NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini portugheză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Tipuri de profesii juridice

Portugalia

Această pagină vă oferă o imagine de ansamblu asupra profesiilor juridice din Portugalia. Judecătorii instanțelor de drept comun, administrative și fiscale Procurori Avocați Consilieri juridici Reprezentanți juridici Executori Notari Grefieri Funcționari judiciari Mediatori Administratori judiciari Agenți oficiali de proprietate industrială Organizații care oferă servicii juridice gratuite (pro bono)

Conținut furnizat de
Portugalia
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.

Judecătorii instanțelor de drept comun, administrative și fiscale

După cum prevede Constituția portugheză, judecătorii fac parte dintr-un organism suveran – instanțele.

Aflându-se numai sub incidența legii, judecătorii exercită justiția în numele cetățenilor.

Activitatea judecătorilor din cadrul instanțelor de drept comun este reglementată prin Constituție și Statutul judecătorilor instanțelor de drept comun (Estatuto dos Magistrados Judiciais). În conformitate cu ierarhia instanțelor respective, există trei tipuri de judecători ai instanțelor de drept comun:

 • judecători ai Curții Supreme de Justiție (Supremo Tribunal de Justiça), numiți Conselheiros;
 • judecătorii ai curților de apel (Tribunais das Relações), numiți Desembargadores;
 • judecători ai instanțelor de prim grad de jurisdicție, numiți Juízes de direito.

Activitatea judecătorilor instanțelor administrative și fiscale este reglementată de Constituție, de Statutul instanțelor administrative și fiscale (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) și, la nivel subsidiar, de Statutul judecătorilor instanțelor de drept comun (Estatuto dos Magistrados Judiciais). În conformitate cu ierarhia instanțelor respective, există trei tipuri de judecători în cadrul instanțelor administrative și fiscale:

 • judecători ai Curții Administrative Supreme (Supremo Tribunal Administrativo), numiți Conselheiros;
 • judecători ai curților administrative centrale, numiți Desembargadores;
 • judecători ai curții administrative teritoriale și ai tribunalelor fiscale, numiți Juízes de Direito.

Accesul la profesia de judecător se realizează în cadrul unui proces în trei etape care cuprinde un concurs public, un curs de formare teoretică și practică urmat la Centrul de studii judiciare (Centro de Estudos Judiciários) și un program de ucenicie. Persoanele care încheie cu succes toate cele trei etape vor fi numite Juízes de Direito.

Judecătorii își continuă formarea profesională de-a lungul întregii cariere.

Consiliul Superior al Magistraturii (Conselho Superior da Magistratura) efectuează controale periodice la tribunalele de primă instanță, iar Consiliul Superior al Instanțelor Administrative și Fiscale (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscai) face același lucru în cazul judecătorilor din cadrul acestor instanțe. În urma fiecărei inspecții, judecătorii sunt clasați în funcție de merit, utilizându-se categoriile „foarte bine”, „bine cu distincție”, „bine”, „suficient” și „insuficient”. În cazul în care un judecător este clasat în categoria „insuficient”, acesta va fi suspendat din serviciu, fiind lansată o anchetă pentru a evalua măsura în care acesta este adecvat pentru locul respectiv de muncă.

Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Instanțelor Administrative și Fiscale sunt responsabile de numirea, repartizarea, transferul, promovarea și luarea de măsuri disciplinare cu privire la judecătorii instanțelor de drept comun, administrative și fiscale.

Pentru a se asigura că judecătorii sunt independenți și imparțiali, Constituția prevede că judecătorii în activitate nu pot exercita alte atribuții, fie ele publice sau private, cu excepția activităților de predare neremunerate sau de cercetare științifică în domeniul dreptului. Judecătorii pot fi transferați, suspendați, retrași sau eliberați din funcție în cazurile prevăzute de lege; aceștia nu pot fi trași la răspundere pentru deciziile lor decât în cazurile în care legea prevede excepții.

Procurori (Ministério Público)

Procurorii sunt responsabili de reprezentarea statului, desfășurarea urmăririi penale și apărarea statului de drept democratic și a intereselor prevăzute de lege. Statutul procurorilor și autonomia acestora sunt prevăzute de lege.

