Κατηγορίες νομικών επαγγελμάτων

Σλοβενία

Στην παρούσα σελίδα παρέχεται επισκόπηση των νομικών επαγγελμάτων στη Σλοβενία.

Περιεχόμενο που παρέχεται από
Σλοβενία

Οργάνωση των νομικών επαγγελμάτων

Νομικά επαγγέλματα

Στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, όποιος διαθέτει πανεπιστημιακό πτυχίο νομικής ή έχει ολοκληρώσει νομικές σπουδές στο πλαίσιο του δεύτερου και του τρίτου κύκλου της Μπολόνια μπορεί να ακολουθήσει πολλά επαγγέλματα στον τομέα της δικαιοσύνης, περιλαμβανομένων των επαγγελμάτων του δικαστή, του εισαγγελέα, του νομικού συμβούλου του κράτους, του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου.

Εισαγγελείς

Οργάνωση

Σύμφωνα με το άρθρο 135 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, οι εισαγγελείς (državni tožilci) ασκούν και υποστηρίζουν την ποινική δίωξη, ενώ ασκούν και άλλες εξουσίες που προβλέπονται από τον νόμο. Οι εξουσίες και η οργάνωσή τους προβλέπονται κυρίως από τον νόμο περί εισαγγελικών αρχών (Zakon o državnem tožilstvu) και από τον νόμο περί ποινικής δικονομίας (Zakon o kazenskem postopku).

Στη Σλοβενία υπάρχουν 11 τοπικές εισαγγελίες (okrožno državno tožilstvo) (Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo Μesto, Ptuj, Slovenj Gradec), μία Ειδική Εισαγγελία (Specializirano državno tožilstvo), που καλύπτει ολόκληρη τη χώρα, και η Ανώτατη Εισαγγελία (Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije) στη Λιουμπλιάνα.

Η Ειδική Εισαγγελία είναι αρμόδια για την άσκηση διώξεων στους τομείς του οργανωμένου παραδοσιακού και οικονομικού εγκλήματος, της τρομοκρατίας, της διαφθοράς και άλλων εγκληματικών δραστηριοτήτων οι οποίες απαιτούν έρευνα και δίωξη από ειδικά οργανωμένους και εκπαιδευμένους εισαγγελείς. Το τμήμα έρευνας και δίωξης κρατικών αξιωματούχων με ειδική άδεια (Odelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili, γνωστό ως posebni oddelek ή «ειδικό τμήμα έρευνας») λειτουργεί ως ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα στο πλαίσιο της Ειδικής Εισαγγελίας. Οι εισαγγελείς αυτού του ειδικού τμήματος έρευνας είναι υπεύθυνοι για τη δίωξη των εγκλημάτων που διαπράττουν στελέχη της αστυνομίας, υπηρεσιών εσωτερικών υποθέσεων με αστυνομικές εξουσίες, της στρατονομίας, των υπηρεσιών πληροφοριών και ασφάλειας του Υπουργείου Άμυνας και της σλοβενικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και Ασφάλειας. Παρέχουν επίσης οδηγίες στους αστυνομικούς που συνεργάζονται με το τμήμα.

Η Ανώτατη Εισαγγελία προΐσταται όλων των εισαγγελιών της χώρας, και περιλαμβάνει:

 • ανώτατους εισαγγελείς (vrhovni državni tožilci) και ανώτερους εισαγγελείς (višji državni tožilci),
 • εισαγγελείς αποσπασμένους υπό καθεστώς προσωρινής ή μερικής απασχόλησης.

Οι ανώτεροι εισαγγελείς υποστηρίζουν εφέσεις ενώπιον των ανώτερων δικαστηρίων (višja sodišča) της Σλοβενίας. Οι ανώτατοι εισαγγελείς παρίστανται ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Vrhovno sodišče Republike Slovenije) κατά την εκδίκαση έκτακτων ενδίκων μέσων σε ποινικές υποθέσεις και σε αστικές και διοικητικές υποθέσεις.

Η Ανώτατη Εισαγγελία περιλαμβάνει:

 • τρία τμήματα [τμήμα ποινικού δικαίου (kazenski oddelek), τμήμα αστικών και διοικητικών υποθέσεων (civilno-upravni oddelek), και τμήμα κατάρτισης και εποπτείας πραγματογνωμόνων (oddelek za izobraževanje in strokovni nadzor)], και
 • το κέντρο ενημέρωσης πραγματογνωμόνων (Strokovno informacijski center), στα καθήκοντα του οποίου περιλαμβάνεται η παροχή συνδρομής από πραγματογνώμονες στον φορολογικό, χρηματοπιστωτικό, λογιστικό και σε άλλους τομείς που είναι απαραίτητοι για την αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων των εισαγγελέων και για την εξασφάλιση της ανάπτυξης, της ομοιομορφίας και της παροχής πληροφοριών για τη λειτουργία των εισαγγελιών.

