Tipuri de profesii juridice

Portugalia

Această pagină vă oferă informații generale cu privire la profesiile juridice din Portugalia.

Conținut furnizat de
Portugalia

Judecătorii instanțelor de drept comun, administrative și fiscale

După cum prevede Constituția portugheză, judecătorii fac parte dint-un organism suveran – instanțele.

Supunându-se exclusiv legii, judecătorii înfăptuiesc justiția în numele cetățenilor.

Activitatea judecătorilor din cadrul instanțelor de drept comun este reglementată prin Constituție și prin Statutul judecătorilor instanțelor de drept comun (Estatuto dos Magistrados Judiciais). În conformitate cu ierarhia instanțelor respective, există trei tipuri de judecători ai instanțelor de drept comun:

 • judecători ai Curții Supreme de Justiție (Supremo Tribunal de Justiça), numiți Conselheiros;
 • judecători ai curților de apel (Tribunais das Relações), numiți Desembargadores;
 • judecătorii ai instanțelor de prim grad de jurisdicție, numiți Juízes de Direito.

Activitatea judecătorilor instanțelor administrative și fiscale este reglementată de Constituție, de Statutul instanțelor administrative și fiscale (Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais) și, la nivel subsidiar, de Statutul judecătorilor instanțelor de drept comun. În conformitate cu ierarhia instanțelor respective, există trei tipuri de judecători în cadrul instanțelor administrative și fiscale:

 • judecători ai Curții Administrative Supreme (Supremo Tribunal Administrativo), numiți Conselheiros;
 • judecători ai curților administrative centrale, numiți Desembargadores;
 • Judecători ai curților administrative teritoriale și judecători ai instanțelor fiscale, numiți Juízes de Direito.

Accesul la profesia de judecător se realizează în cadrul unui proces în trei etape care cuprinde: un concurs public; un curs de formare teoretică și practică urmat la Centrul de Studii Judiciare (Centro de Estudos Judiciários); și un program de ucenicie. În cazul în care parcurg cu succes toate cele trei etape, aceste persoane vor fi numite Juízes de Direito.

Judecătorii își continuă formarea profesională pe parcursul întregii cariere.

Consiliul Superior al Magistraturii (Conselho Superior da Magistratura) efectuează controale periodice la instanțele de prim grad de jurisdicție, iar Consiliul Superior al Instanțelor Administrative și Fiscale (Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais) procedează la fel în cazul judecătorilor din cadrul acestor instanțe. În urma fiecărui control, judecătorii sunt clasați în funcție de merit, utilizându-se calificativele „foarte bine”, „bine cu distincție”, „bine”, „suficient” și „insuficient”. În cazul în care un judecător este clasat în categoria „insuficient”, acesta va fi suspendat din funcție și se va declanșa o anchetă pentru a evalua măsura în care acesta este adecvat pentru locul respectiv de muncă.

Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Instanțelor Administrative și Fiscale sunt responsabile de numirea, repartizarea, transferul, promovarea și luarea de măsuri disciplinare cu privire la judecătorii instanțelor de drept comun, administrative și fiscale.

Pentru a se asigura că judecătorii sunt independenți și imparțiali, Constituția prevede că: judecătorii în activitate nu pot exercita alte atribuții, fie ele publice sau private, cu excepția activităților de predare sau de cercetare științifică neremunerate în domeniul dreptului. Judecătorii pot fi transferați, suspendați, scoși la pensie sau eliberați din funcție numai în cazurile prevăzute de lege; judecătorii pot fi trași la răspundere pentru hotărârile pronunțate numai în cazurile în care legea prevede excepții în acest sens.

Informații suplimentare pot fi consultate la https://www.csm.org.pt/ și https://www.cstaf.pt/.

Procurori (Ministério Público)

Procurorii sunt responsabili de reprezentarea statului, de desfășurarea urmăririi penale și de apărarea statului de drept democratic și a intereselor prevăzute de lege. Statutul procurorilor și autonomia acestora sunt stabilite prin lege.

Accesul la profesia de procuror se face prin concurs public, care cuprinde teste de cunoștințe, evaluarea CV-ului și un test de evaluare psihologică, toate etapele desfășurându-se la sediul Centrului de Studii Judiciare (Centro de Estudos Judiciários).