Accesul la profesia de procuror se face prin concurs public. Acesta constă în teste de cunoștințe, evaluarea CV-ului și un test psihologic, toate etapele desfășurându-se la sediul Centrului de Studii Judiciare (Centro de Estudos Judiciários).

Candidații admiși sunt numiți în funcția de stagiari (auditores de justiça). După finalizarea cu succes a instruirii teoretice și practice în cadrul Centrului de Studii Judiciare, aceștia sunt numiți procurori adjuncți stagiari.

Cariera profesională a unui procuror este structurată pe cinci niveluri, menționate în ordine ierarhică:

 • procuror general (Procurador-Geral da República);
 • vice-procuror general (Vice-Procurador-Geral da República);
 • procuror general adjunct (Procurador-Geral Adjunto);
 • procuror (Procurador da República);
 • procuror adjunct (Procurador da República Adjunto).

Cel mai înalt organism din cadrul Ministerului Public este Parchetul General (Procuradoria-Geral da República), care este condus de procurorul general. Din structura Ministerului Public mai fac parte Consiliul Superior al Ministerului Public (Conselho Superior do Ministério Público), Consiliul Consultativ, consilieri juridici oficiali și servicii de asistență.

Consiliul Superior al Ministerului Public este responsabil de numirea, repartizarea, transferul și promovarea procurorilor, precum și de luarea de măsuri disciplinare împotriva acestora.

Avocați (Advogados)

Avocații sunt profesioniști în drept care, după înregistrarea la Asociația Baroului, oferă servicii de reprezentare și consiliere juridică, constând în interpretarea și aplicarea normelor de drept, la cererea unui terț.

Înregistrarea în Asociația Baroului (Ordem dos Advogados) este necesară pentru a putea practica profesia de avocat în Portugalia.

Pentru a avea acces la această profesie, este necesar ca persoana respectivă:

 • să dețină o diplomă de absolvire a unei facultăți de drept din Portugalia sau o calificare în drept de nivel universitar obținută în afara Portugaliei, în cazul în care aceasta este considerată echivalentă cu o diplomă sau recunoscută ca fiind de același grad;
 • să încheie un stagiu cu o durată de 18 luni, care cuprinde două etape de formare: etapa de formare inițială, cu o durată de șase luni și etapa de formare suplimentară cu o durată de 12 luni;
 • să promoveze examenul scris și oral al Baroului.

Cetățenii străini care au absolvit facultatea de drept în Portugalia se pot înregistra în cadrul Asociației Baroului din Portugalia în același mod ca și cetățenii portughezi, cu condiția ca țara lor de origine să ofere drepturi identice cetățenilor portughezi.

Avocații din alte state membre ale UE care doresc să se stabilească permanent în Portugalia, cu scopul de a profesa cu titlul profesional din țara lor de origine, trebuie să se înregistreze la Asociația Baroului. În astfel de cazuri, aceștia pot să ofere reprezentare juridică în instanță numai sub îndrumarea unui avocat care este înregistrat la Asociația Baroului. Dacă doresc să practice profesia de avocat în aceleași condiții și cu aceleași obligații precum avocații portughezi, aceștia trebuie să se înscrie în Asociația Baroului și să participe la un examen scris și oral în limba portugheză.

Asociația Baroului este asociația publică care reprezintă profesioniștii care practică profesia de avocat în conformitate cu Statutul Asociației. Aceasta asigură accesul la lege, reglementează profesia și ia măsuri disciplinare împotriva avocaților și avocaților stagiari (singurul organism care face acest lucru), protejează rolul social, demnitatea și prestigiul profesiei și promovează accesul la cunoaștere și aplicarea legii.

Consilieri juridici (Consultores jurídicos)

În sistemul juridic portughez, nu există nicio diferență între avocați și consilieri juridici.

Reprezentanți juridici (Solicitadores)

Reprezentanții juridici sunt profesioniști independenți care oferă clienților consiliere și reprezentare juridică în instanță, în limitele prevăzute de statutul acestora și de legislația procedurală. Aceștia pot reprezenta părțile în instanță în toate cazurile în care nu este obligatorie reprezentarea juridică de către un avocat (advogado).

