Prebiehajúce postupy a konania v oblasti civilnej justície, ktoré sa začali v prechodnom období, budú podľa práva EÚ ďalej prebiehať. Na portáli elektronickej justície budú na základe vzájomnej dohody so Spojeným kráľovstvom príslušné informácie týkajúce sa Spojeného kráľovstva uverejnené do konca roku 2022.
Obsah tejto stránky sa v súčasnosti prekladá. Ďakujeme za porozumenie

Európsky platobný rozkaz

Spojené kráľovstvo
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)