Αποστολή και καθήκοντα

Κύρια αποστολή και καθήκον των εισαγγελέων αποτελεί η δίωξη των ποινικών αδικημάτων. Στο πλαίσιο αυτό, είναι υπεύθυνοι για:

 • τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για τη διερεύνηση των εγκληματικών δραστηριοτήτων και τη σύλληψη των δραστών, καθώς και για την καθοδήγηση του έργου της αστυνομίας κατά την προδικασία, στο πλαίσιο της οποίας η αστυνομία είναι ανεξάρτητη από τον εισαγγελέα, από οργανωτική άποψη,
 • την υποβολή αιτήσεων για τη διενέργεια ανάκρισης,
 • τη σύνταξη και την παρουσίαση του κατηγορητηρίου στο αρμόδιο δικαστήριο και
 • την άσκηση εφέσεων κατά των μη τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και έκτακτων ενδίκων μέσων κατά των τελεσίδικων αποφάσεων (οι εφέσεις κατά των πρωτόδικων αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις ασκούνται από τον εισαγγελέα που άσκησε τη δίωξη ενώπιον του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, ενώ τα έκτακτα ένδικα μέσα ασκούνται από τους ανώτατους εισαγγελείς).

Η ισχύουσα ποινική νομοθεσία επιτρέπει στους εισαγγελείς, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επιλέγουν εναλλακτικά μέσα έννομης προστασίας αντί της ποινικής δίωξης για την αντιμετώπιση μορφών εγκληματικών οργανώσεων. Σε αυτά περιλαμβάνονται, πρώτον, η παραπομπή της υπόθεσης σε διαδικασία συμβιβαστικής επίλυσης και η υπό όρους αναστολή της ποινικής δίωξης, εάν ο ύποπτος είναι πρόθυμος να συμπεριφέρεται σύμφωνα με τις οδηγίες του εισαγγελέα και να προβεί σε ορισμένες ενέργειες που υποδεικνύονται από τον εισαγγελέα. Αν η συμβιβαστική επίλυση ή η αναστολή της ποινικής δίωξης υπό όρους είναι επιτυχής, ο εισαγγελέας μπορεί να θέσει την υπόθεση στο αρχείο, δηλ. η υπόθεση συμβιβάζεται εξωδικαστικά. Ο εισαγγελέας μπορεί επίσης να προτείνει στο δικαστήριο την έκδοση καταδικαστικής διάταξης, με την οποία το δικαστήριο καταδικάζει τον κατηγορούμενο σε ορισμένη προτεινόμενη ποινή ή μέτρο χωρίς ακροαματική διαδικασία.

Επίσης, η Ανώτατη Εισαγγελία ασκεί καθήκοντα εκτός του πεδίου του ουσιαστικού ποινικού δικαίου. Οι ανώτατοι εισαγγελείς που υπηρετούν σε ένα από τα τρία τμήματα της Ανώτατης Εισαγγελίας, το τμήμα αστικών και διοικητικών υποθέσεων, μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις αναίρεσης υπέρ του νόμου (zahteva za varstvo zakonitosti) κατά αποφάσεων δευτεροβάθμιων δικαστηρίων (pritožbeno sodišče) σε υποθέσεις αμφισβητούμενης ή εκούσιας δικαιοδοσίας και σε άλλες αστικές υποθέσεις. Προϋπόθεση για την άσκηση αυτού του έκτακτου ένδικου μέσου είναι η προστασία του δημόσιου συμφέροντος, η οποία μπορεί να καθοριστεί μόνον από τον ανώτατο εισαγγελέα. Συνεπώς, οι διάδικοι δεν μπορούν να ασκήσουν αίτηση αναίρεσης υπέρ του νόμου.

Δικαστές

Οργάνωση

Επαγγελματίες δικαστές και λαϊκοί δικαστές

Το καθεστώς του δικαστή διέπεται από τα άρθρα 125 έως 134 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και από τον νόμο περί δικαστικών λειτουργών (Zakon o sodniški službi). Οι δικαστές είναι δημόσιοι λειτουργοί οι οποίοι εκλέγονται από την Εθνοσυνέλευση (Državni zbor) βάσει προτάσεως που υποβάλλεται από το Δικαστικό Συμβούλιο (Sodni svet). Το αξίωμα του δικαστή είναι ισόβιο, το δε όριο ηλικίας και οι προϋποθέσεις εκλογής καθορίζονται από τον νόμο.

Προκειμένου να εκλεγεί κάποιος στο αξίωμα του δικαστή, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες γενικές προϋποθέσεις:

 1. να είναι Σλοβένος πολίτης και να διαθέτει ευχέρεια στη χρήση της σλοβενικής γλώσσας,
 2. να διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα και η γενική κατάσταση της υγείας του να είναι καλή,
 3. να είναι τουλάχιστον 30 ετών,
 4. να έχει αποκτήσει τον επαγγελματικό τίτλο του δικηγόρου με πτυχίο πανεπιστημίου της Σλοβενίας ή τον επαγγελματικό τίτλο σπουδών νομικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ή να έχει αποκτήσει ισότιμο τίτλο σπουδών στην αλλοδαπή βεβαιούμενο μέσω πιστοποιητικού αλλοδαπού τίτλου στο οποίο να επισυνάπτεται γνωμοδότηση ή απόφαση σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου σπουδών για σκοπούς εργασίας ή πιστοποιητικό αναγνώρισης (odločba o nostrifikaciji),
 5. να έχει υποβληθεί με επιτυχία στις κρατικές εξετάσεις νομικής,
 6. να μην έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα,
 7. να μην έχουν απαγγελθεί σε βάρος του τελεσίδικα κατηγορίες και να μην εκκρεμεί σε βάρος του ποινική διαδικασία, βάσει κατηγορίας, για ποινικό αδίκημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως.