De asemenea, reprezentanții juridici pot oferi cetățenilor și companiilor reprezentare juridică în afara instanței, de exemplu, în fața administrației fiscale, a birourilor notariale, a birourilor de registratură și a organismelor administrației publice.

Pentru a avea acces la această profesie, este necesar ca persoana respectivă:

 • să dețină o diplomă de absolvire a facultății de drept, recunoscută oficial și să nu fie înregistrată în Asociația Baroului sau să dețină o diplomă de absolvire a studiilor de reprezentant juridic, recunoscută oficial. Cetățenii străini din alte state membre ale UE trebuie să dețină calificările academice și profesionale obligatorii din punct de vedere juridic pentru a exercita profesia în statul lor de origine;
 • să finalizeze un stagiu cu o durată cuprinsă între 12 și 18 luni;
 • să obțină referințe corespunzătoare în timpul stagiului, furnizate de instructor și de centrele de stagiu, și să promoveze un examen național stabilit în conformitate cu normele relevante.

Profesioniștii din alt stat membru al UE sau dintr-un stat care este parte la Acordul privind Spațiul Economic European se pot înregistra la Colegiul Reprezentanților Juridici (Colégio dos Solicitadores) în conformitate cu Legea nr. 9/2009 din 4 martie 2009, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 41/2012 din 28 august 2012 și Legea nr. 25/2014 din 2 mai 2014.

Ordinul reprezentanților juridici și al executorilor (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE) este asociația publică ce reprezintă acești profesioniști din domeniul juridic. Acesta este responsabil, printre altele, de aplicarea de sancțiuni disciplinare membrilor săi și de emiterea de avize privind proiectele legislative referitoare la competențele sale.

Mai multe informații sunt disponibile aici http://www.osae.pt/.

Executori (Agentes de execução)

Executorii sunt profesioniști cărora le sunt acordate competențe la nivel național pentru derularea activităților de aplicare a legii civile. Aceștia sunt profesioniști independenți și imparțiali și nu reprezintă niciuna dintre părți, ci au responsabilitatea de a efectua toate formalitățile aferente procedurii de executare, inclusiv confiscarea, notificarea sau comunicarea actelor, anunțuri și vânzarea bunurilor confiscate. În anumite cazuri, atribuțiile acestora pot fi îndeplinite de un funcționar judiciar.

Executorii sunt numiți de partea care solicită executarea sau de către instanță.

Executorii trebuie să dețină o diplomă în studii juridice sau studii de reprezentant juridic și trebuie:

 • să fie cetățeni portughezi;
 • să nu facă obiectul niciuneia dintre restricțiile prevăzute în Statutul Ordinului reprezentanților juridici și al executorilor sau în Statutul Asociației Baroului;
 • să nu fi fost incluși pe lista oficială a debitorilor în ultimii zece ani;
 • să fi finalizat cu succes stagiul pentru executori;
 • să susțină examenul pentru asistenți judiciari, după ce au lucrat cel puțin trei ani în calitate de executor și să primească un aviz favorabil din partea Comisiei pentru asistenți judiciari (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ);
 • să se înregistreze la asociația profesională relevantă în termen de trei ani de la finalizarea cu succes a stagiului;
 • să dețină structurile și resursele informatice minime prevăzute într-un regulament aprobat de adunarea generală.

Ordinul reprezentanților juridici și al executorilor și Colegiul specializat al executorilor (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução) sunt organismele competente în ceea ce privește reglementarea profesiei.

CAAJ, care funcționează independent de Ordinul reprezentanților juridici și al executorilor, este organismul responsabil pentru supravegherea executorilor și aplicarea de măsuri disciplinare împotriva acestora.

Mai multe informații sunt disponibile pe următoarele site-uri internet: http://www.osae.pt/ și http://www.caaj-mj.pt/.

