A különböző jogi szakmák

Görögország

Ezen az oldalon a görögországi jogi szakmák áttekintése található.

Tartalomszolgáltató:
Görögország

Ügyészek

Szervezet

Igazságügyi hatóságként az ügyészségek (eisangelíes) a kormány „igazságügyi ágához” tartoznak, és részt vesznek az igazságszolgáltatásban. Az ügyészek (eisangeleís) működési és személyes függetlenséget élveznek.

A szabálysértésekkel foglalkozó bíróságok kivételével minden bíróság mellett működik ügyészség, amely független igazságügyi hatóságként jár el. Hatásköre alapvetően a büntetőeljárás előkészítéséhez kapcsolódik. Az ügyész fő feladata büntetőeljárások indítása, a nyomozások felügyelete és a fellebbezések benyújtása.

Görögországban az ügyészek nem szakosodnak szakterületekre.

Az Igazságügyi Minisztérium felel az ügyészek munkavégzéséhez szükséges általános feltételek biztosításáért.

Az ügyészeknek nincs külön weboldala. A szolgálati viszonyukra vonatkozó adatokat az Igazságügyi Minisztérium tárolja.

Szerepük és fő feladataik

Az ügyészek a következőkért felelősek:

  1. előzetes nyomozás lefolytatása;
  2. büntetőeljárás indítása;
  3. az ügyben érintett személyek kihallgatása;
  4. a bűnüldöző hatóságok felügyelete a bűnmegelőzés és a büntetőeljárás lefolytatása terén;
  5. javaslatok benyújtása az igazságszolgáltatási tanácsokhoz és a bíróságokhoz;
  6. fellebbezés benyújtása;
  7. börtönök felügyelete; és minden egyéb, törvényben meghatározott feladatkör.

Az ügyészeket a Legfelsőbb Bíróság bírái és a törvényben meghatározott vezető ügyészek vizsgálják felül.

Bírák

Szervezet

Az igazságszolgáltatás keretei között rendes bírákból (taktikoí dikastés) álló bíróságok ítélkeznek, a bírák működési és személyi függetlenséget élveznek.

Feladataik ellátása során a bírák (dikastés) csak az Alkotmány és a törvények hatálya alá tartoznak, és nem kötelesek eleget tenni az Alkotmányt sértő rendelkezéseknek.

A rendes bírákat a törvényi előírások szerint a vezető bírák, valamint a Legfelsőbb Bíróság (Áreios Págos) mellett működő Legfőbb Ügyész és annak helyettesei (antieisangeleís) vizsgálják felül.

Az Igazságügyi Minisztérium felel a bírák munkavégzéséhez szükséges feltételek biztosításért.

A bíráknak nincs külön weboldala. A szolgálati viszonyukra vonatkozó adatokat az Igazságügyi Minisztérium tárolja.

A jogi szakma szervezetei: Barristerek/ügyvédek

Barristerek/ügyvédek

Görögországban az ügyvédek (dikigóroi) fizetetlen köztisztviselők; a szakosodás nem kötelező számukra.

Az Igazságügyi Minisztérium felel az ügyvédek munkavégzéséhez szükséges feltételek biztosításáért.

Görögországban 63 ügyvédi kamara (dikigorikoí sýllogoi) működik, minden elsőfokú bíróság (protodikeío) székhelyén egy.

Görögországban az igazságügyi miniszter felügyeli az ügyvédi kamarákat.

Jogi adatbázisok

Az információk az Ügyvédi Kamarák Közgyűlésének honlapján érhetők el, de az adatokhoz csak az egyes kamarák tagjai férhetnek hozzá.

Ügyvédek / jogi tanácsadók

Görögországban az ügyvédek jogi tanácsadóként (nomikoí sýmvouloi) is működnek.

Jogi adatbázisok

Az információk az Ügyvédi Kamarák Közgyűlésének honlapján érhetők el, de az adatokhoz csak az egyes kamarák tagjai férhetnek hozzá.

Közjegyzők

A közjegyzők (symvolaiográfoi) fizetetlen köztisztviselők, akiknek fő feladata a jogi aktusnak vagy az érdekelt felek nyilatkozatának minősülő vagy annak bizonyítékául szolgáló dokumentumok elkészítése és tárolása, amennyiben az ilyen dokumentumokat jogszabály kötelezően előírja, vagy ha a felek ezeket az okiratokat hivatalossá kívánják tenni.

Görögországban a közjegyzők nem szakosodnak szakterületekre.

Minden elnöki rendelettel létrehozott kerületi polgári bíróság (eirinodikeío) székhelyén legalább egy közjegyzői álláshely van.

Az Igazságügyi Minisztérium felel a közjegyzők munkavégzéséhez szükséges feltételek biztosításáért.

Görögországban kilenc közjegyzői kamara (dikigorikoí sýllogoi) működik, amelyek a fellebbviteli bíróságok (protodikeío) székhelyén találhatók.

A közjegyzői kamarákat az Igazságügyi Minisztérium felügyeli.

A közjegyzőkre vonatkozó információk az Athéni, Pireuszi, Égei-tengeri és Dodekanészoszi Fellebbviteli Bíróság mellett működő Közjegyzői Kamara honlapján és a Közjegyzők Európai Jegyzéke weboldalán találhatók, mely utóbbi az Európai Unió Közjegyzőségeinek Tanácsa (CNUE) égisze alatt működik.

Egyéb jogászi hivatások

Bírósági végrehajtók

A bírósági végrehajtók (dikastikoí epimelités) fizetetlen köztisztviselőnek minősülnek.

A bírósági végrehajtók a következőkért felelősek:

  1. bírósági és bíróságon kívüli okiratok kézbesítése;
  2. a polgári perrendtartás 904. cikkének (2) bekezdésében említett végrehajtható okiratok végrehajtása, azaz a) jogerős ítéletek és a görög bíróság által hozott és általa előzetesen végrehajthatónak nyilvánított ítéletek, b) választottbírósági határozatok, c) a görög bíróságok egyezséget tartalmazó vagy perköltséget megállapító bejegyzései, d) közjegyzői okiratok, e) görög bírák által kibocsátott fizetési meghagyások és „kilakoltatási végzések”, f) végrehajthatónak nyilvánított külföldi okiratok; és g) jogilag végrehajthatónak elismert végzések és okiratok; valamint
  3. a törvény által megállapított bármely egyéb feladat.

Az Igazságügyi Minisztérium felel a bírósági végrehajtó munkavégzéséhez szükséges feltételek biztosításáért.

Görögországban nyolc Bírósági Végrehajtói Kamara (sýllogoi dikastikón epimelitón) van.

Adminisztratív dolgozók

Az Igazságügyi Minisztérium felel a görög bíróságon dolgozó alkalmazottak munkavégzéséhez szükséges feltételek biztosításáért.

Bírósági végrehajtók  PDF (377 Kb) el

Adminisztratív dolgozók  PDF (376 Kb) el

Kapcsolódó linkek

Ügyvédi Kamarák Közgyűlése

Igazságügyi Minisztérium

Az Athéni, Pireuszi, Égei-tengeri és Dodekanészoszi Fellebbviteli Bíróság mellett működő Közjegyzői Kamara

A Theszaloniki Fellebbviteli Bíróság mellett működő Közjegyzői Kamara

A Trákiai Fellebbviteli Bíróság mellett működő Közjegyzői Kamara

Görög Bírósági Végrehajtók Szövetsége

Utolsó frissítés: 24/04/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.