Candidații admiși sunt numiți în funcția de stagiari (auditores de justiça). După finalizarea cu succes a formării teoretice și practice în cadrul Centrului de Studii Judiciare, aceștia sunt numiți procurori adjuncți stagiari.

Cariera profesională a unui procuror este structurară pe cinci niveluri, menționate în ordine ierarhică mai jos:

 • procuror general (Procurador-Geral da República);
 • vice-procuror general (Vice-Procurador-Geral da República);
 • procuror general adjunct (Procurador-Geral Adjunto);
 • procuror (Procurador da República);
 • procuror adjunct (Procurador da República Adjunto).

Cel mai înalt organism din cadrul Ministerului Public este Parchetul General (Procuradoria-Geral da República), care este condus de procurorul general. Din structura Ministerului Public mai fac parte Consiliul Superior al Ministerului Public (Conselho Superior do Ministério Público), Consiliul Consultativ, consilierii juridici oficiali și serviciile de asistență.

Consiliul Superior al Ministerului Public este responsabil de numirea, repartizarea, transferul și promovarea procurorilor și de luarea măsurilor disciplinare împotriva acestora.

Mai multe informații sunt disponibile la http://www.ministeriopublico.pt/.

Avocați (Advogados)

Avocații sunt profesioniști în drept care, odată înscriși în Barou, oferă servicii de reprezentare și de consultanță juridică, constând în interpretarea și aplicarea normelor de drept, la cererea unui terț.

Pentru a putea practica profesia de avocat în Portugalia este necesară înscrierea în Barou (Ordem dos Advogados).

Pentru a avea acces la această profesie, este necesar ca persoana respectivă:

 • să dețină o diplomă de absolvire a facultății de drept din Portugalia sau o calificare în drept de nivel universitar obținută în afara Portugaliei, în cazul în care această calificare este considerată a fi echivalentă cu o diplomă sau a fost recunoscută ca fiind de același grad;
 • să finalizeze un stagiu cu o durată de 18 luni, care să cuprindă două etape de formare profesională: etapa de formare inițială, cu o durată de șase luni și etapa de formare suplimentară cu o durată de 12 luni;
 • să promoveze examenul scris și oral de admitere în Barou.

Cetățenii străini care au absolvit facultatea de drept în Portugalia se pot înscrie în Baroul din Portugalia în același mod ca și cetățenii portughezi, cu condiția ca țara lor de origine să ofere drepturi identice cetățenilor portughezi.

Avocații din alte state membre ale UE care doresc să se stabilească permanent în Portugalia cu scopul de a profesa în baza titlului profesional obținut în țara lor de origine trebuie să se înscrie în Barou. În astfel de cazuri, aceștia pot să ofere reprezentare juridică în instanță numai sub îndrumarea unui avocat care este înscris în Barou. Dacă doresc să practice profesia de avocat având aceleași drepturi și obligații precum avocații portughezi, aceștia trebuie să se înscrie în Barou și să susțină un examen scris și oral în limba portugheză.

Baroul este asociația publică a profesioniștilor care practică profesia de avocat în conformitate cu Statutul Baroului și care reprezintă acești profesioniști. Baroul asigură accesul la lege, reglementează profesia și ia măsuri disciplinare împotriva avocaților și avocaților stagiari (fiind singurul organism care face acest lucru), protejează rolul social, demnitatea și prestigiul profesiei și promovează accesul la cunoașterea și aplicarea legii.

Mai multe informații sunt disponibile la https://portal.oa.pt/.

Consilieri juridici (Consultores jurídicos)

În sistemul juridic portughez, nu există nicio distincție între avocați și consilieri juridici.

Reprezentanți juridici (Solicitadores)

Reprezentanții juridici sunt profesioniști independenți care oferă clienților consultanță juridică și reprezentare în instanță, în limitele prevăzute de statutul acestora și de dispozițiile de drept procedural. Aceștia pot reprezenta părțile în instanță în toate cazurile în care nu este obligatorie reprezentarea juridică de către un avocat (advogado).

De asemenea, reprezentanții juridici pot oferi cetățenilor și întreprinderilor servicii de reprezentare juridică în afara instanței, de exemplu, în fața administrației fiscale, a birourilor notariale, a birourilor de registratură și a organelor administrației publice.

