνοδικείων (176)
 3. Δεύτερο επίπεδο: εισαγγελίες των πρωτοδικείων (42) και εισαγγελίες των δικαστηρίων για υποθέσεις ανηλίκων και οικογενειακού δικαίου (1)
 4. Τρίτο επίπεδο: εισαγγελίες εφετείων (15).

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (CSM) είναι το κεντρικό όργανο του δικαστικού συστήματος που είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση του επαγγέλματος του εισαγγελέα. Η αρχική και συνεχής επαγγελματική κατάρτιση των δικαστών και των εισαγγελέων παρέχεται από το Εθνικό Δικαστικό Ίδρυμα (ΙΝΜ), που είναι δημόσιος οργανισμός με νομική προσωπικότητα υπό τον συντονισμό του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου. Η Εισαγγελική Αρχή ασκεί τα καθήκοντά της μέσω εισαγγελέων που εργάζονται στις εισαγγελίες. Εισαγγελίες υπάρχουν σε όλα τα δικαστήρια, εκτός από εκείνα που εξετάζουν υποθέσεις επαγγελματικής δεοντολογίας.

Ποινικές διαδικασίες που διενεργούνται από τις εισαγγελίες των εφετείων, των πρωτοδικείων ή των δικαστηρίων για υποθέσεις ανηλίκων και οικογενειακού δικαίου και των ειρηνοδικείων

Η θεσμική ιεραρχία των εισαγγελιών έχει ως εξής:

 1. Στην κορυφή της ιεραρχίας βρίσκεται η Εισαγγελία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (η Γενική Εισαγγελία), επικεφαλής της οποίας είναι ο Γενικός Εισαγγελέας της Ρουμανίας. Το όργανο αυτό συντονίζει τις δραστηριότητες των εισαγγελιών των 15 εφετείων.
 2. Οι εισαγγελίες των εφετείων συντονίζουν τις δραστηριότητες των εισαγγελιών των 43 πρωτοδικείων (συμπεριλαμβανομένου του ειδικού δικαστηρίου για υποθέσεις ανηλίκων και οικογενειακού δικαίου), καθεμιάς των οποίων προΐσταται ένας επικεφαλής εισαγγελέας.
 3. Οι εισαγγελίες των πρωτοδικείων συντονίζουν τις δραστηριότητες των εισαγγελιών των 176 λειτουργούντων ειρηνοδικείων, καθεμιάς των οποίων προΐσταται ο πρώτος εισαγγελέας.
 4. Οι εισαγγελίες των 176 λειτουργούντων ειρηνοδικείων αποτελούν το πρώτο (κατώτερο) επίπεδο της ιεραρχίας και επικεφαλής τους είναι ο πρώτος εισαγγελέας.

Δύο χωριστές ειδικές δομές λειτουργούν στην Εισαγγελία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου. Αυτές είναι:

 • Η Εθνική Διεύθυνση κατά της διαφθοράς (DNA), αρμόδια για τη διερεύνηση και ποινική δίωξη των αδικημάτων της διαφθοράς. Επικεφαλής είναι ο προϊστάμενος εισαγγελίας
 • Η Διεύθυνση διερεύνησης της οργανωμένης εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας (DIICOT), αρμόδια για τη διερεύνηση και δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Επικεφαλής είναι ο προϊστάμενος εισαγγελίας, ο οποίος ενεργεί υπό τον συντονισμό του Γενικού Εισαγγελέα της Ρουμανίας.

Ποινικές διαδικασίες που διενεργούνται από τις εισαγγελίες των στρατιωτικών δικαστηρίων

Οι ποινικές διαδικασίες που αφορούν αξιόποινες πράξεις διαπραχθείσες από στρατιωτικό προσωπικό διενεργούνται από τις στρατιωτικές εισαγγελίες, οι οποίες έχουν το νομικό καθεστώς στρατιωτικών μονάδων. Συνδέονται με τα στρατοδικεία, το στρατοδικείο του Βουκουρεστίου και το στρατιωτικό εφετείο του Βουκουρεστίου.

