På privaträttens område kommer pågående ärenden och förfaranden som inleddes innan övergångsperioden löpte ut att fortsätta i enlighet med EU-rätten. Relevant information om Storbritannien kommer att finnas kvar på e-juridikportalen till slutet av 2024 enligt en ömsesidig överenskommelse med Storbritannien.
Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar

Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?

Förenade kungariket
Innehåll inlagt av
European Judicial Network
Det europeiska rättsliga nätverket (på privaträttens område)