Pentru a avea acces la această profesie, este necesar ca persoana respectivă:

 • să dețină o diplomă de absolvire a facultății de drept recunoscută oficial și să nu fie înscrisă în Barou sau să dețină o diplomă de absolvire a studiilor de reprezentant juridic care să fie recunoscută oficial. Cetățenii străini din alte state membre ale UE trebuie să dețină calificările academice și profesionale obligatorii din punct de vedere legal pentru a exercita profesia în statul lor de origine;
 • să finalizeze un stagiu cu o durată cuprinsă între 12 și 18 luni;
 • să obțină referințe corespunzătoare în timpul stagiului, furnizate de îndrumătorul său și de unitățile în care se efectuează stagiul și să promoveze un examen național susținut în conformitate cu normele aplicabile.

Profesioniștii dintr-un alt stat membru al UE sau dintr-un stat care este membru al Spațiului Economic European sunt înscriși la Colegiul Reprezentanților Juridici (Colégio dos Solicitadores) în conformitate cu Legea nr. 9/2009 din 4 martie 2009, astfel cum a fost modificată.

Acești profesioniști din domeniul juridic sunt reprezentați de o organizație publică, și anume de Ordinul reprezentanților juridici și al executorilor (Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, OSAE). Această organizație este responsabilă, printre altele, de aplicarea de sancțiuni disciplinare membrilor săi și de emiterea de avize privind proiectele legislative referitoare la competențele care îi revin.

Mai mult informații sunt disponibile la http://www.osae.pt/.

Executori (Agentes de execução)

Executorii sunt profesioniști cărora le sunt acordate competențe la nivel național pentru derularea activităților de executare în materie civilă. Aceștia sunt profesioniști independenți și imparțiali și nu reprezintă niciuna dintre părți, ci au responsabilitatea de a efectua toate formalitățile aferente procedurii de executare, inclusiv confiscarea, notificarea sau comunicarea actelor de procedură, publicarea de anunțuri și vânzarea bunurilor confiscate. În anumite cazuri, îndatoririle acestora pot fi îndeplinite de un funcționar judiciar.

Executorii sunt numiți de partea care solicită executarea sau de către instanță.

Executorii trebuie să dețină o diplomă în studii de reprezentant juridic sau în drept și trebuie:

 • să fie cetățeni portughezi;
 • să nu facă obiectul niciuneia dintre restricțiile prevăzute în Statutul Ordinului reprezentanților juridici și al executorilor sau în Statutul Baroului;
 • să nu figureze pe lista oficială publică a debitorilor în ultimii zece ani;
 • să fi finalizat cu succes stagiul pentru executori;
 • să fi susținut examenul pentru asistenți judiciari după ce au lucrat cel puțin trei ani în calitate de executor și să primească un aviz favorabil din partea Comisiei pentru asistenți judiciari (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares de Justiça, CAAJ);
 • să se înscrie în organizația profesională relevantă în termen de trei ani de la finalizarea cu succes a stagiului;
 • să dețină structurile și resursele informatice minime prevăzute într-un regulament aprobat de adunarea generală.

Ordinul reprezentanților juridici și al executorilor și Colegiul specializat al executorilor (Colégio de Especialidade dos Agentes de Execução) sunt organismele competente în ceea ce privește reglementarea profesiei.

CAAJ, care funcționează independent de Ordinul reprezentanților juridici și al executorilor, este organismul responsabil pentru supravegherea executorilor și pentru aplicarea de măsuri disciplinare împotriva acestora.

Mai mult informații sunt disponibile la http://www.osae.pt/ și la https://caaj.justica.gov.pt/.

Notari(Notários)

Notarii sunt profesioniști specialiști, autorizați să îndeplinească sarcini în anumite contexte juridice. Aceștia joacă un rol major în domeniul comercial, atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

Notarii sunt împuterniciți:

