NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini daneză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Tipuri de profesii juridice

Danemarca

Această pagină vă oferă o prezentare generală a profesiilor juridice din Danemarca.

Conținut furnizat de
Danemarca
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Procurori

Organizare

Parchetele daneze sunt în responsabilitatea Ministerului Justiției, care supraveghează procurorii publici. Serviciul parchetelor este format dintr-un procuror șef, procurori publici și șefii poliției.

Procurorul șef (procurorul general) instrumentează cauze penale aflate pe rolul Curții Supreme și, în plus, participă la audieri în cadrul Comisiei de revizuire a cauzelor penale.

Procurorul general este superior ierarhic celorlalți procurori și supraveghează activitatea acestora. De asemenea, acesta se ocupă de plângerile cu privire la hotărârile luate de procurorii publici în primă instanță.

Rol și atribuții

Atribuțiile și organizarea parchetelor daneze sunt descrise în partea 10 (articolele 95-107) din Legea daneză privind administrarea justiției.

Datoria parchetelor, în cooperare cu poliția, este să urmărească infracțiuni în justiție în conformitate cu legea. Articolul 96alineatul (2) impune ca parchetele să lucreze la un caz cu viteza impusă de natura acestuia. În această privință, parchetele trebuie să asigure că cei pasibili de pedeapsă și nu cei nevinovați sunt urmăriți în justiție („principiul obiectivității”).

Șase procurori publici regionali se ocupă de cauzele penale – cauze în apel și cauze cu jurați – aflate pe rolul înaltelor curți și supraveghează instrumentarea cazurilor realizată de șefii poliției. În plus, procurorii publici regionali se ocupă de plângerile împotriva hotărârilor luate de șefii poliției în ceea ce privește punerea sub acuzare. În cele din urmă, procurorii publici se ocupă de cauzele având ca obiect despăgubirile în legătură cu urmărirea penală și de plângerile împotriva poliției.

Procurorul public pentru infracțiuni economice grave este responsabil de punerea sub acuzare a cazurilor importante de infracțiuni financiare din întreaga țară.

Procurorul șef pentru infracțiuni internaționale grave are responsabilitatea de a urmări la nivel național infracțiunilor penale internaționale comise în străinătate. Printre acestea se numără cauze privind infracțiunea de genocid, crimele împotriva umanității și crimele de război.

Șefii poliției acționează în calitate de procurori la instanțelor locale (în primă instanță) și, prin urmare, sunt responsabili – în afara administrării poliției – de anchetele și investigațiile desfășurate de brigada de poliție și de funcționarea parchetului local.

Judecători                                         

Organizare

Consiliul danez pentru numiri în domeniul judiciar înaintează recomandări Ministerului Justiției pentru toate numirile judiciare cu excepția postului de președinte al Curții Supreme. În practică, Ministerul Justiției urmează întotdeauna recomandările consiliului.

Aspectele disciplinare privind judecătorii sau alt personal juridic angajat de instanțe sunt responsabilitatea Curții speciale de acuzare și revizuire.

Administrația instanțelor daneze deține responsabilitatea globală pentru formarea și educarea personalului juridic al instanțelor.

Rol și atribuții

Judecătorii profesioniști din Danemarca nu se specializează în general într-un domeniu juridic. Aceștia pot deține o poziție permanentă sau temporară („konstitueret”). Judecătorii asistenți și supleanți se ocupă de obicei de cauze mai puțin complexe (precum cele înaintate de executorii judecătorești).

Judecătorii consultanți participă, cu câteva excepții importante, la toate cauzele penale audiate de instanțele reprezentând primul și al doilea grad de jurisdicție. În cauzele civile din primul și al doilea grad de jurisdicție, pot fi invitați să asiste asesori populari experți. Judecătorii consultanți și asesorii populari experți sunt numiți pe o perioadă de patru ani.  

Baze de date juridice

Informații suplimentare pot fi consultate pe:

Site-ul internet public al Asociației daneze a judecătorilor

Site-ul internet al Asociației judecătorilor asistenți

Organizarea profesiilor juridice: avocați

Avocați pledanți/ Avocați

Avocați cu drept de practică privată

Instituția Asociației baroului avocaților și a practicienilor în drept din Danemarca a fost înființată în 1919. Toți avocații danezi (advokater) sunt în mod obligatoriu membri ai acesteia.