Μετά τη λήξη της θητείας τους, οι δικαστές που αποφάνθηκαν ή έκριναν επί ανακριτικών ή δικαστικών διαδικασιών στις οποίες η δικαστική απόφαση προσέβαλε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις εκλογής στο αξίωμα του δικαστή.

Οι δικαστές έχουν καθεστώς δημόσιων λειτουργών και δεσμεύονται από το Σύνταγμα και τη νομοθεσία κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Το δικαστικό αξίωμα είναι ασυμβίβαστο με αξιώματα σε άλλους κρατικούς οργανισμούς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και οργανισμούς πολιτικών κομμάτων, καθώς και με άλλα αξιώματα και δραστηριότητες όπως προβλέπεται στον νόμο. Δεν υπάρχει επίσημη εξειδίκευση των δικαστών σε επίπεδο εκπαίδευσης. Το νομικό πεδίο στο οποίο εργάζεται κυρίως ο δικαστής καθορίζεται στο πλαίσιο της εσωτερικής οργάνωσης του εκάστοτε δικαστηρίου το οποίο, προκειμένου να επιλύει τα επιμέρους είδη διαφορών, διαθέτει διάφορα νομικά τμήματα στα οποία υπηρετούν οι δικαστές σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών του δικαστηρίου. Το Δικαστικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας αποφασίζει την προαγωγή σε ανώτερη θέση δικαστικού και την προαγωγή κατά βαθμό. Επίσης, το Δικαστικό Συμβούλιο υποβάλλει πρόταση στην Εθνοσυνέλευση για την παύση δικαστή από το δικαστικό του αξίωμα εάν, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, παραβεί το Σύνταγμα ή παραβεί σοβαρά τον νόμο ή εσκεμμένα διαπράξει ποινικό αδίκημα μέσω της κατάχρησης του δικαστικού του αξιώματος. Οι ρυθμοί προαγωγής των δικαστών σε δικαστικά αξιώματα καθορίζονται στον οργανισμό των δικαστηρίων της Σλοβενίας. Οι δικαστές διακρίνονται σε: ειρηνοδίκες (okrajni sodniki), πρωτοδίκες (okrožni sodniki), ανώτερους δικαστές (višji sodniki) ή ανώτατους δικαστές (vrhovni sodniki).

Οι δικαστές οργανώνονται στο πλαίσιο της Ένωσης Δικαστών της Σλοβενίας, η οποία είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Δικαστών. Η συμμετοχή στην ένωση είναι προαιρετική.

Τα δικαιοδοτικά τμήματα μπορούν να περιλαμβάνουν τόσο επαγγελματίες δικαστές (poklicni sodniki) όσο και λαϊκούς δικαστές (sodniki porotniki). Όταν ο νόμος απαιτεί την έκδοση απόφασης από δικαιοδοτικό τμήμα, το τμήμα απαρτίζεται από έναν επαγγελματία δικαστή ως πρόεδρο και δύο λαϊκούς δικαστές ως μέλη του τμήματος, πλην αν άλλως ο νόμος ορίζει. Όταν ο νόμος απαιτεί την έκδοση απόφασης από πενταμελές δικαιοδοτικό τμήμα, το τμήμα απαρτίζεται από έναν επαγγελματία δικαστή ως πρόεδρο, άλλον έναν επαγγελματία δικαστή και τρεις λαϊκούς δικαστές ως μέλη του τμήματος, πλην αν άλλως ο νόμος ορίζει. Κάθε πολίτης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας ηλικίας τουλάχιστον 30 ετών, ο οποίος δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για ποινικό αδίκημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και έχει κατάλληλη διάθεση και εν γένει καλή υγεία για τον διορισμό στο αξίωμα του δικαστή, καθώς και ευχέρεια στη χρήση της σλοβενικής γλώσσας. Η θητεία των λαϊκών δικαστών είναι πενταετής και μπορεί να ανανεωθεί. Ο πρόεδρος ανώτερου δικαστηρίου διορίζει και παύει τους λαϊκούς δικαστές των πρωτοδικείων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του εν λόγω ανώτερου δικαστηρίου.

Το Δικαστικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

Το Δικαστικό Συμβούλιο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (Sodni svet RS) είναι το κεντρικό όργανο που είναι αρμόδιο για τη ρύθμιση του επαγγέλματος.

Το Δικαστικό Συμβούλιο απαρτίζεται από 11 μέλη.

Πέντε μέλη εκλέγονται από την Εθνοσυνέλευση, κατόπιν πρότασης του προέδρου της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, μεταξύ επιλεγμένων καθηγητών νομικών πανεπιστημιακών σχολών, συνηγόρων και δικηγόρων, ενώ έξι μέλη εκλέγονται μεταξύ των προταθέντων από δικαστές πλήρους απασχόλησης. Τα μέλη του Συμβουλίου επιλέγουν ένα εξ αυτών ως πρόεδρο.

