Izvorna jezična inačica ove stranice talijanski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Vrste pravnih struka

Italija

Na ovoj se stranici nalazi pregled pravne struke u Italiji.

Sadržaj omogućio
Italija

Pravna struka - uvod

Glavne su pravne struke u Italiji magistrato (uključujući funkcije suca (giudice) i pravnog službenika državnog odvjetništva (ministero pubblico)) te odvjetnik i javni bilježnik.

Suci i državno odvjetništvo

Sustav na temelju kojeg suci i javni službenici državnog odvjetništva vrše svoje pravosudne funkcije određen je Ustavom.

Suci

Pravda se provodi u ime naroda. Suci su podložni samo zakonu. (Članak 101. Ustava).

Sustav na temelju kojeg suci vrše pravosudne funkcije utvrđen je i reguliran zakonima o pravosudnom sustavu.

Nije dopušteno osnivanje „izvanrednih” ili „posebnih” sudova, samo posebnih komora u sastavu redovnih sudova. Zakonom je propisano na koji način i kada javnost može izravno sudjelovati u provođenju pravde.

Pristup pravosuđu moguć je putem javnih natječaja. No počasni suci mogu biti postavljeni da vrše sve funkcije određenog redovnog suca.

Autonomija i neovisnost

Pravosuđe je autonomno tijelo, neovisno od bilo koje druge grane vlasti (članak 104. Ustava).

Tu neovisnost potvrđuje Više pravosudno vijeće (Consiglio Superiore della Magistratura), samoupravno tijelo koje je odgovorno za imenovanje sudaca, podjelu zadataka i premještaje, promaknuća i disciplinske mjere (članak 105. Ustava).

Jedina razlika između sudaca priroda je njihova posla.

Njihovo imenovanje je stalno te se suci ne smiju razriješiti ili suspendirati bez odluke talijanskog vrhovnog sudbenog vijeća (Consiglio Superiore della Magistratura) prema zakonima o pravosuđu i s jamstvima koja se nalaze u tim zakonima ili uz odobrenje dotičnog suca.

Zakonski službenici u odvjetništvu

Organizacija

Ustavom se utvrđuju i načela neovisnosti i autonomije državnog odvjetništva (članak 107.).

Člankom 112. utvrđuju se načela obveznog kaznenog progona zločina: nakon obavještavanja nadležnog javnog tužitelja o kaznenom djelu, potrebno je provesti istrage te njihove rezultate dostaviti sucu na procjenu, uz relevantna pitanja. Obvezom pokretanja kaznenog postupka pomaže se osigurati neovisnost državnog odvjetništva u provođenju poslova te podržava jednakost svih ljudi pred zakonom.

Uredi javnog odvjetništva nalaze se u sklopu Kasacijskog suda, drugostupanjskih sudova, redovnih sudova i sudova za maloljetnike.

Uloga i obveze

Odvjetništvo se bavi svim kaznenim postupcima i djeluje u ime države. Uredi odvjetništva sudjeluju u građanskim postupcima ako je to predviđeno zakonom (npr. u određenim obiteljskim sporovima, slučajevima koji uključuju osobe koje nemaju pravnu sposobnost itd.).

Organizacija pravne struke: odvjetnici i javni bilježnici

Odvjetnici

Odvjetnik je neovisni stručnjak koji predstavlja svoje stranke, koje mogu biti pojedinci, poduzeće ili vladino tijelo, pred građanskim, kaznenim ili upravnim sudom te im pruža pomoć.

Odvjetnik brani stranke na temelju ugovora o zastupanju i nakon isplate naknade.

U sklopu svakog suda nalazi se vijeće koje se sastoji od lokalnih odvjetnika (Consiglio dell'ordine).

Na državnoj razini nalazi se Državno odvjetničko vijeće (Consiglio Nazionale Forense).

Zakonom br. 247 od 31. prosinca 2012. donose se novi propisi koji reguliraju odvjetništvo.

Javni bilježnici

Javni je bilježnik slobodni profesionalac koji vrši javnu funkciju: njegova je uloga provjera autentičnosti dokumenata koji se potpisuju u njegovoj prisutnosti.

Javno bilježništvo kao struka regulirano je Zakonom br. 89 od 16. veljače 1913. o pravilima koja reguliraju javno bilježništvo i arhive javnih bilježnika.

Državno je tijelo Državno vijeće javnih bilježnika (Consiglio Nazionale del Notariato).

Posljednji put ažurirano: 02/10/2017

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.