Notari (Notários)

Notarii sunt profesioniști specializați, autorizați să îndeplinească sarcini în anumite contexte juridice. Aceștia joacă un rol major în domeniul comercial, atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

Notarii sunt împuterniciți:

 • să întocmească contracte private și să ofere consiliere părților, tratând fiecare parte în mod echitabil; să întocmească documente oficiale, asumându-și responsabilitatea pentru legalitatea documentului și pentru orice aviz acordat; să informeze părțile cu privire la implicațiile și consecințele angajamentelor pe care acestea intenționează să și le asume (notarii sunt obligați să facă acest lucru prin natura profesiei);
 • să execute operațiile juridice convenite în prezența lor. Actul poate fi înscris direct în registrul oficial sau, în cazul în care una dintre părți nu își respectă obligațiile, acesta poate fi executat fără intervenția unui judecător;
 • să acționeze în calitate de mediatori, în mod imparțial și în deplină conformitate cu legislația, pentru a permite părților să ajungă la o soluție acceptată de comun acord;
 • să întocmească documentele și termeni pentru procedurile de inventariere, cu excepția aspectelor care nu trebuie decise în cadrul procedurilor de inventariere, ca urmare a naturii sau complexității de drept sau de fapt a chestiunii tratate; aceste aspecte trebuie stabilite de judecătorul din cadrul tribunalului districtual (tribunal de comarca) în raza teritorială a căruia se află biroul notarial unde au fost lansate procedurile (această competență le-a fost acordată notarilor prin Legea nr. 2/2013 din 5 martie 2013 de aprobare a Cadrului juridic pentru procedurile de inventariere, creându-se astfel un sistem de competențe partajate).

Reforma profesiei de notar și, în consecință, privatizarea sectorului implică un rol dublu pentru notari: aceștia îndeplinesc o misiune de drept public (detentor de fé pública) și sunt totodată liber-profesioniști, dar nu mai sunt funcționari publici.

În îndeplinirea misiunii de drept public, notarii se află sub auspiciile Ministerului Justiției, care are competențe de reglementare și, de asemenea, competența de a lua măsuri disciplinare împotriva notarilor. Având în vedere noul statut liberal al profesiei, din 2006, Ordinul notarilor a reglementat activitățile notarilor în colaborare cu Ministerul Justiției, asigurându-se că notarii respectă Codul de etică și garantându-se urmărirea interesului public, în conformitate cu responsabilitățile notarilor; acest fapt nu afectează competența ministerului de a interveni, care, prin natura profesiei, îi este conferită prin lege.

Grefieri (Conservadores)

Grefierii sunt funcționari publici cu responsabilități în ceea ce privește înregistrarea și publicitatea actelor și faptelor juridice referitoare la bunuri imobile, bunuri mobile care trebuie înregistrate, activitatea economică și evenimente în viața cetățenilor. Rolul acestora implică, în principal, derularea de controale cu privire la cele de mai sus și la documentele conexe și asigurarea definirii corecte a drepturilor prevăzute în documentele care atestă faptele ce trebuie înregistrate, precum și conformitatea acestor drepturi cu ordinea de înregistrare prevăzută legal. Grefierii sunt, de asemenea, responsabili pentru difuzarea acestor informații și pot decide cu privire la necesitatea introducerii actului sau faptului juridic în registru.

În funcție de domeniile în care își desfășoară activitatea, grefierii se împart în următoarele categorii:

 • grefieri din cadrul Registrului civil (conservadores do registo civil), ale căror atribuții implică definirea și publicitatea faptelor și actelor juridice referitoare la viețile persoanelor fizice. Printre competențele acestora se numără înregistrarea actelor precum certificatele de naștere, de căsătorie, de deces, de adopție, declararea și stabilirea maternității/paternității, organizarea procedurilor, cum ar fi cele legate de divorț și de separarea de comun acord, precum și eliberarea de certificate și de copii ale documentelor înregistrate;
 • grefieri din cadrul Registrului funciar (conservadores do registo predial), care publică statutul juridic al terenurilor și al proprietăților vizând asigurarea securității juridice a tranzacțiilor cu proprietăți;
 • grefieri din cadrul Registrului auto (conservadores do registo de veículos), ale căror atribuții vizează publicitatea drepturilor asupra bunurilor mobile care trebuie înregistrate (autovehicule, nave și aeronave); de asemenea, aceștia publică statutul juridic al autovehiculelor și remorcilor, vizând asigurarea securității juridice a tranzacțiilor.
 • grefieri din cadrul Registrului comerțului (conservadores do registo commercial), care publică statutul juridic al întreprinzătorilor independenți, al societăților comerciale, al societăților civile care îmbracă o formă comercială, al entităților individuale cu răspundere limitată și al altor entități care trebuie înregistrate în registrul comerțului pentru a se asigura securitatea juridică a tranzacțiilor.