Το Δικαστικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

Το Δικαστικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τα δικαστήρια και τη δικαστική υπηρεσία:

1. όσον αφορά την επιλογή, τον διορισμό και την παύση δικαστών και προέδρων και αντιπροέδρων δικαστηρίων:

 • εκδίδει προκαταρκτική γνωμοδότηση στο πλαίσιο της διαδικασίας διορισμού του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου,
 • προτείνει στην Εθνοσυνέλευση υποψηφίους προς διορισμό στη θέση δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου,
 • διορίζει και παύει προέδρους και αντιπροέδρους δικαστηρίων πλην του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου,
 • επιλέγει υποψηφίους για κενές θέσεις δικαστών,
 • προτείνει στην Εθνοσυνέλευση υποψηφίους για εκλογή στο αξίωμα του δικαστή,
 • διορίζει δικαστές σε κενές θέσεις δικαστών,
 • εκδίδει αιτιολογημένη γνωμοδότηση στο πλαίσιο της διαδικασίας παύσης του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου,
 • ενημερώνει την Εθνοσυνέλευση για τελεσίδικες αποφάσεις με τις οποίες καταδικάζονται δικαστές,
 • προτείνει στην Εθνοσυνέλευση την παύση δικαστή,
 • εκδίδει αναγνωριστικές αποφάσεις περί παύσης δικαστικών καθηκόντων ή δικαστικής υπηρεσίας·

2. όσον αφορά άλλα θέματα προσωπικού σχετικά με δικαστές, αποφαίνεται για:

 • το ασυμβίβαστο του δικαστικού αξιώματος,
 • την προαγωγή σε ανώτερο δικαστικό αξίωμα,
 • την ταχύτερη προαγωγή κατά βαθμό, σε θέση ανώτερου δικαστή (svetnik) ή σε ανώτερη δικαστική θέση,
 • την έκτακτη προαγωγή σε ανώτερο δικαστικό αξίωμα,
 • την επιβεβαίωση ότι ο δικαστής δεν είναι κατάλληλος για το δικαστικό αξίωμα,
 • την πρόταση επανόρθωσης παράβασης δικαστή ο οποίος θεωρεί ότι η ανεξαρτησία του έχει πληγεί κατά οποιονδήποτε τρόπο,
 • προσφυγές κατά αποφάσεων μετάθεσης ή διορισμού σε θέση δικαστή, σε δικαστικό αξίωμα ή σε θέση ανώτερου δικαστή και προσφυγές κατά αποφάσεων τοποθέτησης σε βαθμό,
 • τη μετάθεση δικαστών,
 • τον διορισμό δικαστή στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, στο Ανώτατο Δικαστήριο, στο Ανώτερο Δικαστήριο, σε ειδικό τμήμα πρωτοδικείου, στην ειδική υπηρεσία του Δικαστικού Συμβουλίου, στο Κέντρο Δικαστικής Κατάρτισης ή, για την αντιμετώπιση πιο δύσκολων τεχνικών εργασιών, στο Υπουργείο,
 • την απαλλαγή από τη δικαστική υπηρεσία,
 • τη χορήγηση δικαστικών υποτροφιών·

3. όσον αφορά τις πειθαρχικές διαδικασίες:

 • διορίζει πειθαρχικά όργανα,
 • υποβάλλει προτάσεις για την κίνηση πειθαρχικών διαδικασιών κατά δικαστών,
 • εκτελεί πειθαρχικές ποινές κατά δικαστών, εάν, σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τη δικαστική υπηρεσία, τους έχει επιβληθεί πειθαρχική ποινή αναστολής προαγωγής, μείωσης μισθού ή μετάθεσης σε άλλο δικαστήριο,
 • αποφαίνεται για την προσωρινή απομάκρυνση από τη δικαστική υπηρεσία του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου,
 • αποφαίνεται επί προσφυγών κατά αποφάσεων του προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου με τις οποίες διατάσσεται η προσωρινή απομάκρυνση δικαστών από τη δικαστική υπηρεσία·

4. λοιπά καθήκοντα:

 • θεσπίζει κριτήρια για την επιλογή υποψηφίων για θέσεις δικαστών κατόπιν γνωμοδότησης του υπουργού και κριτήρια ποιότητας των επιδόσεων των δικαστών για την αξιολόγηση της υπηρεσίας τους,
 • θεσπίζει κώδικα δικαστικής δεοντολογίας,
 • διορίζει τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας και Ακεραιότητας (Komisija za etiko in integriteto),
 • θεσπίζει οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία εκλογής των μελών των συμβουλίων προσωπικού και τη διεξαγωγή εκλογών,
 • εγκρίνει την πολιτική εντοπισμού και διαχείρισης του κινδύνου διαφθοράς και της έκθεσης των δικαστηρίων στη διαφθορά και παρακολουθεί την εφαρμογή της,
 • εκδίδει προκαταρκτική γνωμοδότηση σχετικά με το οργανόγραμμα των δικαστικών μονάδων,
 • εκδίδει προκαταρκτική γνωμοδότηση στο πλαίσιο της διαδικασίας καθορισμού του αριθμού των θέσεων δικαστών σε κάθε δικαστήριο,
 • εκδίδει γνωμοδότηση σχετικά με την ετήσια έκθεση του Ανωτάτου Δικαστηρίου για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα των δικαστηρίων και σχετικά με το προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχέδιο για τα δικαστήρια,
 • εκδίδει γνωμοδότηση προς την Εθνοσυνέλευση και το Υπουργείο σχετικά με τους νόμους που διέπουν τα δικαστήρια και τη δικαστική υπηρεσία,
 • ζητά την έναρξη της διαδικασίας ελέγχου της συνταγματικότητας και της νομιμότητας κανόνων που θίγουν το συνταγματικό καθεστώς ή τα συνταγματικά δικαιώματα του δικαστικού σώματος,
 • υποβάλλει αιτιολογημένα αιτήματα για την επισκόπηση των ενεργειών σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,
 • εκδίδει γνωμοδότηση σχετικά με τα εντάλματα κράτησης ή κίνησης ποινικών διαδικασιών.

Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφαίνεται με δημόσια ψηφοφορία και με πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από τον νόμο ή τον εσωτερικό κανονισμό.

Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφαίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • προτάσεις για την εκλογή δικαστών,
 • διορισμός και προαγωγή δικαστών,
 • διορισμός και παύση προέδρων και αντιπροέδρων δικαστηρίων,
 • κατάταξη σε βαθμό,
 • προσφυγές κατά αποφάσεων μετάθεσης ή διορισμού σε θέση δικαστή, σε δικαστικό αξίωμα ή σε θέση ανώτερου δικαστή,
 • προσφυγές κατά αποφάσεων κατάταξης σε βαθμό,
 • προτάσεις για την παύση δικαστών,
 • επιβεβαίωση ότι ο δικαστής δεν είναι κατάλληλος για το δικαστικό αξίωμα,
 • θέσπιση κριτηρίων για την επιλογή υποψηφίων για θέσεις δικαστών,
 • θέσπιση κριτηρίων ποιότητας των επιδόσεων των δικαστών,
 • λοιπά καθήκοντα, εφόσον προβλέπονται από τον νόμο.

Το Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί, μέσω του εσωτερικού κανονισμού του, να επιλέγει και άλλα θέματα για τα οποία θα αποφαίνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων του συνόλου των μελών του.

Δικηγόροι

Στο άρθρο 137 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας ορίζεται ότι το δικηγορικό λειτούργημα (odvetništvo) αποτελεί αυτόνομη, ανεξάρτητη υπηρεσία στο πλαίσιο του συστήματος απονομής δικαιοσύνης και διέπεται από τον νόμο. Ο νόμος περί δικηγόρων (Zakon o odvetništvu) προβλέπει ότι, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, ο δικηγόρος παρέχει νομικές συμβουλές, εκπροσωπεί και υπερασπίζεται τους διαδίκους ενώπιον των δικαστηρίων και άλλων κρατικών οργανισμών, συντάσσει έγραφα και εκπροσωπεί τα μέρη στις έννομες σχέσεις τους. Μόνον δικηγόρος μπορεί να εκπροσωπήσει επ’ αμοιβή διάδικο ενώπιον δικαστηρίου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο δικηγόρος μπορεί να υποκατασταθεί από ασκούμενο.

Δικηγόρος μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. είναι πολίτης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας,
 2. διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα,
 3. έχει αποκτήσει τον ακόλουθο επαγγελματικό τίτλο στη Δημοκρατία της Σλοβενίας ή έχει αποκτήσει ισότιμο τίτλο σπουδών στην αλλοδαπή, όπως αναγνωρίζεται σύμφωνα με τον νόμο περί αναγνώρισης και αξιολόγησης της εκπαίδευσης:
  • τον επαγγελματικό τίτλο του δικηγόρου με πτυχίο πανεπιστημίου,
  • τους επαγγελματικούς τίτλους σπουδών νομικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο,
  • τον επαγγελματικό τίτλο μεταπτυχιακού νομικής βάσει προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του δεύτερου κύκλου της Μπολόνια,
 4. έχει υποβληθεί με επιτυχία στις κρατικές εξετάσεις νομικής,
 5. διαθέτει εργασιακή πείρα τεσσάρων ετών ως δικηγόρος με πανεπιστημιακό πτυχίο νομικής, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα έτος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των κρατικών εξετάσεων νομικής, πρέπει να είναι σε δικηγόρο ή δικηγορική εταιρεία, δικαστήριο, γραφείο εισαγγελέα, γραφείο νομικού συμβούλου του κράτους ή συμβολαιογράφο με εργασιακή σχέση κανονικής απασχόλησης η οποία συνήφθη με σύμβαση πλήρους απασχόλησης,
 6. διαθέτει ευχέρεια στη χρήση της σλοβενικής γλώσσας,
 7. είναι πρόσωπο άξιο εμπιστοσύνης για την άσκηση του επαγγέλματος του δικηγόρου,
 8. διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και χώρο για την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος,
 9. έχει υποβληθεί με επιτυχία στις εξετάσεις ελέγχου των γνώσεων του υποψηφίου όσον αφορά τη νομοθεσία περί του δικηγορικού λειτουργήματος, τον επίσημο πίνακα τιμών για τις αμοιβές δικηγόρων και τον κώδικα δεοντολογίας των δικηγόρων στον Δικηγορικό Σύλλογο της Σλοβενίας (Odvetniška zbornica Slovenije).

Μόνον δικηγόρος μπορεί να παραστεί ως συνήγορος του κατηγορουμένου σε ποινική δίκη.