 • să întocmească contracte private și să ofere consultanță părților, tratând fiecare parte în mod echitabil; să întocmească acte oficiale, asumându-și responsabilitatea pentru legalitatea actului și pentru orice consultanță acordată; să informeze părțile cu privire la implicațiile și consecințele angajamentelor pe care acestea intenționează să și le asume (notarii sunt obligați să procedeze în acest mod);
 • să ducă la îndeplinire actele juridice convenite în prezența lor. Actul poate fi înscris direct în registrul oficial sau, în cazul în care una dintre părți nu își îndeplinește obligațiile, acesta poate fi executat fără intervenția unui judecător;
 • să acționeze în calitate de mediatori, în mod imparțial și în deplină conformitate cu legea, pentru a permite părților să ajungă la o soluție reciproc acceptabilă;
 • să întocmească actele pentru procedurile de inventariere și să stabilească condițiile aplicabile pentru o astfel de inventariere, cu excepția aspectelor care nu trebuie decise în cadrul procedurilor de inventariere, ca urmare a naturii sau a complexității de drept sau de fapt a chestiunii în cauză; asupra acestor aspecte trebuie să se pronunțe judecătorul din cadrul instanței districtuale (tribunal de comarca) în raza teritorială a căreia se află biroul notarial unde au fost lansate procedurile (această competență le-a fost acordată notarilor prin Legea nr. 2/2013 din 5 martie 2013 de aprobare a Cadrului juridic pentru procedurile de inventariere, creându-se astfel un sistem de competențe partajate).

Reforma profesiei de notar și, drept consecință, privatizarea ulterioară a sectorului, înseamnă că notarii îndeplinesc un rol dublu: aceștia îndeplinesc o misiune de drept public și exercită totodată o profesie liberală, dar nu mai au calitatea de funcționari publici.

În îndeplinirea misiunii de drept public, notarii se află sub auspiciile Ministerului Justiției, care are competențe de reglementare și, de asemenea, competența de a lua măsuri disciplinare împotriva notarilor. Având în vedere noul statut liberal al profesiei, din 2006, Camera Notarilor a reglementat activitățile notarilor în colaborare cu Ministerul Justiției, asigurându-se că notarii se supun Codului de etică, conform căruia au obligația de a respecta și garanta urmărirea interesului public, în conformitate cu responsabilitățile care le revin. Acest fapt nu afectează competența ministerului de a interveni; această competență, având în vedere natura profesiei, îi este conferită prin lege.

Mai mult informații sunt disponibile la http://www.notarios.pt/OrdemNotarios/pt.

Grefieri (Conservadores)

Grefierii sunt funcționari publici cărora le revine responsabilitatea pentru înregistrarea și publicitatea actelor și faptelor juridice referitoare la bunuri imobile și mobile care trebuie înregistrate, la activitatea societăților comerciale și la evenimentele din viața cetățenilor. Rolul acestora implică, în esență, efectuarea de controale juridice cu privire la cele de mai sus și la documentele conexe și asigurarea definirii corecte a drepturilor prevăzute în documentele care atestă faptele ce trebuie înregistrate, precum și conformitatea acestor drepturi cu ordinea de înregistrare prevăzută de lege. Grefierii sunt, de asemenea, responsabili pentru publicitatea acestor informații și pot decide cu privire la necesitatea înscrierii actului sau faptului juridic în registru.

În funcție de domeniile în care își desfășoară activitatea, grefierii se împart în următoarele categorii:

 • Grefieri din cadrul Registrului de stare civilă (conservadores do registo civil), ale căror atribuții implică definirea și asigurarea publicității faptelor și actelor juridice referitoare la evenimentele din viața persoanelor fizice. Printre competențele acestora se numără înregistrarea actelor precum certificate de naștere, de căsătorie, de deces, de adopție, dar și declararea și stabilirea maternității/paternității; organizarea procedurilor, cum ar fi cele legate de divorț și separare de comun acord; precum și eliberarea de certificate și de copii ale documentelor înregistrate.
 • Grefieri din cadrul Registrului funciar (conservadores do registo predial), care asigură publicitatea cu privire la statutul juridic al terenurilor și al proprietăților în vederea asigurării securității juridice a tranzacțiilor imobiliare.
 • Grefieri din cadrul Registrului auto (conservadores do registo de veículos), ale căror atribuții vizează publicitatea drepturilor asupra bunurilor mobile care trebuie înregistrate (autovehicule, nave și aeronave) și a statutului juridic al autovehiculelor și remorcilor, în vederea asigurării securității juridice a tranzacțiilor.
 • Grefieri din cadrul Registrului Comerțului (conservadores do registo commercial), care asigură publicitatea statutului juridic al întreprinderilor profesionale unipersonale, al societăților comerciale, al societăților civile care îmbracă o formă comercială, al entităților individuale cu răspundere limitată și al altor entități care trebuie înregistrate în registrul comerțului în vederea asigurării securității juridice a tranzacțiilor.