Accesul la profesie necesită o diplomă de absolvire a facultății de drept din cadrul unei universități portugheze sau o calificare universitară echivalentă. Candidații trebuie, de asemenea, să promoveze teste de aptitudini și să urmeze un curs universitar suplimentar de șase luni, axat pe teme în materie juridică și de înregistrare, necesare pentru grefieri. Ulterior, aceștia finalizează un stagiu de un an, urmat de un concurs public. Candidații sunt evaluați în fiecare etapă a acestui proces și pot fi eliminați în cazul în care nu promovează, în oricare dintre etapele procedurii de admitere. Etapa finală este un concurs public organizat de Institutul Registrelor și Notariatelor (Instituto dos Registos e do Notariado).

Institutul Registrelor și Notariatelor este responsabil pentru conducerea, coordonarea, susținerea, evaluarea și supravegherea activității oficiilor de registru.

Funcționari judiciari (Oficiais de Justiça)

Funcționarii judiciari sunt membri ai personalului sistemului judiciar (funcionário de justiça) care, printre altele, acordă asistență în cadrul instanțelor de judecată și al serviciilor de urmărire penală. Cu toate acestea, noțiunea de funcționar judiciar acoperă, de asemenea, tehnicienii IT, personalul administrativ, tehnic, auxiliar și de întreținere.

Accesul la profesia de funcționar judiciar se realizează prin încadrarea în categoriile de bază de funcționar auxiliar (escrivão auxiliar) în cazul serviciilor judiciare și de funcționar juridic auxiliar (técnico de justiça auxiliar) în cazul serviciilor Ministerului Public. Pot avea acces la această profesie persoanele care au finalizat un curs de formare profesională și care au fost admise în urma unei proceduri de admitere.

Activitatea acestora este reglementată de un statut special (Estatuto dos Funcionários de Justiça), astfel cum se prevede în Decretul-lege nr. 343/1999 din 26 august 1999. Funcționarii judiciari joacă un rol important în cooperarea judiciară internațională, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a directivelor și regulamentelor europene.

Direcția Generală pentru Administrarea Justiției (Direção-Geral da Administração da Justiça) este un organism al Ministerului Justiției care este responsabil de recrutarea funcționarilor judiciari și de gestionarea activității acestora.

Consiliului Funcționarilor Judiciari (Conselho dos Oficiais de Justiça) este organismul care evaluează meritele profesionale ale membrilor acestei profesii și care aplică sancțiuni disciplinare.

Mediatori (Mediadores)

La articolul 2 litera (b) din Legea nr. 29/2013 din 19 aprilie 2013, un mediator este definit ca fiind „[...] un terț imparțial și independent, fără competența de a impune un plan de acțiune părților la mediere, care le ajută să ajungă la un acord final asupra chestiunii în litigiu”. Această lege definește, de asemenea, statutul mediatorilor care lucrează în Portugalia și stabilește dispoziții pentru includerea acestora pe listele fiecăruia dintre sistemele de mediere publică; acest lucru se realizează prin intermediul unei proceduri de selecție, care este reglementată prin Ordonanța de punere în aplicare (Portaria) nr. 282/2010 din 25 mai 2010.

Activitatea mediatorilor este foarte importantă, întrucât aceștia ajută părțile să ajungă la un acord, contribuind astfel la menținerea și, în unele cazuri, la restabilirea armoniei sociale. În Portugalia există mediatori specializați care se ocupă de dreptul familiei, dreptul muncii și drept penal. Nu există ONG-uri care lucrează în domeniul medierii, dar există asociații private care oferă servicii de mediere și cursuri de formare pentru mediatori.