Avocați angajați și avocați stagiari

FAAF este o asociație a avocaților angajați și a avocaților stagiari, din cadrul Asociației daneze a avocaților și economiștilor (DJØF). DJØF constituie cel mai mare sindicat din Danemarca și cea mai mare organizație de interes pentru studenții și angajații în domeniul dreptului, administrației, guvernării în stat, cercetării, educației, comunicațiilor, economiei, științelor politice și sociale. DJØF numără aproximativ 50 000 de membri care activează în aceste domenii. Din cei aproximativ 1500 de membri ai FAAF, 900 sunt avocați care activează în domeniul privat.

Consilieri juridici

Consilierii juridici nu fac parte doar din Asociația daneză a baroului avocaților și a practicienilor în drept, ci pot alege să devină membri ai asociației consilierilor juridici (Danske Virksomhedsjurister – DVJ). În prezent aproximativ două treimi din membrii asociației DVJ dețin un certificat de practică în avocatură. DVJ reprezintă în general interesele profesionale ale consilierilor juridici. De asemenea, aceasta încearcă să promoveze recunoașterea și înțelegerea poziției și a importanței crescute a consilierilor juridici interni pentru comunitatea comercială, autorități, ONG-uri și pentru societate în general. DVJ este membră a Asociației europene a consilierilor juridici din societățile comerciale (ECLA).

Avocați cu drept de practică privată vs. consilieri juridici

În Danemarca, consultanții/consilierii juridici care au certificat de practică trebuie să respecte exact aceleași reglementări ca avocații cu drept de practică privată. Legea privind administrarea justiției nu face distincție între cele două categorii de avocați, ambele fiind incluse în Asociația daneză a baroului avocaților și a practicienilor în drept.

Acest lucru înseamnă că, în general, consilierii juridici au același statut juridic ca alți avocați în ceea ce privește codul deontologic, secretul profesional, confidențialitatea client-avocat, privilegiul juridic etc. Cu toate acestea, domeniul de aplicare a codului deontologic a fost extins pentru a asigura că acesta se aplică avocaților interni, cu modificări pentru a include condițiile speciale de lucru ale acestora.

Prin urmare, privilegiul juridic al avocaților interni este reglementat de aceleași reguli ca și cele aplicabile avocaților cu drept de practică privată. Cu toate acestea, încă rămâne să se verifice în instanță dacă pragul aplicat avocaților interni va fi același sau mai scăzut decât cel pentru alți avocați.

Singura excepție de la aspectul statutului juridic egal se referă la persoanele care pot fi reprezentate de un consilier juridic în temeiul certificatului de practică în avocatură al acestuia. Posibilitatea juridică de a acționa în calitate de consilier juridic este privită ca o excepție tacită de la articolul 124 din Legea privind administrarea justiției, care reglementează tipul de întreprindere pe care o poate reprezenta un avocat.

Prin urmare, cu excepția situației în care consilierul juridic practică avocatura separat față de locul său de muncă, acesta poate utiliza titlul de avocat numai atunci când reprezintă întreprinderea sau organizația angajatoare. Cu alte cuvinte, dacă angajatorul îi solicită consilierului juridic să îi furnizeze consiliere juridică unui client sau unui membru, titlul de avocat nu poate fi invocat în acest caz, cu excepția situației în care avocatul intern practică avocatura separat față de locul său de muncă și îl consiliază pe client sau membru în capacitatea sa de avocat privat.  

Cu toate acestea, în cazul în care consilierul juridic nu practică avocatura separat față de locul său de muncă și acesta furnizează consiliere juridică unui client sau unui membru, acesta din urmă fiind un consumator, iar consilierea fiind furnizată în scop comercial, legea privind consilierea juridică se aplică activității consilierului juridic cu o singură excepție: în cazul consilierii juridice furnizate de sindicate și de organizații non-guvernamentale. Motivul pentru această excepție îl constituie faptul că o astfel de consiliere nu este oferită în scopuri comerciale și este privită în general ca un accesoriu al serviciului obișnuit pentru membri, aferent scopului sindicatului.

