Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2024. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.
Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici: engleski već su prevedeni.
Swipe to change

Vrste pravnih struka

Sjeverna Irska

Na ovim je stranicama dostupan pregled vrsta pravnih stručnjaka u Sjevernoj Irskoj, u nadležnosti Ujedinjene Kraljevine.

Sadržaj omogućio
Sjeverna Irska

Pravni stručnjaci – uvod

Pravni su stručnjaci u Sjevernoj Irskoj sljedeći:

 • Suci
 • Tužitelji
 • Odvjetnici
 • Pravni savjetnici

 

 

 

Organizacija pravne struke: Suci

U Sjevernoj Irskoj postoje sljedeće vrste sudaca:

 • Predsjednik sudova (Lord Chief Justice) – čelnik sudova
 • Žalbeni suci
 • Suci Visokog suda
 • Savjetnici na Vrhovnom sudu
 • Suci Regionalnog suda
 • Regionalni suci (regionalni sud)
 • Regionalni suci (magistratski sud)
 • Magistrati porotnici
 • Istražitelji

Organizacija pravne struke: Tužitelji

Organizacija

Javno tužiteljstvo Sjeverne Irske (Public Prosecution Service for Northern Ireland, PPS) glavno je tijelo za kazneni progon u Sjevernoj Irskoj. Osim donošenja odluka o progonu u slučajevima koje istražuje policija u Sjevernoj Irskoj, razmatra i slučajeve koje su istražila druga državna tijela, kao što su Porezni i carinski ured Njezina veličanstva.

PPS vodi ravnatelj Javnog tužiteljstva Sjeverne Irske. Postoji i zamjenik ravnatelja Javnog tužiteljstva. Zamjenik ravnatelja ima sve ovlasti kao i direktor, ali ih obavlja pod njegovim vodstvom i nadzorom. Na oba se položaja dolazi javnim imenovanjem koje vrši javni tužitelj Sjeverne Irske.

PPS je neministarska vladina služba. U skladu sa Zakonom o pravosuđu (Sjeverna Irska) iz 2002. dužnosti ravnatelja obavljaju se neovisno o bilo kojoj drugoj osobi. Zakonom iz 2002. predviđa se da se ravnatelj i javni tužitelj povremeno međusobno savjetuju o bilo kojem pitanju za koje je javni tužitelj odgovoran Skupštini Sjeverne Irske. Trenutačno je određeni broj pitanja iz tužiteljstva rezervirano za Parlament u Westminsteru. Dužnosti u odnosu na ta pitanja obavlja pravobranitelj za Sjevernu Irsku.

Uloga i dužnosti

Glavna je uloga PPS-a odlučivanje treba li ili ne osobe kazneno goniti za počinjenje kaznenih djela te određivanje kazni.

Služba je ujedno odgovorna za progon slučajeva na sudu. Tužitelj iznosi dokaze na sudu u ime Krune. Tužitelji pozivaju i ispituju svjedoke Krune te unakrsno ispituju svjedoke obrane. Po završetku slučaja iznose sažetak dokaza sudu u ime Krune.

Organizacija pravne struke: Odvjetnici

Odvjetnici (branitelji)

U Sjevernoj Irskoj odvjetnici (branitelji) dijele se na više savjetnike (poznate kao Kraljičine savjetnike) i niže savjetnike. Odvjetnička komora tijelo je specijaliziranih branitelja s iskustvom u parničnim postupcima kojima javnost ima pristup uz pomoć pravnih savjetnika i, u ograničenim okolnostima, putem izravnog profesionalnog pristupa.

Odvjetnička komora Sjeverne Irske udruženje je nezavisnih odvjetnika sa sjedištem u Knjižnici komore u Belfastu.  Dana 1. rujna 2012. gotovo 600 odvjetnika radilo je u privatnoj praksi.

Pravni savjetnici (solicitors)

U Sjevernoj Irskoj Komora pravnih savjetnika regulatorno je tijelo koje uređuje obrazovanje, račune, disciplinska pravila i pravila profesionalnog ponašanja pravnih savjetnika.  Uloga joj je održavanje nezavisnosti, etičkih standarda, profesionalne stručnosti i kvalitete usluga ponuđenih javnosti. Pravni savjetnici se mogu specijalizirati za određeno područje ili se mogu baviti općim pravom.

Javni bilježnici

U Sjevernoj Irskoj svi su pravni savjetnici ovlašteni za uzimanje prisega.  To znači da oni mogu ovjeravati službene dokumente (osim onih koje su sami pripremili ili koje je pripremila suprotna strana u slučaju).