Σε αστικές υποθέσεις, ο διάδικος μπορεί να εκπροσωπείται ενώπιον του ειρηνοδικείου από οποιοδήποτε πρόσωπο διαθέτει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, αλλά ενώπιον του πρωτοδικείου, του εφετείου ή του Ανωτάτου Δικαστηρίου μόνον από δικηγόρο ή άλλο πρόσωπο που έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις κρατικές εξετάσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του δικηγόρου. Εντούτοις, κατά την εκδίκαση έκτακτων ένδικων μέσων, ο διάδικος πρέπει υποχρεωτικά να εκπροσωπείται από δικηγόρο (εκτός αν ο ίδιος ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του έχει ολοκληρώσει με επιτυχία τις κρατικές εξετάσεις νομικής).

Η εκπροσώπηση από δικηγόρο είναι επίσης υποχρεωτική σε όλες τις διαδικασίες ενώπιον δικαστηρίων οι οποίες προβλέπονται από τον νόμο περί διανοητικής υγείας (Zakon o duševnem zdravju).

Αλλοδαπός δικηγόρος στον οποίον έχει χορηγηθεί το δικαίωμα να ασκεί τη δικηγορία στη χώρα καταγωγής του, μπορεί να ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες στη Δημοκρατία της Σλοβενίας υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος περί δικηγόρων:

 • να παρέχει ειδικές υπηρεσίες δικηγόρου που σχετίζονται με την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος,
 • να ασκεί τη δικηγορία με τον επαγγελματικό τίτλο της χώρας καταγωγής του,
 • να ασκεί τη δικηγορία με τον επαγγελματικό τίτλο του «δικηγόρου» (odvetnik).

Χώρα καταγωγής του δικηγόρου είναι η χώρα στην οποία μπορεί να ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου με τον επαγγελματικό τίτλο που έχει αποκτήσει σύμφωνα με τους κανονισμούς της εν λόγω χώρας.

Βάσει του νόμου αυτού, δικηγόρος από άλλη χώρα που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δικαιούται να ασκεί το δικηγορικό επάγγελμα σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τον επαγγελματικό τίτλο που έχει αποκτήσει βάσει των κανονισμών της εν λόγω χώρας. Δικηγόρος από άλλη χώρα που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εγγράφεται στο μητρώο των αλλοδαπών δικηγόρων που δύνανται να ασκούν το δικηγορικό επάγγελμα στη Δημοκρατία της Σλοβενίας με τον επαγγελματικό τίτλο του δικηγόρου, με όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ισχύουν για όποιον ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου, εφόσον το εν λόγω πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και έχει υποβληθεί με επιτυχία στις εξετάσεις ελέγχου των γνώσεων του υποψηφίου όσον αφορά το εθνικό δίκαιο της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εξετάσεις και τη διαδικασία συμμετοχής σε αυτές καθορίζονται στο διάταγμα σχετικά με τις εξετάσεις για δικηγόρους από άλλες χώρες (Uredba o preizkusnem izpitu za odvetnike iz drugih držav).

Οι δικηγόροι μπορούν να διαφημίζουν τις υπηρεσίες τους υπό ορισμένες προϋποθέσεις, δεδομένου ότι ο νόμος ορίζει επιτρεπόμενες μορφές διαφήμισης. Οι δικηγόροι μπορούν να ασκούν το επάγγελμά τους ανεξάρτητα ή σε δικηγορική εταιρεία. Η ευρύτερη οργάνωση για δικηγόρους είναι ο Δικηγορικός Σύλλογος της Σλοβενίας (Odvetniška zbornica Slovenije), ο οποίος διαθέτει τους δικούς του κανόνες και καταστατικό. Το δικαίωμα άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος αποκτάται με την εγγραφή στο μητρώο δικηγόρων το οποίο τηρεί ο Δικηγορικός Σύλλογος της Σλοβενίας. Οι δικηγόροι οι οποίοι ολοκληρώνουν ορισμένο επίπεδο ή ειδίκευση επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να ζητήσουν από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Σλοβενίας να τους αναγνωριστεί το καθεστώς εξειδικευμένου δικηγόρου. Η αμοιβή για τις υπηρεσίες των δικηγόρων καθορίζεται στον επίσημο πίνακα τιμών για τις αμοιβές δικηγόρων, που εγκρίνεται από τον Δικηγορικό Σύλλογο της Σλοβενίας κατόπιν έγκρισης του υπουργού Δικαιοσύνης.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Βασικοί κανονισμοί σχετικά με τους δικηγόρους διατίθενται στα αγγλικά στον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος διαθέτει μηχανή αναζήτησης (στα σλοβενικά και στα αγγλικά) η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση δικηγόρων με βάση:

 • το όνομα,
 • την περιοχή,
 • τη γνώση ξένων γλωσσών και
 • τους τομείς εργασίας.