Λειτουργική ιεραρχία των εισαγγελέων

Οι εισαγγελείς ενεργούν σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, της αμεροληψίας και του ιεραρχικού ελέγχου.

Οι εισαγγελείς ενεργούν σύμφωνα με τον νόμο, σέβονται και προστατεύουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και υπερασπίζονται τα δικαιώματα των πολιτών.

Οι εισαγγελείς κάθε εισαγγελίας λογοδοτούν στον επικεφαλής της συγκεκριμένης εισαγγελίας, ο οποίος με τη σειρά του λογοδοτεί στον προϊστάμενο της ιεραρχικά ανώτερης εισαγγελίας.

Ο έλεγχος των εισαγγελέων από μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Εισαγγελίας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, του προϊσταμένου εισαγγελίας της Εθνικής Διεύθυνσης κατά της Διαφθοράς και του επικεφαλής της εισαγγελίας εφετών μπορεί να ασκηθεί είτε άμεσα είτε μέσω προς τούτο οριζόμενων εισαγγελέων.

Αποστολή και καθήκοντα

Στη Ρουμανία, υπάρχουν δύο κατηγορίες εισαγγελέων:

 1. πολιτικοί εισαγγελείς, αρμόδιοι για τη διερεύνηση και τη δίωξη αδικημάτων που διαπράττονται από πολίτες
 2. στρατιωτικοί εισαγγελείς, αρμόδιοι για τη διερεύνηση και τη δίωξη αδικημάτων που διαπράττονται γενικά από στρατιωτικούς.

Οι εθνικές κατηγορίες εισαγγελέων είναι οι εξής:

 • ο Γενικός Εισαγγελέας της Ρουμανίας (επικεφαλής της Εισαγγελίας του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου)
 • ο προϊστάμενος εισαγγελίας (επικεφαλής της DNA και της DIICOT)
 • οι επικεφαλής εισαγγελείς (επικεφαλής των εισαγγελιών των εφετείων)
 • οι πρώτοι εισαγγελείς (επικεφαλής των εισαγγελιών των πρωτοδικείων και των ειρηνοδικείων)
 • οι εισαγγελείς επικεφαλής τμήματος (επικεφαλής εσωτερικών τμημάτων των εισαγγελιών)
 • οι εισαγγελείς επικεφαλής υπηρεσίας (επικεφαλής εσωτερικών υπηρεσιών των εισαγγελιών)
 • οι εισαγγελείς επικεφαλής γραφείου (επικεφαλής εσωτερικών γραφείων των εισαγγελιών)
 • εισαγγελείς

Όποτε κρίνεται αναγκαίο, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν αιτήματος του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, ο υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να ασκήσει έλεγχο στους εισαγγελείς μέσω των εισαγγελέων που έχουν ορισθεί από τον Γενικό Εισαγγελέα της Ρουμανίας, τον προϊστάμενο εισαγγελίας της Εθνικής Διεύθυνσης κατά της Διαφθοράς, ή από τον ίδιο τον υπουργό Δικαιοσύνης, για τον έλεγχο:

 • της διαχειριστικής αποτελεσματικότητας των εισαγγελέων
 • των επιδόσεων και του τρόπου εκτέλεσης των καθηκόντων των εισαγγελέων και
 • της ποιότητας των επαγγελματικών σχέσεων των εισαγγελέων με τους πολίτες και με άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται σε δραστηριότητες που διενεργούνται από τις εισαγγελίες.

Ο εν λόγω έλεγχος δεν ισχύει ούτε για το πλήρες φάσμα των μέτρων που μπορούν να λάβουν οι εισαγγελείς κατά τη διάρκεια μιας ποινικής έρευνας ούτε για τις αντίστοιχες αποφάσεις.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης μπορεί να ζητήσει από τον Γενικό Εισαγγελέα της Ρουμανίας ή, ανάλογα με την περίπτωση, από τον προϊστάμενο εισαγγελίας της Εθνικής Διεύθυνσης κατά της Διαφθοράς να υποβάλει έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες των εισαγγελιών και να εκδώσει οδηγίες σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την αποτελεσματική πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας.

