Vrste pravnih struka

Grčka

Ova stranica pruža pregled pravne struke u Grčkoj.

Sadržaj omogućio
Grčka

Državni odvjetnici

Organizacija

Kao pravosudna tijela državna odvjetništva (eisangelíes) dio su pravosudne grane vlasti i sudjeluju u provođenju pravde. Državni odvjetnici (eisangeleís) uživaju poslovnu i osobnu neovisnost.

Na svakom sudu osim na prekršajnim sudovima postoji državno odvjetništvo, koje djeluje kao neovisno pravosudno tijelo. Ovlasti državnog odvjetništva u osnovi se odnose na pripremu kaznenog postupka. Glavne su dužnosti državnog odvjetnika pokretanje kaznenog postupka, nadzor nad istragama i podnošenje žalbi.

Javni tužitelji u Grčkoj nisu specijalizirani za određeno područje.

Ministarstvo pravosuđa odgovorno je za opće uvjete rada državnih odvjetnika.

Javni tužitelji u Grčkoj nisu specijalizirani za određeno područje. Informacije o njihovim uvjetima rada dostupne su u Ministarstvu pravosuđa.

Uloga i osnovne dužnosti

Javni tužitelji odgovorni su za:

  1. provođenje prethodnog istražnog postupka
  2. pokretanje kaznenog postupka
  3. ispitivanje osoba koje su uključene u predmet
  4. nadzor nadležnih tijela za izvršavanje zakonodavstva u pogledu prevencije zločina i kaznenog progona
  5. podnošenje prijedloga sudskim vijećima i sudovima
  6. podnošenje žalbi
  7. nadzor zatvora i za bilo koje druge obveze propisane zakonom.

Djelovanje javnih tužitelja provjeravaju suci Vrhovnog suda i viši javni tužitelji, u skladu sa zakonom.

Suci

Organizacija

Pravdu provode sudovi sastavljeni od redovnih sudaca (taktikoí dikastés), koji uživaju poslovnu i osobnu neovisnost.

Pri izvršavanju svojih dužnosti suci (dikastés) podliježu samo Ustavu i zakonima i nisu dužni primijeniti nijednu odredbu koja je u suprotnosti s Ustavom.

Redovne suce nadziru viši suci i državni odvjetnik te zamjenici državnog odvjetnika (antieisangeleís) Vrhovnog suda (Áreios Págos), kako je utvrđeno zakonom.

Ministarstvo pravosuđa odgovorno je za uvjete rada sudaca.

Ne postoje posebne internetske stranice za suce. Informacije o njihovim uvjetima rada dostupne su u Ministarstvu pravosuđa.

Organizacija pravne struke: Odvjetnici

Odvjetnici

U Grčkoj su odvjetnici (dikigóroi) neplaćeni državni službenici i ne moraju se specijalizirati za određeno područje.

Ministarstvo pravosuđa odgovorno je za uvjete rada odvjetnika.

U Grčkoj postoje 63 odvjetničke komore (dikigorikoí sýllogoi) – po jedna u sjedištu svakog prvostupanjskog suda (protodikeío).

Ministar pravosuđa nadzire sve odvjetničke komore u Grčkoj.

Pravne baze podataka

Informacije su dostupne na internetskim stranicama Plenarne sjednice odvjetničkih komora, ali pristup je ograničen na članove pojedine komore.

Pravnici / pravni savjetnici

U Grčkoj odvjetnici djeluju i kao pravni savjetnici (nomikoí sýmvouloi).

Pravne baze podataka

Informacije su dostupne na internetskim stranicama Plenarne sjednice odvjetničkih komora, ali pristup je ograničen na članove pojedine komore.

Javni bilježnici

Javni bilježnici (symvolaiográfoi) neplaćeni su državni službenici, čija je glavna dužnost pripremati i čuvati isprave koje služe kao dokaz pravnih akata i izjava zainteresiranih stranaka ili se tako upotrebljavaju, kad se takve isprave zahtijevaju zakonom ili kad stranke žele da takve isprave postanu službenima.

U Grčkoj javni bilježnici nisu specijalizirani za određeno područje.

U sjedištu svakog okružnog građanskog suda (eirinodikeío) postoji najmanje jedno javnobilježničko mjesto, uspostavljeno predsjedničkim dekretom.

Ministarstvo pravosuđa odgovorno je za uvjete službe javnih bilježnika.

U Grčkoj postoji devet javnobilježničkih udruga (symvolaiografikoí sýllogoi) i one djeluju u sjedištima žalbenih sudova (efeteía).

Javnobilježničke udruge nadzire Ministarstvo pravosuđa.

Informacije o javnim bilježnicima dostupne su na internetskim stranicama Javnobilježničkog udruženja atenskog, pirejskog, egejskog i dodekaneskog žalbenog suda i na internetskim stranicama Europskog direktorija javnih bilježnika, koji djeluje u okviru Vijeća notarijata Europske unije (CNUE).

Druga pravna zanimanja

Sudski izvršitelji

Sudski izvršitelji (dikastikoí epimelités) neplaćeni su državni službenici.

Odgovornosti sudskih izvršitelja su:

  1. urudžba sudskih i izvansudskih dokumenata;
  2. izvršenje izvršnih isprava iz članka 904. stavka 2. Zakona o parničnom postupku, tj.: (a) pravomoćnih presuda grčkih sudova i rješenja grčkih sudova koja se smatraju privremeno izvršivima, (b) arbitražnih odluka, (c) zapisnika s grčkih sudova koji sadržavaju nagodbu ili su u njima utvrđeni sudski troškovi, (d) javnobilježničkih isprava, (e) naloga za plaćanje koje izdaju grčki suci i „naloga za deložaciju”, (f) stranih isprava koje su proglašene izvršivima i (g) naloga i isprava zakonski potvrđenih da su izvršne isprave te
  3. ostale dužnosti propisane zakonom.

Ministarstvo pravosuđa odgovorno je za uvjete rada sudskih izvršitelja.

U Grčkoj postoji osam udruga sudskih izvršitelja (sýllogoi dikastikón epimelitón).

Službenici

Ministarstvo pravosuđa odgovorno je za uvjete rada službenika grčkih sudova.

Sudski izvršitelji  PDF (377 Kb) el

Službenici  PDF (376 Kb) el

Ostale poveznice

Plenarna sjednica odvjetničkih komora

Ministarstvo pravosuđa

Javnobilježničko udruženje atenskog, pirejskog, egejskog i dodekaneskog žalbenog suda

Javnobilježničko udruženje Žalbenog suda u Solunu

Javnobilježničko udruženje Žalbenog suda u Trakiji

Grčki savez sudskih izvršitelja

Posljednji put ažurirano: 24/04/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.