A különböző jogi szakmák

Litvánia

Ez az oldal a litvániai jogi szakmákról nyújt áttekintést.

Tartalomszolgáltató:
Litvánia

A jogi szakmák – bevezetés

Litvániában a jogi szakmák körébe az alábbiak tartoznak:

 • Ügyészek (prokurorai)
 • Bírák (teisėjai)
 • Ügyvédek (advokatai)
 • Közjegyzők (notarai)
 • Végrehajtók (antstoliai)

Ügyészek

Szervezet

Litvániában 56 területi ügyészségi hivatal működik:

 • 51 regionális hivatal
 • 5 körzeti hivatal

A területi ügyészségi hivatalokért (teritorinės prokuratūros) a Legfőbb Ügyész Hivatala (Generalinė prokuratūra) felelős. A legfőbb ügyészt a Litván Köztársaság elnöke (Lietuvos Respublikos Prezidentas) nevezi ki hétéves időtartamra, a Parlament (Seimas) egyetértésével.

A legfőbb ügyész a Parlamentnek és az elnöknek felel. Az ügyészek kategóriái a következők:

 • legfőbb ügyész (generalinis prokuroras)
 • területi (körzeti vagy regionális) főügyész (vyriausieji (apylinkių arba apygardų) prokurorai)
 • más ügyészek.

Az Igazságügyi Minisztérium és az ügyészségi szervezet között nincsen – alárendeltségi, közös hatásköri vagy más, sajátos jellegű – kapcsolat.

Szerepük és kötelezettségeik

Az ügyészségi hivatalok feladatai:

 • a bírósági szakaszt megelőző nyomozások szervezése és irányítása
 • büntetőügyekben a vád képviselete az állam nevében
 • a közérdek védelme
 • a jog érvényesülésének biztosítása
 • a bírói kar támogatása az igazságszolgáltatási tevékenység ellátásában

Az ügyész minden büntetőügyben közreműködik, polgári és közigazgatási ügyekben pedig a kérelem tartalmának megfelelően járhat el.

Bírák

Szervezet

Litvániában a bírói karon belül nincsenek különböző kategóriák, minden bíró hivatásos bíró (profesionalūs teisėjai).

A bírói karra vonatkozó általános elveket az Alkotmány és a bíróságokról szóló törvény állapítja meg. A bíróságok függetlenek, és az alábbi önkormányzati szervekkel rendelkeznek:

 • a Bírák Közgyűlése (Visuotinis teisėjų susirinkimas)
 • a Bírósági Tanács (Teisėjų taryba)
 • a Bírák Fegyelmi Bírósága (Teisėjų garbės teismas)

A bíróságok tevékenységét a Bíróságok Országos Igazgatósága (Nacionalinė teismų administracija) támogatja.

A jogi szakmák szerveződése: ügyvédek

Ügyvédek

Litvániában ügyvédek (advokatai) és ügyvédjelöltek (advokatų padėjėjai) működnek: Az ügyvédjelöltek polgári ügyekben elláthatják a képviseletet, büntetőügyekben viszont csak a felettes ügyvéd engedélyével és jogszabályban meghatározott esetekben láthatják el a védelmet.

Az ügyvédek és ügyvédjelöltek között nincs további különbségtétel. Az ügyvédek maguk választhatják meg azt a jogterületet, amelyre (szakjogászként) szakosodni kívánnak.

Jogi adatbázisok

Bővebb információkat a Litván Ügyvédi Kamara (Lietuvos advokatūra) internetes oldala közöl.

Ingyenes az adatbázishoz való hozzáférés?

Igen, a Litván Ügyvédi Kamara internetes oldala ingyenesen elérhető.

Jogtanácsosok / jogi tanácsadók

Litvániában nincsenek jogtanácsosok és jogi tanácsadók.

Közjegyzők

Szervezet

Litvániában a közjegyzők (notarai) között nem tesznek megkülönböztetést. A közjegyzők és a közjegyzői irodák számát és illetékességi területüket az igazságügyi miniszter (Teisingumo ministerija) határozza meg. A közjegyzőket a miniszter nevezi ki és menti fel.

A közjegyzők a Közjegyzői Kamarába (Notarų rūmai) tömörülnek. A Közjegyzői Kamara tevékenységéről minden évben részletes éves jelentést nyújt be az Igazságügyi Minisztériumnak, a következő évi közjegyzői tevékenységre vonatkozó tervekkel és iránymutatásokkal együtt.

A közjegyzőkre vonatkozó szabályozói aktusokat az igazságügyi miniszter hagyja jóvá, a Közjegyzői Kamara elnökségének (Notarų rūmų prezidiumas) véleményét figyelembe véve.

Ha az igazságügyi miniszter véleménye szerint a Közjegyzői Kamara állásfoglalása vagy határozata a Litván Köztársaság jogszabályaiba ütközik, keresetet nyújthat be a Vilniusi Regionális Bíróságra (Vilniaus apygardos teismas) az állásfoglalás vagy a határozat megsemmisítése iránt.

Bővebb információkat a Litván Közjegyzői Kamara internetes oldala közöl.

Szerepük és kötelezettségeik

A Közjegyzői Kamara főbb feladatai:

 1. A közjegyzők tevékenységének összehangolása
 2. Gondoskodás a közjegyzők szakmai fejlődéséről
 3. A közjegyzők érdekeinek kormányzati és közigazgatási intézmények előtti védelme és képviselete
 4. A közjegyzőkkel kapcsolatos jogszabálytervezetek elkészítése és azok benyújtása az igazságügyi miniszternek
 5. Az egységes közjegyzői gyakorlat biztosítása
 6. A közjegyzők feladatai végzésének és a szakmai etikai követelmények betartásának felügyelete
 7. A közjegyzői gyakorlatban kialakult eszközök megőrzésének és használatának biztosítása
 8. A közjegyzőgyakornokok képzésének biztosítása
 9. A Közjegyzői Kamara Alapokmányában (Notarų rūmų statutas) szereplő egyéb feladatok ellátása.

Más jogi szakmák

Végrehajtók

Litvániában a végrehajtók (antstoliai) között nem tesznek megkülönböztetést.

A végrehajtókra vonatkozó információk a végrehajtói szakma internetes oldalán és a Végrehajtói Kamara (Antstolių rūmai) internetes oldalán találhatóak meg.

Utolsó frissítés: 07/04/2023

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.