Accesul la profesie necesită o diplomă de absolvire a facultății de drept din cadrul unei universități din Portugalia sau o calificare universitară echivalentă. Candidații trebuie, de asemenea, să promoveze teste de aptitudini și să urmeze un curs universitar complementar cu o durată de șase luni, axat pe teme în materie juridică și de înregistrare, necesare pentru grefieri. Ulterior, aceștia finalizează un stagiu de un an, urmat de un concurs public. Candidații sunt evaluați în fiecare etapă a acestui proces și pot fi eliminați în cazul în care nu promovează una dintre etapele procedurii. Etapa finală este un concurs public organizat de Institutul Registrelor și Notariatelor (Instituto dos Registos e do Notariado).

Institutul Registrelor și Notariatelor este responsabil pentru conducerea, coordonarea, susținerea, evaluarea și supravegherea activității oficiilor de registru.

Mai mult informații sunt disponibile la https://irn.justica.gov.pt/.

Funcționari judiciari (Oficiais de Justiça)

Funcționarii judiciari reprezintă o categorie de personal din sistemului judiciar (funcionário de justiça) care, printre altele, acordă asistență pentru derularea procedurilor în cadrul instanțelor de judecată și în cadrul parchetelor. Cu toate acestea, noțiunea de funcționar judiciar acoperă, de asemenea, tehnicienii IT, personalul administrativ, tehnic, auxiliar și de întreținere.

Accesul la profesia de funcționar judiciar începe cu încadrarea în categoriile de bază de funcționar auxiliar (escrivão auxiliar) în cazul serviciilor judiciare și de funcționar juridic auxiliar (técnico de justiça auxiliar) în cazul Ministerului Public. Pot avea acces la această profesie persoanele care au finalizat un curs de formare profesională și care au fost aprobate în urma unei proceduri de admitere.

Activitatea funcționarilor judiciari este reglementată de un statut specific (Estatuto dos Funcionários de Justiça), astfel cum se prevede în Decretul-lege nr. 343/1999 din 26 august 1999, cu modificările ulterioare. Funcționarii judiciari joacă un rol important în cooperarea judiciară internațională, în special în ceea ce privește punerea în aplicare a directivelor și regulamentelor europene.

Direcția Generală pentru Administrarea Justiției (Direção-Geral da Administração da Justiça) este un organism al Ministerului Justiției care este responsabil de recrutarea, coordonarea și gestionarea funcționarilor judiciari.

Consiliului Funcționarilor Judiciari (Conselho dos Oficiais de Justiça) este organismul responsabil pentru evaluarea meritelor profesionale ale funcționarilor judiciari și pentru exercitarea competenței disciplinare asupra acestora.

Mai multe informații sunt disponibile la https://dgaj.justica.gov.pt/.

Mediatori (Mediadores)

În conformitate cu articolul 2 alineatul (b) din Legea nr. 29/2013 din 19 aprilie 2013, un mediator este definit ca fiind „[...] un terț imparțial și independent, fără competența de a impune un plan de acțiune părților la mediere, care le ajută să ajungă la un acord final asupra chestiunii în litigiu”. Această lege protejează, de asemenea, statutul mediatorilor care își desfășoară activitatea profesională în Portugalia și stabilește dispoziții pentru includerea acestora pe listele fiecăruia dintre serviciile publice de mediere; acest lucru se realizează prin intermediul unei proceduri de selecție, care este reglementată prin Ordonanța de punere în aplicare (Portaria) nr. 282/2010 din 25 mai 2010.

Activitatea mediatorilor este foarte importantă, întrucât aceștia ajută părțile să ajungă la un acord, contribuind astfel la menținerea și, în unele cazuri, la restabilirea, armoniei sociale. În Portugalia există mediatori specializați care se ocupă de chestiuni de dreptul familiei, dreptul muncii și dreptul penal. Nu există ONG-uri care își desfășoară activitatea în domeniul medierii, dar există asociații private care oferă servicii de mediere și programe de formare pentru mediatori.

Nu există un cod național de etică pentru mediatori, însă Legea privind medierea menționată anterior include un capitol privind drepturile și îndatoririle mediatorilor, care trebuie, de asemenea, să acționeze în conformitate cu principiile enunțate în Codul european de conduită pentru mediatori, aceste principii fiind incluse în tematica de formare profesională.

