NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini greacă a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Tipuri de profesii juridice

Grecia

Această secțiune prezintă o imagine de ansamblu asupra profesiilor juridice din Grecia.

Conținut furnizat de
Grecia

Procurori

Judecători

Avocați pledanți

Avocați consultanți/consilieri juridici

Notari

Executori judecătorești

Grefieri

Procurori

Οrganizare

În calitate de autorități judiciare, parchetele (εισαγγελίες) aparțin puterii judecătorești și participă la administrarea justiției. Procurorii (εισαγγελείς) beneficiază de independență operațională și personală.

În fiecare instanță, cu excepția instanțelor penale districtuale (πταισματοδικεία), există un parchet care își desfășoară activitatea ca autoritate judiciară independentă, ale cărei atribuții constau, în principal, în pregătirea procedurii penale. Atribuțiile principale ale unui procuror sunt inițierea procedurii judiciare, supravegherea anchetelor și introducerea căilor de atac.

În Grecia, procurorii nu se specializează într-un anumit domeniu.

Ministerul Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului are competența de a reglementa activitatea procurorilor.

Nu există un site internet dedicat activității procurorilor. Puteți găsi informații cu privire la statutul procurorilor pe site-ul internet al Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului.

Rol și atribuții principale

Procurorii au următoarele responsabilități:

 1. efectuarea anchetelor preliminare;
 2. inițierea procedurii judiciare;
 3. interogarea persoanelor implicate într-un caz;
 4. supravegherea autorităților de aplicare a legii în ceea ce privește prevenirea infracțiunilor și urmărirea penală;
 5. depunerea propunerilor la consiliile judiciare și la instanțe;
 6. introducerea căilor de atac;
 7. punerea în aplicare a hotărârilor pronunțate de instanțele penale și participarea la punerea în aplicare a titlurilor executorii;
 8. supravegherea penitenciarelor,

precum și îndeplinirea tuturor celorlalte sarcini prevăzute de lege.

Procurorii fac obiectul controlului exercitat de către judecătorii Curții Supreme și de către procurorii de rang înalt, astfel cum prevede legea.

Judecători

Οrganizare

Justiția este administrată de instanțe alcătuite din judecători (τακτικοί δικαστές) care beneficiază de independență operațională și personală.

În exercitarea atribuțiilor lor, judecătorii (δικαστές) se supun numai Constituției și legilor și nu trebuie să respecte nicio dispoziție care contravine Constituției.

Judecătorii fac obiectul controlului pe care îl exercitată judecătorii de rang înalt, procurorul general al Curții Supreme (Άρειος Πάγος) și adjuncții acestuia (Αντεισαγγελείς), astfel cum prevede legea.

Ministerul Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului are competența de a reglementa activitatea judecătorilor.

Nu există un site internet special dedicat activității judecătorilor. Puteți găsi informații cu privire la statutul judecătorilor pe site-ul internet al Ministerului Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului.

Organizarea profesiei juridice: avocați

Avocați pledanți

În Grecia, avocații pledanți (δικηγόροι) sunt funcționari publici neremunerați și nu trebuie să se specializeze într-un anumit domeniu.

Ministerul Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului are competența de a reglementa activitatea membrilor acestei profesii.

În Grecia există 63 de barouri (δικηγορικοί σύλλογοι), câte unul pentru fiecare instanță de prim grad de jurisdicție (πρωτοδικείο).

Activitatea tuturor barourilor din țară face obiectul controlului exercitat de Ministerul Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului.

Baze de date juridice

Puteți găsi informații pe site-ul internet al Baroului din Atena (Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), însă accesul la baza de date este permis doar membrilor ordinului avocaților.

Avocați consultanți/consilieri juridici

În Grecia, avocații consultanți îndeplinesc rolul de consilieri juridici (νομικοί σύμβουλοι).

Baze de date juridice

Puteți găsi informații pe site-ul internet al Baroului din Atena (Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), însă accesul la baza de date este permis doar membrilor ordinului avocaților.

Notari

Notarii (συμβολαιογράφοι) sunt funcționari publici neremunerați, a căror principală atribuție este de a pregăti și de a păstra actele constitutive sau documentele justificative și declarațiile părților interesate, în cazul în care acestea sunt prevăzute de lege sau atunci când părțile interesate doresc să le oficializeze.

În Grecia, notarii nu se specializează într-un anumit domeniu.

Prin decret prezidențial, există cel puțin un birou notarial în sediul fiecărei instanțe civile districtuale (ειρηνοδικείο).

Ministerul Justiției are competența de a reglementa activitatea notarilor.

În Grecia există nouă asociații ale notarilor (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι) care își desfășoară activitatea în sediile instanțelor de apel (εφετεία).

Activitatea asociațiilor notarilor face obiectul controlului exercitat de Ministerul Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului.

Puteți găsi informații cu privire la notari pe site-ul internet al Asociației Notarilor Eleni (Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας) și în cadrul Registrului european al notarilor, care este publicat pe site-ul internet al Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană (C.N.U.E.)

Alte profesii juridice

Executori judecătorești

Executorii judecătorești (δικαστικοί επιμελητές) sunt funcționari publici neremunerați.

Executorii judecătorești au următoarele responsabilități:

 1. notificarea sau comunicarea documentelor judiciare și extrajudiciare;
 2. punerea în aplicare a titlurilor executorii, după cum se menționează la articolul 904 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, și anume (a) hotărârile definitive și hotărârile pronunțate și declarate provizoriu aplicabile de o instanță din Grecia, (b) hotărârile arbitrale, (c) evidențele instanțelor din Grecia care conțin o hotărâre sau în care se stabilesc cheltuielile de judecată, (d) documentele autentificate, (e) ordinele de plată emise de judecători din Grecia și ordinele de evacuare, (f) actele străine declarate executorii și (g) ordinele și actele recunoscute legal ca fiind executorii;
 3. îndeplinirea oricărei alte îndatoriri prevăzute de lege.

Ministerul Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului are competența de a reglementa activitatea executorilor judecătorești.

În Grecia există opt asociații ale executorilor judecătorești (σύλλογοι δικαστικών επιμελητών).

Grefieri

Ministerul Justiției, Transparenței și Drepturilor Omului are competența de a reglementa activitatea angajaților instanțelor din Grecia.

Executori judecătorești (Επιμελητές Δικαστηρίων) PDF (378 Kb) en

Grefieri (Δικαστικοί υπάλληλοι) PDF (379 Kb) en

Linkuri conexe

Baroul din Atena (Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών)

Baroul din Pireu (Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά)

Ministerul Justiției, Transparenței și Drepturilor omului (Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

Asociația Notarilor Eleni (Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας)

Asociația Notarilor din Salonic (Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Εφετείου Θεσσαλονίκης)

Ultima actualizare: 27/08/2020

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.