Η Εισαγγελία του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο και στον υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος εν συνεχεία παρουσιάζει τα συμπεράσματά του σχετικά με την έκθεση στο Κοινοβούλιο.

Δικαστές

Οργάνωση

Το κεντρικό όργανο, στο πλαίσιο του δικαστικού συστήματος, που είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση του επαγγέλματος των δικαστών είναι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (CSM). Η αρχική και συνεχής επαγγελματική κατάρτιση των δικαστών και των εισαγγελέων παρέχεται από το Εθνικό Δικαστικό Ίδρυμα (ΙΝΜ), που είναι δημόσιος οργανισμός με νομική προσωπικότητα υπό τον συντονισμό του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.

Αποστολή και καθήκοντα

Στη Ρουμανία, οι δικαστές ειδικεύονται στις ακόλουθες κατηγορίες υποθέσεων:

 • αστικές υποθέσεις και εκτέλεση αστικών αποφάσεων
 • ποινικές υποθέσεις και εκτέλεση ποινικών αποφάσεων
 • εμπορικές υποθέσεις (εισηγητές δικαστές)
 • υποθέσεις που αφορούν οικογενειακές διαφορές και ανηλίκους
 • διοικητικές και φορολογικές/χρηματοοικονομικές υποθέσεις
 • υποθέσεις εργατικών διαφορών και κοινωνικής ασφάλισης
 • συνταγματικές υποθέσεις
 • στρατιωτικές υποθέσεις.

Οργάνωση του νομικού επαγγέλματος: δικηγόροι

Δικηγόροι

Το κεντρικό όργανο που είναι αρμόδιο για το επάγγελμα των δικηγόρων είναι η Εθνική Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων Ρουμανίας (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – UNBR) πρόκειται για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου που περιλαμβάνει όλους τους δικηγορικούς συλλόγους της Ρουμανίας. Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η άσκηση του δικαιώματος υπεράσπισης από άτομα με νομική κατάρτιση, η επαγγελματική επάρκεια και πειθαρχία και η προστασία της αξιοπρέπειας και τιμής των δικηγόρων που είναι μέλη της. Όλοι οι δικηγορικοί σύλλογοι της Ρουμανίας υπάγονται στην Εθνική Ένωση Δικηγορικών Συλλόγων Ρουμανίας.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Πληροφορίες σχετικά με τους δικηγόρους της Ρουμανίας είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της Εθνικής Ένωσης Δικηγορικών Συλλόγων Ρουμανίας.

Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στη βάση δεδομένων;

Ναι, η πρόσβαση στη βάση δεδομένων παρέχεται δωρεάν.

Νομικοί σύμβουλοι

Σύμφωνα με τον νόμο, οι νομικοί σύμβουλοι μπορούν να ιδρύσουν περιφερειακούς συλλόγους, ανά τομέα ή πεδίο δραστηριότητας ανάλογα με τα επαγγελματικά τους συμφέροντα, ή, κατά περίπτωση, εθνικούς συλλόγους, οι οποίοι υπόκεινται στον νόμο περί οργανώσεων και ιδρυμάτων. Ένας από τους επαγγελματικούς συλλόγους που συστάθηκαν σύμφωνα με τον νόμο περί οργανώσεων και ιδρυμάτων είναι το Σώμα Νομικών Συμβούλων της Ρουμανίας (O.C.J.R.). Το εν λόγω Σώμα περιλαμβάνει όλους τους συλλόγους νομικών συμβούλων σε όλους τους νομούς. Οι νομικοί σύμβουλοι μπορούν επίσης να συστήσουν άλλους επαγγελματικούς συλλόγους. Ο κατάλογος των νομικών συμβούλων, ανά νομό, είναι προσβάσιμος από το Διαδίκτυο, στις σελίδες των συλλόγων νομικών συμβούλων που ανήκουν στο Σώμα (οι διευθύνσεις των συνδέσμων είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του O.C.J.R.).

