Izvorna jezična inačica ove stranice malteški nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Vrste pravnih struka

Malta

Ova stranica sadržava pregled pravne struke na Malti. Pravna struka – uvod Tužitelji Suci Pravozastupnici / odvjetnici Javni bilježnici Ostale pravne struke Tajnik i osoblje sudova

Sadržaj omogućio
Malta
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Pravna struka – uvod

Pravnoj struci na Malti pripadaju odvjetnici, javni bilježnici i pravni opunomoćenici.

  • Odvjetnici imaju pravo zastupanja na svim sudovima.
  • Javni bilježnici smatraju se javnim službenicima i sastavljaju te objavljuju javne akte.
  • Pravni opunomoćenici imaju pravo zastupanja na sudovima nižeg stupnja: u praksi se većina njihova rada sastoji od praćenja pravnih akata povezanih sa sudskim predmetima i onih koji se odnose na druge zahtjeve na sudu.

Pravna struka na Malti organizirana je kao jedinstveni sustav, a državni odvjetnici imenovani su među odvjetnicima pravne struke.

 

Tužitelji

Organizacija

U skladu s člankom 91. Ustava Glavni državni odvjetnik ima ustavne dužnosti, a Ured glavnog državnog odvjetnika uspostavljen je kao vladina agencija u skladu s Pravilnikom o glavnim državnim odvjetnicima, poglavlje 90. Zakona Malte.

U skladu s Ustavom Malte, Glavni državni odvjetnik ima jednako siguran mandat kao i sudac, a donosi neovisne odluke u predmetima povezanima s kaznenim progonom te izvršava dužnosti koje su predviđene Kaznenim zakonom u odnosu na kazneni progon.

Glavnom državnom odvjetniku u radu pomažu zamjenik glavnog državnog odvjetnika, pomoćnik glavnog državnog odvjetnika i drugi pravni službenici.

Uloga i dužnosti

Glavni državni odvjetnik obavlja svoju dužnost javnog tužitelja na Kaznenom sudu i na Kaznenom žalbenom sudu. Određene kaznene postupke koje je pokrenula policija prethodno treba odobriti Glavni državni odvjetnik.

U izvršavanju ovlasti pokretanja, provođenja ili obustave kaznenih postupaka koje su mu dodijeljene bilo kojim zakonom kojim se dopušta izvršavanje takvih ovlasti, Glavni državni odvjetnik ne smije primati upute ili biti pod nadzorom bilo koje druge osobe ili tijela.

Glavni državni odvjetnik djeluje i kao pravni savjetnik Vlade, a pravni službenici iz Ureda glavnog državnog odvjetnika ujedno zastupaju Vladu pred građanskim i ustavnim sudovima.

Ured glavnog državnog odvjetnika nadležno je tijelo i u većini predmeta povezanih s pravnom suradnjom u području građanskog, trgovačkog i kaznenog prava.

Ured glavnog državnog odvjetnika zastupa Republiku Maltu pred međunarodnim sudovima i zastupa Vladu na međunarodnim sastancima o pravnoj i pravosudnoj suradnji.

Ured ujedno izrađuje nacrte zakona te pomaže u njihovu donošenju u Parlamentu.

Suci

Organizacija

Suce i magistratske suce imenuje Predsjednik Republike na savjet predsjednika Vlade. Neovisni su od izvršne vlasti, a imaju trajni mandat. Da bi mogao biti imenovan magistratskim sucem osoba mora raditi kao odvjetnik na Malti najmanje sedam godina, odnosno dvanaest godina da bi mogao biti imenovan sucem. Predsjednik ih može razriješiti dužnosti u slučaju da se dokaže nesposobnost izvođenja dužnosti (bilo da proizlazi iz tjelesne ili duševne bolesti ili iz bilo kojeg drugog razloga) ili ako se dokaže neprimjereno ponašanje, na zahtjev Zastupničkog doma najmanje dvotrećinskom većinom svih članova.

Organizacija pravne struke: Odvjetnici

Pravozastupnici / odvjetnici

Uloga i dužnosti

Odvjetnici su stručnjaci ovlašteni za pružanje pravnih savjeta i mišljenja kao i za zastupanje svojih stranaka na sudovima ili drugim pravnim forumima.

Da bi osoba mogla raditi kao odvjetnik na Malti mora posjedovati ovlaštenje koji je izdao Predsjednik Republike sa službenim pečatom Malte. Osobe koje imaju takvo ovlaštenje moraju, prije preuzimanja dužnosti, položiti prisegu pred Žalbenim sudom na javnom zasjedanju.

Organizacija

Malteška komora branitelja predstavlja branitelje koji su primljeni u tu strukovnu organizaciju To je dobrovoljna, nepolitička, nevladina organizacija koja se financira iz članarina i sredstava koja su prikupljena iz aktivnosti koje udruženje organizira, te se pravno priznaje kao savjetodavno i participativno tijelo branitelja u predmetima povezanima s organizacijom i djelovanjem pravosuđa.

Postoji samo jedna vrsta odvjetnika na Malti, a pojmovi „odvjetnik” i „branitelj” upotrebljivaju se naizmjenično. Strukom upravlja Komisija za djelovanje sudstva, čiji su članovi Predsjednik Malte, vrhovni sudac, predsjednik Komore branitelja i drugi članovi sudstva, kao i drugi pravni stručnjaci. Sve pritužbe protiv odvjetnika rješava odbor sastavljen od pet odvjetnika koji zatim sastavlja preporuke Povjerenstvu za djelovanje pravosuđa o disciplinskim mjerama koje je potrebno poduzeti. Tri od pet odvjetnika imenuje Komora branitelja te joj se time daju izvršna prava upravljanja strukom.

