Teisinių profesijų rūšys

Graikija

Šiame puslapyje pateikiama Graikijos teisininkų profesijų apžvalga.

Turinį pateikė
Graikija

Prokurorai

Organizacinė sistema

Prokuratūros (eisangelíes) kaip teisminės institucijos priklauso teismų valdžiai ir dalyvauja vykdant teisingumą. Prokurorams (eisangeleís) garantuojamas veiklos ir asmeninis nepriklausomumas.

Visuose teismuose, išskyrus baudžiamųjų nusižengimų teismus, yra prokuratūra, atliekanti nepriklausomos teisminės institucijos funkcijas. Jos įgaliojimai iš esmės susiję su pasirengimu baudžiamajam procesui. Pagrindinė prokuratūros pareiga – inicijuoti baudžiamąjį procesą, vykdyti tyrimų priežiūrą ir teikti apeliacinius skundus.

Graikijoje prokurorai nesispecializuoja kurioje nors konkrečioje srityje.

Už prokurorų tarnybos bendrąsias sąlygas atsakinga Teisingumo ministerija.

Konkrečiai prokurorų veiklai skirtos interneto svetainės nėra. Informaciją apie jų tarnybos sąlygas tvarko Teisingumo ministerija.

Funkcijos ir pagrindinės pareigos

Prokurorų kompetencija:

  1. vykdyti ikiteisminį tyrimą;
  2. inicijuoti baudžiamąjį procesą;
  3. vadovauti pirminei apklausai;
  4. prižiūrėti ir kontroliuoti teisėsaugos institucijų veiklą, susijusią su nusikaltimų prevencija ir kova su jais;
  5. teikti pasiūlymus teismų taryboms ir teismams;
  6. teikti apeliacinius skundus;
  7. priežiūrėti kalėjimus ir vykdyti visas kitas įstatymais nustatytas pareigas.

Prokurorų veiklą pagal įstatymus prižiūri Aukščiausiojo Teismo nariai ir aukštesnio rango prokurorai.

Teisėjai

Organizacinė sistema

Teisingumas vykdomas teismuose, kuriuose dirba bendrosios kompetencijos teismo teisėjai (taktikoí dikastés), kuriems garantuojamas veiklos ir asmeninis nepriklausomumas.

Vykdydami pareigas, teisėjai (dikastés) laikosi tik Konstitucijos ir įstatymų ir jokiu būdu negali vadovautis nuostatomis, kuriomis pažeidžiama Konstitucija.

Bendrosios kompetencijos teismo teisėjų veiklą pagal įstatymus prižiūri aukštesnio rango teisėjai, taip pat Aukščiausiojo Teismo (Áreios Págos) prokuroras ir prokuroro pavaduotojai (antieisangeleís).

Už teisėjų tarnybos sąlygas atsakinga Teisingumo ministerija.

Konkrečiai teisėjų veiklai skirtos interneto svetainės nėra. Informaciją apie jų tarnybos sąlygas tvarko Teisingumo ministerija.

Teisininkų profesijų organizacinė sistema Baristeriai / advokatai

Baristeriai / advokatai

Graikijoje advokatai (dikigóroi) yra atlygio negaunantys valstybės tarnautojai, neprivalantys specializuotis kurioje nors konkrečioje srityje.

Už advokatų tarnybos sąlygas atsakinga Teisingumo ministerija.

Graikijoje yra 63 advokatų asociacijos (dikigorikoí sýllogoi), po vieną kiekvieno pirmosios instancijos teismo (protodikeío) buveinėje.

Visų Graikijos advokatų asociacijų veiklą prižiūri teisingumo ministras.

Teisinės duomenų bazės

Informacija teikiama advokatų asociacijų plenarinio susirinkimo interneto svetainėje, tačiau ja gali naudotis visų asociacijų nariai.

Solisitoriai / patarėjai teisės klausimais

Graikijoje advokatai atlieka ir patarėjų teisės klausimais (nomikoí sýmvouloi) pareigas.

Teisinės duomenų bazės

Informacija teikiama advokatų asociacijų plenarinio susirinkimo interneto svetainėje, tačiau ja gali naudotis visų asociacijų nariai.

Notarai

Notarai (symvolaiográfoi) yra atlygio negaunantys valstybės tarnautojai, kurių pagrindinė pareiga – rengti ir saugoti dokumentus, kurie pripažįstami arba naudojami kaip suinteresuotųjų asmenų teisinių veiksmų ir pareiškimų įrodymai, kai parengti tokius dokumentus reikalaujama pagal įstatymus arba jei suinteresuotieji asmenys pageidauja, kad dokumentai būtų oficialūs.

Graikijoje notarai nesispecializuoja kurioje nors konkrečioje srityje.

Prezidento dekretu kiekvieno apylinkės civilinio teismo (eirinodikeío) buveinėje sukuriamas bent vienas notaro postas.

Už notarų tarnybos sąlygas atsakinga Teisingumo ministerija.

Graikijoje apeliacinių teismų buveinėse (efeteía) veikia devynios notarų asociacijos (symvolaiografikoí sýllogoi).

Šalies notarų asociacijų veiklą prižiūri Teisingumo ministerija.

Informacija apie notarų profesiją pateikiama Atėnų, Pirėjo, Egėjo ir Dodekaneso apeliacinių teismų notarų asociacijos interneto svetainėje, taip pat Europos notarų registro interneto svetainėje, kurią prižiūri Europos Sąjungos notariatų taryba (CNUE).

Kitos teisininkų profesijos

Antstoliai

Antstoliai (dikastikoí epimelités) yra valstybės tarnautojai, kuriems atlyginimas nėra mokamas.

Antstolių funkcijos:

  1. įteikti teismo ir ne teismo dokumentus;
  2. vykdyti Civilinio proceso kodekso 904 straipsnio 2 dalyje nurodytus vykdytinus dokumentus, kaip antai a) galutinius sprendimus, taip pat laikinai vykdytinais paskelbtus bet kurio Graikijos teismo sprendimus, b) arbitražo sprendimus, c) Graikijos teismų protokolus, kuriuose paskirstomos ar priskiriamos teismo išlaidos, d) notarinius dokumentus, e) Graikijos teisėjų pateiktus mokėjimo nurodymus ir nurodymus atkurti teisę naudotis išnuomotu nekilnojamuoju turtu, f) vykdytinais paskelbtus kitų šalių dokumentus, g) pagal įstatymus vykdomaisiais dokumentais pripažįstamus nurodymus ir aktus ir
  3. vykdyti visas kitas įstatymais nustatytas pareigas.

Už teismo antstolių tarnybos sąlygas atsakinga Teisingumo ministerija.

Graikijoje veikia aštuonios teismo antstolių asociacijos (sýllogoi dikastikón epimelitón).

Teismo pareigūnai

Už Graikijos teismų darbuotojų tarnybos sąlygas atsakinga Teisingumo ministerija.

Teismo antstoliai  PDF (377 Kb) el

Teismo pareigūnai  PDF (376 Kb) el

Susijusios nuorodos

Graikijos advokatų asociacijų plenarinis susirinkimas

Teisingumo ministerija

Atėnų, Pirėjo, Egėjo ir Dodekaneso notarų asociacija

Salonikų apeliacinio teismo notarų asociacija

Trakijos apeliacinio teismo notarų asociacija

Graikijos teismo antstolių federacija

Paskutinis naujinimas: 24/04/2023

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.