Συμβολαιογράφοι

Οργάνωση

Σύμφωνα με τον νόμο, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Ρουμανίας έχει αναθέσει την άσκηση των συμβολαιογραφικών υπηρεσιών στην Εθνική Ένωση Συμβολαιογράφων (UNNP). Η Εθνική Ένωση Συμβολαιογράφων είναι το επαγγελματικό όργανο που εκπροσωπεί τους συμβολαιογράφους, και είναι υπεύθυνη για την οργάνωση του συμβολαιογραφικού επαγγέλματος, καθώς και για τη διασφάλιση των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της και του κύρους του επαγγέλματος. Όλοι οι συμβολαιογράφοι είναι μέλη της Ένωσης. Οι συμβολαιογράφοι ανήκουν κατά ομάδες σε 15 συμβολαιογραφικούς συλλόγους, καθένας από τους οποίους συνδέεται με ένα εφετείο.

Αποστολή και καθήκοντα

Στη Ρουμανία, οι συμβολαιογράφοι παρέχουν τις ακόλουθες νομικές υπηρεσίες:

 • κατάρτιση των απαιτούμενων εγγράφων για νομική και κληρονομική διαδοχή
 • σύναψη συμβάσεων (συμβάσεις πώλησης, συμβάσεις ανταλλαγής, συμβάσεις διατροφής, συμβάσεις δωρεάς, συμβάσεις σύστασης υποθήκης, συμβάσεις σύστασης ενεχύρου, συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης, συμβάσεις μίσθωσης) και άλλες πράξεις (πράξεις εγγύησης που ζητούνται από διάφορα ιδρύματα από τους διαχειριστές τους)
 • κατάρτιση καταστατικού για εταιρείες, συλλόγους και ιδρύματα
 • βεβαίωση γνησιότητας εγγράφων
 • επικύρωση υπογραφών, δείγματα υπογραφής και σφραγίδων
 • κάθε άλλη υπηρεσία που προβλέπεται από τον νόμο.

Άλλα νομικά επαγγέλματα

Δικαστικοί επιμελητές

Η Εθνική Ένωση Δικαστικών Επιμελητών Ρουμανίας (UNEJ) είναι επαγγελματικό όργανο με νομική προσωπικότητα και περιλαμβάνει όλους τους δικαστικούς επιμελητές. Είναι υπεύθυνη για τη διατήρηση της φήμης και του κύρους του επαγγέλματος του δικαστικού επιμελητή. Κύριος σκοπός της είναι να εκπροσωπεί και να προασπίζεται τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών της. Οι δικαστικοί επιμελητές είναι οργανωμένοι σε 15 συλλόγους, καθένας από τους οποίους είναι συνδεδεμένους με το αντίστοιχο εφετείο.

Κατάλογος των δικαστικών επιμελητών διατίθεται στον δικτυακό τόπο της Εθνικής Ένωσης Δικαστικών Επιμελητών Ρουμανίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ωστόσο, οι δύο βάσεις δεδομένων έχουν διαφορετική διάρθρωση.

Δικαστικοί υπάλληλοι

Το κεντρικό όργανο που είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση του επαγγέλματος των δικαστικών υπαλλήλων είναι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (CSM).

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων (SNG) είναι δημόσιος οργανισμός με νομική προσωπικότητα, υπό τον συντονισμό του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου, και είναι αρμόδια για την παροχή αρχικής και συνεχούς κατάρτισης στους δικαστικούς υπαλλήλους.

Στο δικαστικό σύστημα της Ρουμανίας εργάζονται διάφορες κατηγορίες δικαστικών υπαλλήλων:

 • υπάλληλοι δικαστηρίων
 • στατιστικολόγοι
 • ερευνητές
 • ειδικοί σε θέματα πληροφορικής
 • αρχειοθέτες
 • υπάλληλοι μητρώου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συγκεκριμένη επαγγελματική κατηγορία, μπορείτε να συμβουλευτείτε το έγγραφο PDF (390 Kb) en.

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/09/2019

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.