Tipuri de profesii juridice

Grecia

Această pagină vă oferă o imagine de ansamblu a profesiilor juridice din Grecia.

Conținut furnizat de
Grecia

Procurori

Organizare

În calitate de autorități judiciare, parchetele (εισαγγελίες/eisangelíes) aparțin puterii judecătorești și participă la administrarea justiției. Procurorii (eisangeleís) se bucură de independență operațională și personală.

În fiecare instanță, cu excepția tribunalelor corecționale, există un parchet care își desfășoară activitatea ca autoritate judiciară independentă și ale cărei atribuții constau, în principal, în pregătirea procedurii penale. Atribuțiile principale ale unui procuror sunt inițierea procedurii penale, supravegherea anchetelor și introducerea căilor de atac.

În Grecia, procurorii nu sunt specializați pe domenii de drept.

Ministerul Justiției este responsabil de condițiile generale în care își desfășoară activitatea procurorii.

Nu există un site web dedicat activității procurorilor. Puteți găsi informații cu privire la statutul procurorilor pe site-ul internet al Ministerului Justiției.

Rolul și sarcinile principale

Procurorii sunt responsabili de:

  1. efectuarea de anchete preliminare;
  2. inițierea procedurilor penale;
  3. interogarea persoanelor implicate într-un caz;
  4. supravegherea autorităților de asigurare a respectării legii în ceea ce privește prevenirea infracțiunilor și urmărirea penală;
  5. depunerea de propuneri la consiliile judiciare și instanțe;
  6. introducerea de căi de atac;
  7. supravegherea penitenciarelor și orice alte responsabilități prevăzute de lege.

Procurorii fac obiectul unui control exercitat de către judecătorii Curții Supreme și de către procurorii de rang înalt, astfel cum prevede legea.

Judecători

Organizare

Justiția este administrată de instanțe alcătuite din judecători (τακτικοί δικαστές/taktikoí dikastés) care beneficiază de independență operațională și personală.

În exercitarea atribuțiilor lor, judecătorii (δικαστές/dikastés) se supun numai Constituției și legilor și nu trebuie să respecte nicio dispoziție care contravine Constituției.

Judecătorii fac obiectul unui control exercitat de judecătorii de rang înalt și de procurorul general al Curții Supreme (Άρειος Πάγος/Áreios Págos) și de adjuncții acestuia (Αντεισαγγελείς/antieisangeleís), astfel cum prevede legea.

Ministerul Justiției are competența de a reglementa activitatea judecătorilor.

Nu există un site web dedicat activității judecătorilor. Puteți găsi informații cu privire la statutul procurorilor pe site-ul internet al Ministerului Justiției.

Organizarea profesiei juridice: Avocați pledanți/avocați

Avocați pledanți/avocați

În Grecia, avocații pledanți (δικηγόροι/dikigóroi) sunt funcționari publici neremunerați și nu trebuie să se specializeze într-un anumit domeniu.

Ministerul Justiției este responsabil de condițiile generale în care își desfășoară activitatea avocații.

Există 63 barouri (δικηγορικοί σύλλογοι/dikigorikoí sýllogoi) în Grecia, câte unul la sediul fiecărei instanțe de prim grad de jurisdicție (πρωτοδικείο/protodikeío).

Activitatea tuturor barourilor din țară face obiectul controlului exercitat de Ministerul Justiției.

Baze de date juridice

Informațiile sunt disponibile pe site-ul web al Plenarei barourilor, dar accesul este limitat la membrii fiecărui barou.

Avocați consultanți/consilieri juridici

În Grecia, avocații consultanți îndeplinesc rolul de consilieri juridici (νομικοί σύμβουλοι/nomikoí sýmvouloi).

Baze de date juridice

Informațiile sunt disponibile pe site-ul web al Plenarei barourilor, dar accesul este limitat la membrii fiecărui barou.

Notari

Notarii (συμβολαιογράφοι/symvolaiográfoi) sunt funcționari publici neremunerați, a căror principală atribuție este de a pregăti și de a păstra actele constitutive sau documentele justificative și declarațiile părților interesate, în cazul în care acest lucru este prevăzut de lege sau atunci când părțile interesate doresc să le autentifice.

În Grecia, notarii nu sunt specializați pe domenii de drept.

Există cel puțin un birou notarial în sediul fiecărei instanțe civile districtuale (ειρηνοδικείο/eirinodikeío), instituit prin decret prezidențial.

Ministerul Justiției este responsabil de condițiile generale în care își desfășoară activitatea notarii.

În Grecia există nouă asociații ale notarilor (συμβολαιογραφικοί σύλλογοι/symvolaiografikoí sýllogoi), care își desfășoară activitatea în sediile curților de apel (efeteía/εφετεία).

Asociațiile notariale sunt supervizate de Ministerul Justiției.

Puteți găsi informații cu privire la notari pe site-ul web al Camerei Notarilor din Atena, Pireu, Insulele din Marea Egee și Insulele Dodecaneze și pe site-ul web al Registrului european al notarilor, care funcționează sub egida Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană (CNUE).

Alte profesii juridice

Executori judecătorești

Executorii judecătorești (δικαστικοί επιμελητές/dikastikoí epimelités) sunt funcționari publici neremunerați.

Executorii judecătorești sunt responsabili de:

  1. notificarea sau comunicarea actelor judiciare și extrajudiciare;
  2. executarea actelor executorii menționate la articolul 904 alineatul (2) din Codul de procedură civilă, și anume (a) hotărârile definitive și hotărârile pronunțate și declarate executorii cu titlu provizoriu de către o instanță elenă, (b) hotărârile arbitrale, (c) încheieri ale instanțelor elene care conțin o tranzacție sau care stabilesc cheltuielile de judecată, (d) documentele notariale, (e) ordinele de plată emise de judecătorii grecești și „ordinele de evacuare”, (f) actele străine declarate executorii; și (g) ordinele și actele recunoscute prin lege ca fiind executorii; și
  3. orice altă obligație stabilită prin lege.

Ministerul Justiției este responsabil de condițiile generale în care își desfășoară activitatea executorii judecătorești.

Există opt asociații ale executorilor judecătorești (σύλλογοι δικαστικών επιμελητών/sýllogoi dikastikón epimelitón) în Grecia.

Grefieri

Ministerul Justiției este responsabil de condițiile de muncă ale angajaților instanțelor elene.

Executorii judecătorești  PDF (377 Kb) el

Grefieri  PDF (376 Kb) el

Linkuri conexe

Plenara barourilor

Ministerul Justiției

Camera Notarilor din Atena, Pireu, Insulele din Marea Egee și Insulele Dodecaneze

Asociația Notarilor din raza teritorială a Curții de Apel Salonic

Asociația Notarilor din raza teritorială a Curții de Apel din Tracia

Federația elenă a executorilor judecătorești

Ultima actualizare: 24/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.