Komora branitelja održava web-mjesto posvećenu struci, koja sadržava i imenik. Imenik je podijeljen na dva dijela: dio dostupan široj javnosti koji sadržava pojedinosti o svim odvjetnicima koji su članovi Komore branitelja i dio posvećen privatnim članovima koji sadržava pojedinosti o svim odvjetnicima koji su poznati Komori branitelja.

Tijekom proteklih godina Komora je organizirala brojne akademske konferencije i seminare, kao i niz mjesečnih predavanja u cilju promicanja kulture stalnog pravnog napretka svih odvjetnika.

Pravne baze podataka

Web-mjesto Komore branitelja sadržava informacije o službi, uključujući novosti, kalendar događanja i bazu podataka odvjetnika. Postoji i dio ograničen na članove gdje se pružaju dodatne usluge odvjetnicima.

Je li pristup toj bazi podataka besplatan?

Da, pristup je toj bazi podataka besplatan.

Javni bilježnici

Uloga i dužnosti

Javni bilježnici javni su službenici koji su ovlašteni primati pravne akte pojedinaca tijekom njihova života i oporuke te im dodijeliti značaj pravne isprave. Kao rezultat takvih obveza i dužnosti odgovorni su i za čuvanje tih isprava te mogu izdati preslike tih isprava. Poglavljem 55. Zakona Malte (Akt o javnobilježničkoj struci i javnobilježničkim arhivima) određuju se ostale ovlasti i funkcije javnih bilježnika.

Javni bilježnici polažu prisegu pred Žalbenim sudom prije nego što počnu obavljati dužnosti.

Nadzor nad svim javnim bilježnicima, javnobilježničkim arhivima i javnim registrom vrši posebni sud koji se zove Revizorski sud javnobilježničkih akata. Taj sud sastavljen je od umirovljenih sudaca i magistratskih sudaca te od branitelja i javnih bilježnika, a imenuje ih ministar odgovoran za javnobilježnička pitanja.

Sud može, kad god to smatra potrebnim i bez prethodne najave, posjetiti i obaviti inspekciju arhiva, javnoga registra ili ureda bilo kojeg javnog bilježnika.

Svake godine u siječnju, u Službenom listu Vlade Malte izdaju se pojedinosti o svim javnim bilježnicima koji se bave strukom na Malti.

Organizacija

Javnobilježničko vijeće glavno je tijelo koje nadzire javnobilježničku struku te ima pravo, ili na vlastitu inicijativu ili po zaprimanju žalbe, istražiti postupanje bilo kojeg javnog bilježnika za kojeg smatra da se ne ophodi u skladu sa dostojanstvom javnobilježničke struke. Vijeće se može baviti i optužbama za nemar ili zlouporabu protiv bilo kojeg javnog bilježnika tijekom njegova poslovnog vladanja ili u odnosu na poslovna pitanja, osim ako su takve ovlasti povjerene nekim drugim tijelima kako je navedeno u člancima 85. i 94. poglavlja 55.: Akt o javnobilježničkoj struci i javnobilježničkim arhivima Zakona Malte, ili u bilo kojem drugom zakonodavstvu.

Pravne baze podataka

Službeno web-mjesto Javnobilježničkog vijeća (Malte) sadržava informacije o Javnobilježničkom vijeću, opće informacije korisne javnosti i javnim bilježnicima kao i imenik koji sadržava pojedinosti o javnim bilježnicima koji se bave strukom na Malti. Baza podataka dostupna je široj javnosti te je besplatna.

Ostale pravne struke

Pravni opunomoćenici

Da bi osoba mogla raditi kao pravni opunomoćenik na Malti mora posjedovati ovlaštenje koji je izdao Predsjednik Republike sa službenim pečatom Malte. Osobe koje imaju takvo ovlaštenje moraju, prije preuzimanja dužnosti, položiti prisegu pred Žalbenim sudom na javnom zasjedanju.

Glavna je dužnost pravnog opunomoćenika pomagati odvjetniku koji ga uzima u službu u pogledu sudskih postupaka. Stoga su uključeni u podnošenje pisanih podnesaka sudskim registrima u ime stranaka i općenito u izvršenje ostalih usluga povezanih s pripremom parnica od strane odvjetnika.

Pravni opunomoćenici imaju pravo zastupanja pred magistratskim sudovima i posebnim sudovima i odborima te imaju pravo savjetovanja.

Povjerenstvo za djelovanje pravosuđa tijelo je odgovorno za upravljanje tom strukom na Malti. Odjeljak na web-mjestu malteškog Ministarstva unutarnjih poslova i nacionalne sigurnosti posvećen je struci pravnih opunomoćenika te je dostupan široj javnosti.

Tajnik i osoblje sudova

Tajnik sudova odgovoran je za registre i službenike povezane s njima, evidentiranje i dostavljanje sudskih akata, izvršenje izvršnih akata, kao što su presude i nalozi koji se donose uz pomoć šefova policije koje su imenovali Sudovi, sudske prodaje u obliku dražbe, suđenja s porotom i ostale kaznene sudske postupke.

Zamjenik tajnika PDF (377 Kb) en

Sudski pomoćnik PDF (378 Kb) en

Službenik za registar PDF (378 Kb) en

Druge poveznice

Malteška komora branitelja

Službeno web-mjesto Javnobilježničkog vijeća (Malte)

Posljednji put ažurirano: 26/02/2021

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.