Conduita mediatorilor este monitorizată prin intermediul unui sistem public de mediere, format din trei componente axate pe aspecte de drept civil, dreptul muncii și drept penal. Fiecare componentă a sistemului public de mediere este gestionată de o autoritate publică identificată în statutul acestui sistem.

În Portugalia, mediatorii nu urmează cursuri de formare organizate de un organism public; în schimb, mediatorii sunt formați de organisme private certificate de Direcția Generală de Politică în Domeniul Justiției (Direção Geral da Política de Justiça, DGPJ) în conformitate cu Ordonanța de punere în aplicare nr. 345/2013 din 27 noiembrie 2013, vizându-se în special respectarea cadrului de calitate.

DGPJ, prin intermediul Biroului său de soluționare alternativă a litigiilor (GRAL), gestionează sistemele publice de mediere. Deși nu oferă informații despre cum se poate găsi un mediator, DGPJ pune la dispoziție liste de mediatori, iar mediatorii se pot înscrie pe aceste liste participând la procedura de selecție prevăzută în normele aprobate prin Ordonanța de punere în aplicare nr. 282/2010 din 25 mai 2010.

Mai multe informații sunt disponibile la http://www.dgpj.mj.pt/.

Administratori judiciari (Administradores Judiciais)

Administratorii judiciari sunt responsabili de supravegherea și coordonarea actelor care fac parte din procesul special de redresare (processo especial de revitalização); de asemenea, aceștia administrează sau lichidează masa bunurilor care face obiectul insolvenței în cadrul unei proceduri de insolvență și îndeplinesc toate îndatoririle care le sunt atribuite prin statut sau prin lege. În funcție de sarcinile pe care le vor efectua în cadrul procedurii, se poate numi un administrator judiciar, un lichidator sau un administrator fiduciar temporar.

Rolul administratorului judiciar este stabilit în Legea nr. 22/2013 din 26 februarie 2013.

Un administrator judiciar trebuie:

 1. să dețină o diplomă universitară relevantă și o experiență profesională adecvată;
 2. să finalizeze un stagiu de pregătire pentru administratori judiciari cu o durată de șase luni;
 3. să promoveze testul de admitere conceput în mod special pentru evaluarea cunoștințelor dobândite pe parcursul stagiului;
 4. să nu se afle într-o situație incompatibilă cu îndatoririle sale profesionale;
 5. să fie adecvat pentru profesie.

Comisia pentru asistenți judiciari (Comissão para o Acompanhamento dos Auxiliares da Justiça, CAAJ) este responsabilă de procedura de admitere a administratorilor judiciari și monitorizează activitatea acestora.

Mai mult informații sunt disponibile la https://caaj.justica.gov.pt/.

Agenți oficiali de proprietate industrială (Agente Oficial da Propriedade Industrial)

Agenții oficiali de proprietate industrială sunt profesioniști specializați în domeniul proprietății industriale la care întreprinderile și persoanele fizice pot recurge pentru a-și apăra drepturile și interesele în acest domeniu.

Agenții oficiali de proprietate industrială sunt autorizați de Institutul Național al Proprietății Industriale (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) pentru a întreprinde demersuri legate de proprietatea industrială în numele clienților lor, fără a fi necesar să prezinte o împuternicire.

Accesul la această profesie în Portugalia este reglementat prin Decretul-lege nr. 15/95 din 24 ianuarie 1995 (cu modificările ulterioare) și prin Ordonanța de punere în aplicare nr. 239/2013 din 25 iulie 2013.

Mai multe informații sunt disponibile la https://inpi.justica.gov.pt/.

Organizații care oferă servicii juridice gratuite (pro bono)

Ministerul Justiției, în cooperare cu Baroul și cu autoritățile locale, asigură existența, pe întreg teritoriul portughez, a birourilor de consiliere juridică (Gabinetes de Consulta Jurídica), unde cetățenii pot primi consultanță juridică gratuită de la practicieni în domeniul dreptului. Lista birourilor respective și datele de contact ale acestora pot fi consultate online, inclusiv pe site-ul web al Direcției Generale de Politică în Domeniul Justiției (pagina principală).

Ultima actualizare: 29/01/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.