Συμβολαιογράφοι

Οργάνωση

Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 137 του Συντάγματος της Δημοκρατίας της Σλοβενίας ορίζεται ότι οι συμβολαιογράφοι (notarji) ασκούν δημόσια υπηρεσία η οποία διέπεται από τον νόμο. Ο νόμος περί συμβολαιογράφων (Zakon o notariatu) προβλέπει ότι: ως πρόσωπα που χαίρουν της εμπιστοσύνης του κοινού, καταρτίζουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου, δημόσια έγγραφα σχετικά με νομικές συναλλαγές, δηλώσεις βούλησης ή γεγονότα που γεννούν δικαιώματα· φροντίζουν για τη φύλαξη εγγράφων, χρημάτων και χρεογράφων με σκοπό την παράδοσή τους σε τρίτους ή κρατικούς φορείς· κατόπιν εντολής των δικαστηρίων, εκτελούν τα καθήκοντα που μπορούν να τους ανατεθούν σύμφωνα με τον νόμο.

Για να διοριστεί ορισμένο πρόσωπο ως συμβολαιογράφος, πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. να είναι πολίτης της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή πολίτης της Ελβετικής Συνομοσπονδίας ή κράτους μέλους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης,
 2. να διαθέτει δικαιοπρακτική ικανότητα και η γενική κατάσταση της υγείας του να είναι καλή,
 3. να έχει αποκτήσει τον επαγγελματικό τίτλο του δικηγόρου με πτυχίο πανεπιστημίου της Σλοβενίας ή τον επαγγελματικό τίτλο σπουδών νομικής σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο ή να έχει αποκτήσει ισότιμο τίτλο σπουδών στην αλλοδαπή βεβαιούμενο μέσω πιστοποιητικού αλλοδαπού τίτλου στο οποίο να επισυνάπτεται γνωμοδότηση ή απόφαση σχετικά με την αναγνώριση του τίτλου σπουδών για σκοπούς εργασίας ή πιστοποιητικό αναγνώρισης (odločba o nostrifikaciji),
 4. να έχει υποβληθεί με επιτυχία στις κρατικές εξετάσεις νομικής,
 5. να διαθέτει εργασιακή πείρα πέντε ετών ως δικηγόρος με πανεπιστημιακό πτυχίο νομικής, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα έτος σε συμβολαιογράφο και ένα έτος σε δικαστήριο, δικηγόρο ή νομικό σύμβουλο του κράτους,
 6. να θεωρείται πρόσωπο άξιο εμπιστοσύνης για την άσκηση των καθηκόντων συμβολαιογράφου,
 7. να διαθέτει ευχέρεια στη χρήση της σλοβενικής γλώσσας,
 8. να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό και χώρο που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων του συμβολαιογράφου,
 9. να είναι κάτω των 64 ετών.

Κατά παρέκκλιση των αναφερομένων στο σημείο 1 της προηγούμενης παραγράφου, πολίτες τρίτης χώρας που δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας ή κράτους μέλους του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης μπορούν επίσης να διοριστούν ως συμβολαιογράφοι υπό την προϋπόθεση της νομικής και πραγματικής αμοιβαιότητας.

Τα καθήκοντα του συμβολαιογράφου είναι ασυμβίβαστα με τα καθήκοντα του δικηγόρου ή με οποιοδήποτε αμειβόμενο αξίωμα ή λειτούργημα.

Ο συμβολαιογράφος δεν επιτρέπεται να τελεί πράξεις οι οποίες δεν συνάδουν με την ευπρέπεια και την ακεραιότητα που προϋποθέτει η εκτέλεση των καθηκόντων του συμβολαιογράφου ή οι οποίες ενδέχεται να υπονομεύσουν την εμπιστοσύνη στην αμεροληψία του συμβολαιογράφου ή στην αξιοπιστία των εγγράφων τα οποία συντάσσει.

Οι συμβολαιογράφοι διορίζονται σε κενές θέσεις από τον υπουργό Δικαιοσύνης. Πριν από τον διορισμό συμβολαιογράφου, ο υπουργός ζητεί τη γνώμη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Σλοβενίας (Notarska zbornica Slovenije) για τους προτεινόμενους υποψηφίους. Ο αριθμός των συμβολαιογράφων είναι περιορισμένος και καθορίζεται βάσει κριτηρίων που θέτει το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Σε περίπτωση τυχόν παρατυπίας που ορίζεται από τον νόμο, ο συμβολαιογράφος παύεται από τον υπουργό Δικαιοσύνης. Η ευρύτερη οργάνωση για συμβολαιογράφους είναι ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος.

Βάσει του νόμου, απαιτείται οι συμβολαιογράφοι να είναι μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Σλοβενίας.

Αποστολή και καθήκοντα

Οι συμβολαιογράφοι ασκούν δημόσιο λειτούργημα κυρίως συντάσσοντας δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα, πράγμα που είναι πολύ σημαντικό για την ασφάλεια των δικαιοπραξιών.

Τα δημόσια έγγραφα που εκδίδονται γενικά από συμβολαιογράφους είναι οι συμβολαιογραφικές πράξεις και τα συμβολαιογραφικά έγγραφα. Μολονότι ο συμβολαιογράφος μπορεί να συντάξει οποιοδήποτε είδος έγγραφης σύμβασης για λογαριασμό των συμβαλλομένων, ορισμένα είδη συμβάσεων και καταστατικών δημόσιων και ιδιωτικών εταιρειών είναι έγκυρα σύμφωνα με το σλοβενικό δίκαιο μόνον αν περιβληθούν τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου. Ο συμβολαιογράφος μπορεί επίσης να καταγράψει διάταξη τελευταίας βουλήσεως (διαθήκη). Επιπλέον, αντίγραφα εγγράφων και υπογραφές χρειάζεται ενίοτε να επικυρώνονται από συμβολαιογράφο προκειμένου να εξασφαλίζεται το κύρος τους ενώπιον δικαστηρίου. Οι συμβολαιογράφοι αναλαμβάνουν επίσης τη φύλαξη εγγράφων και χρεογράφων.