Nu există un cod național de etică pentru mediatori, însă Legea privind medierea menționată anterior include un capitol privind drepturile și îndatoririle mediatorilor, care trebuie, de asemenea, să acționeze în conformitate cu principiile enunțate în Codul european de conduită pentru mediatori, inclus în formarea lor.

Conduita mediatorilor este monitorizată de sistemul de mediere publică, format din trei părți axate pe aspecte de drept civil, dreptul muncii și drept penal. Fiecare parte a sistemului de mediere publică este gestionată de o autoritate publică și identificată în statutul autorității.

În Portugalia, mediatorii nu urmează cursuri de formare în cadrul unui organism public, ci sunt formați de organisme private certificate de Direcția Generală de Politică în Domeniul Justiției (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) în conformitate cu Ordonanța de punere în aplicare nr. 345/2013 din 27 noiembrie 2013, vizându-se în special respectarea cadrului de calitate.

DGPJ, prin intermediul Biroului său de soluționare alternativă a litigiilor (GRAL), gestionează sistemele de mediere publică. Deși nu oferă informații despre cum se poate găsi un mediator, DGPJ pune la dispoziție liste de mediatori și mediatorii se pot înscrie pe aceste liste participând la procedura de selecție prevăzută în normele aprobate prin Ordonanța de punere în aplicare nr. 282/2010 din 25 mai 2010.

Mai multe informații pot fi consultate aici: http://www.dgpj.mj.pt/.

Administratori judiciari (Administradores judiciais)

Administratorii judiciari sunt responsabili de supravegherea și coordonarea actelor care fac parte din procesul special de redresare (processo especial de revitalização); de asemenea, aceștia administrează sau lichidează masa credală în cadrul unei proceduri de insolvență, și îndeplinesc toate funcțiile care le sunt atribuite prin statut sau prin lege. În funcție de sarcinile care vor fi efectuate în cadrul procedurii, va fi numit un administrator judiciar temporar, un administrator de insolvență sau un agent fiduciar.

Rolul administratorului judiciar este stabilit în Legea nr. 22/2013 din 26 februarie 2013.

Un administrator judiciar trebuie:

 • (a) să dețină o diplomă universitară relevantă și o experiență profesională adecvată;
 • (b) să finalizeze un stagiu de pregătire de șase luni pentru administratori judiciari;
 • (c) să promoveze testul de admitere conceput în mod special pentru evaluarea cunoștințelor dobândite pe parcursul stagiului;
 • (d) să nu se afle într-o situație incompatibilă cu îndatoririle sale profesionale;
 • (e) să fie adecvat pentru profesie.

Comisia pentru asistenți judiciari (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, CAAJ) este responsabilă de procedura de admitere a administratorilor judiciari și monitorizează activitatea acestora.

Agenți oficiali de proprietate industrială (Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Agenții oficiali de proprietate industrială sunt profesioniști specializați în domeniul proprietății industriale la care întreprinderile și persoanele fizice pot recurge pentru a-și apăra drepturile și interesele.

Agenții oficiali de proprietate industrială sunt autorizați de Institutul Național al Proprietății Industriale (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) pentru a întreprinde demersuri legate de proprietatea industrială în numele clienților lor, fără a fi necesar să prezinte o împuternicire.

Exercitarea profesiei de agent oficial de proprietate industrială în cadrul Institutului Național al Proprietății Industriale este reglementată juridic prin Decretul-lege nr. 15/95 din 24 ianuarie 1995.

Organizații care oferă servicii juridice gratuite (pro bono)

Ministerul Justiției, în cooperare cu Asociația Baroului și cu autoritățile locale, asigură existența, pe întreg teritoriul portughez, a birourilor de consiliere juridică ( Gabinetes de Consulta Jurídica), unde cetățenii pot primi consiliere juridică gratuită de la profesioniști în drept. Lista birourilor respective și datele de contact relevante pot fi consultate online, inclusiv pe site-ul internet al Direcției Generale de Politică în Domeniul Justiției ( http://www.dgpj.mj.pt).
Ultima actualizare: 24/10/2016

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.