Prin urmare, consilierea juridică oferită unui consumator individual de către angajatul unui sindicat (care deține un certificat de practică în avocatură) este reglementată numai de regulile generale privind despăgubirile în cadrul relațiilor non-contractuale și este reglementată indirect numai de Codul deontologic danez. Acesta din urmă prevede, în conformitate cu articolul 126 alineatul (4) din Legea privind administrarea justiției, că un avocat nu poate (în afara atribuțiilor sale profesionale juridice) să manifeste un comportament nedemn de un avocat în aspecte de natură comercială sau financiară.

Legislația privind consilierea juridică

Începând cu luna iulie 2006, consilierea juridică furnizată consumatorilor în scopuri comerciale a fost supusă unor reglementări separate – indiferent de formarea consilierului juridic. Legislația nu se aplică în mod explicit consilierii juridice furnizate de avocați ca parte a practicii juridice independente. Aceasta nu se aplică nici consilierii juridice furnizate de sindicate sau ONG-uri, întrucât o astfel de consiliere nu este considerată a fi de natură comercială (a se vedea mai sus). În plus, consilierea juridică furnizată de operatorii financiari nu se încadrează în domeniul de aplicare a legii atât timp cât operatorul financiar este supus unor coduri deontologice emise de Ministerul Afacerilor Economice și Comerciale.

Totuși, astfel cum s-a menționat deja, acest lucru nu este echivalent cu a afirma că furnizarea de consiliere juridică de către o persoană cu certificat de practică în avocatură nu este reglementată de lege. Dacă un consilier juridic cu certificat de practică în avocatură furnizează consiliere juridică unui consumator (și, prin urmare, unei persoane diferite de angajatorul său), iar consilierul juridic nu are drept de practică în avocatură, acest serviciu se va încadra în domeniul de aplicare a legislației privind consilierea dacă se consideră că a fost furnizat în scop comercial.

Principalele caracteristici ale legislației privind consilierii juridici pot fi descrise după cum urmează:

  • Un consilier juridic trebuie să acționeze în conformitate cu codul deontologic. Aceasta include îndeplinirea pe deplin a atribuțiilor, în mod conștiincios și consecvent, ținând cont în mod corespunzător de interesele clientului. Consilierea trebuie furnizată cu promptitudinea necesară.
  • Contractele de consultanță juridică trebuie să se încheie în scris.
  • Un consilier juridic nu are obligația de încheiere a unei asigurări de răspundere profesională, dar informații în această privință trebuie incluse în contractul de consultanță juridică
  • Un consilier juridic trebuie să informeze clientul cu privire la prețul consilierii juridice.
  • Un consilier juridic nu poate să primească proprietate fiduciară.
  • Un consilier juridic nu poate oferi asistență unui client atunci când are un anumit interes personal sau financiar legat de finalitatea cauzei.
  • Un consilier juridic este supus unui cod deontologic emis de Ministerul Justiției. Ombudsmanul consumatorului supraveghează dacă acesta respectă legea și codul deontologic.

Baze de date juridice

Aceste informații sunt disponibile pe site-ul internet al Asociația daneză a baroului avocaților și a practicienilor în drept.

Site-ul oferă informații în limba engleză cu privire la profesiile juridice în Danemarca. De asemenea, acesta conține un repertoriu (în limba daneză) al avocaților cu drept de practică.

Alte profesii juridice

Organizații care oferă servicii juridice pro bono

Există oficii de asistență juridică gratuită pe întreg teritoriul Danemarcei. Orice persoană care necesită asistență juridică poate contacta Agenția pentru afaceri civile, care îi va face legătura cu cel mai apropiat oficiu. Adresa este:

Agenția pentru afaceri civile

Gyldenløvesgade 11, 2.

1600 Copenhaga V

Telefon: +45 33 92 33 34,

Fax: +45 39 20 45 05

E-mail: civilstyrelsen@civilstyrelsen.dk

luni – joi 10.00 – 15.00, vineri 10.00 – 14.00

Ultima actualizare: 20/06/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.