Νομικές βάσεις δεδομένων

Ο ιστότοπος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου παρέχει πρόσβαση σε κατάλογο όλων των συμβολαιογράφων της Σλοβενίας, με στοιχεία επικοινωνίας και μηχανή αρχικής αναζήτησης.

Ο ιστότοπος παρέχει πρόσβαση στα τρία μητρώα που τηρεί ο Συμβολαιογραφικός Σύλλογος:

Άλλα νομικά επαγγέλματα

Βοηθός δικαστή (Sodniški pomočnik)  PDF (372 Kb) en

Νομικοί σύμβουλοι του κράτους

Ο ρόλος του νομικού συμβούλου του κράτους περιγράφεται στον νέο νόμο περί νομικών συμβούλων του κράτους, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 20 Νοεμβρίου 2017 και τροποποίησε πλήρως τον θεσμό του νομικού συμβούλου του κράτους.

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ασκεί επαγγελματικά καθήκοντα στον τομέα της προστασίας της ιδιοκτησίας και άλλων δικαιωμάτων και συμφερόντων του κράτους, μέσω νομικής εκπροσώπησης ενώπιον δικαστηρίων και διοικητικών φορέων στη Δημοκρατία της Σλοβενίας, ενώπιον αλλοδαπών δικαστηρίων και διαιτητικών οργάνων, καθώς και ενώπιον διεθνών δικαστηρίων και διαιτητικών οργάνων, και παρέχει νομικές συμβουλές, ειρηνική επίλυση των διαφορών σε προδικαστικές διαδικασίες και άλλα καθήκοντα που προβλέπονται από τον εν λόγω ή άλλους νόμους.

Τα καθήκοντα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ασκούνται από τον γενικό νομικό σύμβουλο του κράτους και τον αναπληρωτή γενικό νομικό σύμβουλο του κράτους ως αξιωματούχους, καθώς και από ανώτερους νομικούς συμβούλους του κράτους, νομικούς συμβούλους του κράτους και υποψηφίους νομικούς συμβούλους του κράτους, οι οποίοι έχουν πλέον καθεστώς δημοσίων υπαλλήλων. Προκειμένου να αποτρέπονται οι πολιτικοί διορισμοί, η διαδικασία επιλογής του γενικού νομικού συμβούλου του κράτους και των ανώτερων νομικών συμβούλων του κράτους προβλέπει τη γνωμοδότηση επιτροπής ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων επιφορτισμένης με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των υποψηφίων.

Ο γενικός νομικός σύμβουλος του κράτους διορίζεται από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του υπουργού Δικαιοσύνης, αφού λάβει τη γνωμοδότηση της επιτροπής που είναι επιφορτισμένη με την αξιολόγηση της καταλληλότητας των υποψηφίων. Ο αναπληρωτής γενικός νομικός σύμβουλος του κράτους διορίζεται από την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σλοβενίας κατόπιν πρότασης του γενικού νομικού συμβούλου του κράτους, με τη σύμφωνη γνώμη του υπουργού Δικαιοσύνης, και πρέπει να διορίζεται μεταξύ των ανώτερων νομικών συμβούλων του κράτους. Η θητεία τόσο του γενικού νομικού συμβούλου του κράτους όσο και του αναπληρωτή του είναι εξαετής με δυνατότητα ανανέωσης. Για την άσκηση των καθηκόντων ανώτερου νομικού συμβούλου του κράτους, νομικού συμβούλου του κράτους ή υποψηφίου νομικού συμβούλου του κράτους, πρέπει να συνάπτεται σχέση εργασίας στην οποία, εκτός από τις ειδικές προϋποθέσεις που προβλέπονται στον νόμο περί νομικών συμβούλων του κράτους, πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη νομοθεσία που διέπει το σύστημα δημοσίων υπηρεσιών.

Ο νομικός σύμβουλος του κράτους είναι ανεξάρτητος κατά την άσκηση των καθηκόντων της νομικής εκπροσώπησης.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Πληροφορίες για τα νομικά επαγγέλματα από τον ιστότοπο του γενικού εισαγγελέα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας

Πληροφορίες για τα νομικά επαγγέλματα

Πληροφορίες για τα νομικά επαγγέλματα από τον ιστότοπο του σλοβενικού δικαστικού σώματος

Πληροφορίες για τα νομικά επαγγέλματα από τον ιστότοπο του Δικηγορικού Συλλόγου της Σλοβενίας

Πληροφορίες για τα νομικά επαγγέλματα από τον ιστόπο του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου της Σλοβενίας

Πληροφορίες για τα νομικά επαγγέλματα από τον ιστότοπο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους

Τελευταία επικαιροποίηση: 07/01/2022

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται το εκάστοτε κράτος μέλος. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όσον αφορά τις πληροφορίες ή τα στοιχεία που περιλαμβάνονται ή για τα οποία γίνεται λόγος στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.