Tipuri de profesii juridice

Lituania

Această pagină vă oferă o imagine de ansamblu asupra profesiilor juridice din Lituania.

Conținut furnizat de
Lituania

Profesii juridice – introducere

Profesiile juridice din Lituania includ:

 • procurorii (prokurorai)
 • judecătorii (teisėjai)
 • avocații (advokatai)
 • notarii (notarai)
 • executorii judecătorești (antstoliai)

Procurori

Organizare

În Lituania există 56 de parchete teritoriale:

 • 51 parchete regionale
 • 5 parchete districtuale

Parchetul General (Generalinė prokuratūra) este responsabil de coordonarea birourilor parchetelor teritoriale (teritorinės prokuratūros). Procurorul General este numit pe o perioadă de 7 ani de către Președintele Republicii Lituania (Lietuvos Respublikos Prezidentas), cu acordul Parlamentului (Seimas).

Procurorul General se supune Parlamentului și Președintelui. În Lituania există următoarele tipuri de procurori:

 • Procurorul General (generalinis prokuroras)
 • procuror-șef teritorial (districtual sau regional) (vyriausieji (apylinkių arba apygardų) prokurorai)
 • alți procurori.

Între Ministerul Justiției și parchete nu există nicio legătură – nici de subordonare, nici de jurisdicție comună și niciun alt fel de raport specific.

Rol și atribuții

Funcțiile birourilor procurorilor sunt următoarele:

 • organizarea și coordonarea investigațiilor premergătoare procesului
 • formularea de acuzații în numele statului în cauze penale
 • protejarea interesului public
 • asigurarea dreptății
 • asistarea corpului judecătoresc în administrarea justiției

Procurorii participă în toate cauzele penale și în cauzele civile sau administrative, în ordinea indicată de plângere.

Judecători

Organizare

În Lituania nu există decât judecători de profesie (profesionalūs teisėjai).

Principiile generale ale corpului judecătoresc sunt stabilite în Constituție și în Legea parlamentară privind instanțele. Instanțele sunt independente, dispunând de următoarele organisme autonome:

 • Adunarea Generală a Judecătorilor (Visuotinis teisėjų susirinkimas)
 • Consiliul Judiciar (Teisėjų taryba)
 • Curtea Judiciară de Onoare (Teisėjų garbės teismas)

Instanțele sunt asistate în activitățile lor de către Administrația Națională a Instanțelor (Nacionalinė teismų administracija).

Organizarea profesiilor juridice: avocați

Avocați pledanți (barristers)/Avocați (advocates)

În Lituania există avocați (advokatai) și avocați stagiari (advokatų padėjėjai). Aceștia din urmă își pot reprezenta clienții în procedurile civile și îi pot apăra în procedurile penale – cu permisiunea avocatului supraveghetor și atunci când legea prevede acest lucru.

Avocații și avocații stagiari nu sunt clasificați pe domenii. Avocații sunt liberi să își aleagă domeniul de drept în care doresc să se specializeze (specializarea avocaților).

Baze de date juridice

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul internet al Asociației Baroului din Lituania (Lietuvos advokatūra).

Accesul la această bază de date este gratuit?

Da, site-ul internet al Asociației Baroului din Lituania poate fi accesat gratuit.

Avocați consultanți/consilieri juridici

În Lituania nu există avocați consultanți și nici consilieri juridici.

Notari

Organizare

În Lituania, nu există decât o categorie de notari (notarai). Numărul notarilor, birourile și circumscripția teritorială a acestora sunt stabilite de către Ministrul Justiției (Teisingumo ministerija). Notarii sunt numiți și revocați din funcție de către ministru.

Notarii se supun Camerei Notarilor (Notarų rūmai). Anual, Camera Notarilor prezintă Ministerului Justiției un raport anual detaliat cu privire la activitățile sale, împreună cu perspectivele și liniile directoare privind activitățile notarilor pentru anul următor.

Actele de reglementare privind notarii sunt aprobate de Ministrul Justiției, care ține seama de opinia Prezidiului Camerei Notarilor (Notarų rūmų prezidiumas).

În cazul în care Ministrul Justiției consideră că o hotărâre sau o decizie a Camerei Notarilor contravine legislației Republicii Lituania, Ministrul poate formula o cale de atac la Instanța regională Vilnius (Vilniaus apygardos teismas) pentru anularea acelor hotărâri sau decizii.

Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul internet al Camerei Notarilor din Lituania.

Rol și atribuții

Principalele obligații ale Camerei Notarilor sunt:

 1. coordonarea activităților notarilor
 2. interesul față de avansarea profesională a notarilor
 3. protejarea și reprezentarea intereselor notarilor din instituțiile de guvernarea statală și din administrația publică
 4. întocmirea de proiecte de acte de reglementare pe probleme notariale și depunerea lor la Ministerul Justiției
 5. unificarea practicii notariale
 6. monitorizarea îndeplinirii funcțiilor și respectării cerințelor de etică profesională de către notari
 7. păstrarea și utilizarea instrumentelor elaborate în practica profesiei notariale
 8. asigurarea de stagii notariale
 9. îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Statutul Camerei Notarilor (Notarų rūmų statutas).

Alte profesii juridice

Executori judecătorești

în Lituania, nu există decât o singură categorie de executorii judecătorești (antstoliai).

Mai multe informații cu privire la executorii judecătorești sunt disponibile pe site-ul internet al executorilor judecătorești și pe site-ul internet al Camerei Executorilor Judecătorești (Antstolių rūmai).

Ultima actualizare: 07/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.