Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata görög nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

A különböző jogi szakmák

Görögország

Ez az oldal a görög jogi szakmákról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Görögország

Ügyészek

Bírák

Ügyvédek

Jogi tanácsadók

Közjegyzők

Bírósági végrehajtók

Bírósági tisztviselők

Ügyészek

Szervezet

Az igazságszolgáltatási hatóságként működő ügyészségek (εισαγγελίες) az igazságügyi tárcához tartoznak, és részt vesznek az igazságszolgáltatásban. Az ügyészek (εισαγγελείς) hivatali és személyes függetlenséget élveznek.

A járási szabálysértési bíróságok (πταισματοδικεία) kivételével minden bíróság mellett van független igazságszolgáltatási hatóságként működő ügyészség, melynek feladata alapvetően a büntetőeljárások előkészítése. Az ügyész fő feladata a bírósági eljárások megindítása, a nyomozások felügyelete és a fellebbezések benyújtása.

Görögországban az ügyészek nem szakosodnak.

Az ügyészi hivatal ellátásának általános feltételeiért az Igazságügyi, Átláthatósági és Emberi Jogi Minisztérium felel.

Az ügyészeknek nincs külön honlapja. A hivataluk ellátásának feltételeire vonatkozó információkat az Igazságügyi, Átláthatósági és Emberi Jogi Minisztérium tárolja.

Szerepük és főbb feladataik

Az ügyészek a következőkért felelnek:

 1. előzetes nyomozások lefolytatása,
 2. bírósági eljárások megindítása,
 3. az adott ügyben érintett személyek kihallgatása,
 4. a bűnüldöző hatóságok bűnmegelőzési és bűnüldözési tevékenységének felügyelete,
 5. javaslattétel a bírói tanácsok és a bíróságok számára,
 6. fellebbezések benyújtása,
 7. büntetőjogi ítéletek végrehajtatása és segédkezés a végrehajtható okiratok végrehajtásában,
 8. a büntetés-végrehajtási intézmények felügyelete,

valamint minden egyéb, a törvény által számukra előírt tevékenység.

Az ügyészek feletti felügyeletet a törvényi előírásoknak megfelelően a Legfelsőbb Bíróság bírái és a főügyészek látják el.

Bírák

Szervezet

Az igazságszolgáltatás a rendes bírókból (τακτικοί δικαστές) álló bíróságok feladata; a bírák hivatali és személyes függetlenséget élveznek.

Hivataluk ellátása során a bírák (δικαστές) kizárólag az Alkotmánynak és a törvényeknek vannak alárendelve, alkotmányellenes rendelkezés alapján történő fellépésre nem utasíthatók.

A rendes bírák feletti felügyeletet a törvényi előírásoknak megfelelően a főbírók, valamint a Legfelsőbb Bíróság (Άρειος Πάγος) mellett működő államügyész és ügyészhelyettesek (Αντεισαγγελείς) látják el.

A bírói hivatal ellátásának általános feltételeiért az Igazságügyi, Átláthatósági és Emberi Jogi Minisztérium felel.

A bíráknak nincs külön honlapja. A hivataluk ellátásának feltételeire vonatkozó információkat az Igazságügyi, Átláthatósági és Emberi Jogi Minisztérium tárolja.

A jogi szakmák szervezete: ügyvédek

Barristerek / Főtanácsnokok

Görögországban az ügyvédek ((δικηγόροι) nem fizetett közalkalmazottak, szakosodásuk nem kötelező.

Az ügyvédi szakma ellátásának feltételeiért az Igazságügyi, Átláthatósági és Emberi Jogi Minisztérium felel.

Görögországban 63 ügyvédi kamara (δικηγορικοί σύλλογοι) működik, minden elsőfokú bíróság (πρωτοδικείο) székhelyén van egy.

Az országban az ügyvédi kamarák felügyeletét az Igazságügyi, Átláthatósági és Emberi Jogi Minisztérium látja el.

Jogi adatbázisok

Tájékoztatás az Athéni Ügyvédi Kamara honlapján található, a hozzáférés azonban az egyes ügyvédi kamarák tagjaira korlátozódik.

Jogi tanácsadók

A görög ügyvédek jogi tanácsadókként (νομικοί σύμβουλοι) is működnek.

Jogi adatbázisok

Tájékoztatás az Athéni Ügyvédi Kamara honlapján található, a hozzáférés azonban az egyes ügyvédi kamarák tagjaira korlátozódik.

Közjegyzők

A közjegyzők (συμβολαιογράφοι) nem fizetett közalkalmazottak, fő feladatuk írásos jogi ajánlások, továbbá bizonyító erejű okiratok és az érintett felek által tett jognyilatkozatok elkészítése és őrzése abban az esetben, ha ezt törvény írja elő, vagy ha a felek az adott dokumentumot hivatalossá kívánják tenni.

Görögországban a közjegyzők nem szakosodnak.

Elnöki rendelet értelmében minden egyes járási polgári bíróság (ειρηνοδικείο) székhelyén van legalább egy közjegyzői hivatal.

A közjegyzői hivatal ellátásának feltételeiért az Igazságügyi, Átláthatósági és Emberi Jogi Minisztérium felel.

Görögországban kilenc közjegyzői kamara van (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι), melyek a fellebbviteli bíróságok (εφετεία) székhelyén működnek.

A közjegyzői kamarák felügyeletét az Igazságügyi, Átláthatósági és Emberi Jogi Minisztérium látja el.

A közjegyzőkre vonatkozó tájékoztatás a Görög Közjegyzői Kamara (Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας) honlapján, továbbá az Európai Unió Közjegyzőségeinek Tanácsa (CNUE) Európai Közjegyzői Jegyzékének honlapján található.

Egyéb jogi szakmák

Bírósági végrehajtók

A végrehajtók (δικαστικοί επιμελητές) nem fizetett közalkalmazottak.

A végrehajtók a következőkért felelnek:

 1. periratok és perenkívüli iratok kézbesítése,
 2. a polgári eljárásról szóló törvénykönyv 904. cikkének (2) bekezdésében említett végrehajtható okiratok, azaz a) jogerős ítéletek, továbbá görög bíróság által hozott és ideiglenesen végrehajthatónak nyilvánított ítéletek, b) választottbírósági határozatok, c) egyezséget tartalmazó vagy perköltség megállapítására irányuló görög bírósági határozatok, d) közokiratok, e) görög bíróság által kibocsátott fizetési meghagyások és kilakoltatási parancsok, f) végrehajthatónak nyilvánított külföldi okiratok és g) a törvény által végrehajthatónak elismert okiratok és okmányok végrehajtása, valamint
 3. minden egyéb, a törvény által számukra előírt tevékenység.

A végrehajtók hivatala ellátásának általános feltételeiért az Igazságügyi, Átláthatósági és Emberi Jogi Minisztérium felel.

Görögországban nyolc végrehajtói kamara működik (σύλλογοι δικαστικών επιμελητών).

Bírósági tisztviselők

A görög bíróságoknál alkalmazásban álló tisztviselők hivatala ellátásának feltételeiért az Igazságügyi, Átláthatósági és Emberi Jogi Minisztérium felel.

Bírósági végrehajtók PDF (378 Kb) en

Bírósági tisztviselők PDF (379 Kb) en

Kapcsolódó linkek

Athéni Ügyvédi Kamara

Pireuszi Ügyvédi Kamara

Igazságügyi, Átláthatósági és Emberi Jogi Minisztérium

Görög Közjegyzői Kamara

Szaloniki Közjegyzői Kamara

Utolsó frissítés: 27/08/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.