Osim toga, neki su pravni savjetnici javni bilježnici što znači da mogu ovjeravati dokumente za korištenje u inozemstvu. Podaci o tome mogu se pronaći na web-mjestu Komore pravnih savjetnika Sjeverne Irske.

Patentni zastupnici i zastupnici za žigove

Patentni zastupnici i zastupnici za žigove stručni su savjetnici u području intelektualnog vlasništva. Oni strankama pružaju pravne savjete u tom području, naročito u pogledu patenata, žigova, dizajna i autorskih prava. Isto tako, oni zastupaju stranke na specijaliziranim sudovima za intelektualno vlasništvo (neki od njih dobivaju daljnje ovlasti nakon stjecanja kvalifikacija parničnog odvjetnika).

Većina patentnih zastupnika i zastupnika za žigove radi u privatnoj praksi. Mnogi rade u specijaliziranim uredima, no neki rade u partnerstvu s pravnim savjetnicima. Osim toga, brojni predstavnici ove struke zaposleni su u industriji.

Patentni zastupnici i zastupnici za žigove s kvalifikacijama parničnog odvjetnika mogu zastupati svoje stranke na sudu, na isti način kao i pravni savjetnici, u predmetima povezanima s intelektualnim vlasništvom, uključujući nalaganje odvjetniku da preuzme predmet.

Ovlašteni institut patentnih zastupnika (Chartered Institute of Patent Attorneys) (CIPA) predstavlja patentne zastupnike u cijeloj Ujedinjenoj Kraljevini. Njegova uloga uključuje suradnju s vladom na zakonodavstvu koje se odnosi na intelektualno vlasništvo, osiguravanje mogućnosti za obrazovanje i osposobljavanje patentnih zastupnika i vježbenika i suradnju s regulatornim tijelima struke. Cilj je CIPA-e promicati pravo i zanimanja u području intelektualnog vlasništva.

Institut zastupnika za žigove (Institute of Trade Mark Attorneys) (ITMA) predstavlja zastupnike za žigove i predmetnu struku u cijeloj Ujedinjenoj Kraljevini. Njegove dužnosti uključuju pregovaranje i lobiranje kod vlade, vlastitog neovisnog regulatornog ogranka (IPReg) i drugih mjerodavnih organizacija. Zastupnicima za žigove pruža odgovarajuće obrazovanje, osposobljavanje i savjete, a odgovoran je i za promicanje struke i intelektualnog vlasništva.

Regulatorni odbor za intelektualno vlasništvo (Intellectual Property Regulation Board) (IPReg) bavi se svim regulatornim i disciplinskim pitanjima te utvrđuje, nadzire i provodi standarde za patentne zastupnike i zastupnike za žigove u cijeloj Ujedinjenoj Kraljevini. Djeluje u javnom interesu i vodi zakonski propisane registre patentnih zastupnika i zastupnika za žigove, bilo fizičkih bilo pravnih osoba.

Druga pravna zanimanja

Sudski službenici

Sudski službenici i drugo osoblje na sudovima u Sjevernoj Irskoj državni su službenici koji nemaju pravnu izobrazbu i koji se bave administrativnim stvarima.

Sudski službenici osiguravaju da suci imaju svu potrebnu dokumentaciju kada rješavaju predmete pred sudom, evidentiraju odluku suca u određenom predmetu i pružaju svu administrativnu potporu koja je sucu potrebna. Sudsko osoblje može savjetovati o sudskim postupcima, ali ne može pružiti pravnu pomoć niti preporučiti kakve radnje stranka može poduzeti u sporu. Svi sudski službenici zaposleni su kao državni službenici pri Sudskoj službi Sjeverne Irske (Northern Ireland Courts and Tribunals Service), agenciji koja djeluje unutar Ministarstva pravosuđa Sjeverne Irske.

Službenici za izvršavanje zakona

Službenici za izvršavanje zakona državni su službenici zaposleni pri Sudskoj službi Sjeverne Irske. Bave se izvršavanjem presuda u građanskim postupcima putem Ureda za izvršavanje presuda. Ured izvršava presude u građanskim postupcima magistratskih i regionalnih sudova (uključujući sudova za sporove male vrijednosti) kao i presude Visokog suda. Zakon koji uređuje izvršavanje naveden je u Poslovniku za izvršenje presuda (Sjeverna Irska) iz 1981. i u Pravilniku o izvršenju presuda (Sjeverna Irska) iz 1981., kako je izmijenjen.

Druge poveznice

Služba javnog tužiteljstva

Odvjetnička komora Sjeverne Irske

Komora pravnih savjetnika

Sudska služba Sjeverne Irske

Posljednji put ažurirano: 03/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.