Vi beklagar men översättningen är ännu inte klar

Hur ser man till att domstolsavgöranden verkställs?