NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini engleză a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.
Swipe to change

Legislaţie comunitară

Uniunea Europeană (UE) are un sistem juridic și un drept care îi sunt proprii: cele mai importante norme și principii sunt prevăzute în tratatele fondatoare. UE poate adopta acte juridice și legislative, pe care statele membre trebuie să le respecte și să le aplice.

Dreptul UE are un caracter obligatoriu din punct de vedere juridic și este pus la dispoziția publicului în toate limbile oficiale ale UE. Site-ul web EUR-Lex vă oferă acces la textul integral al documentelor juridice ale UE în toate aceste limbi și puteți căuta un anumit act legislativ sau un anumit articol dintr-un act legislativ.

Izvoarele dreptului UE

Cele două izvoare principale ale dreptului UE sunt: dreptul primar și dreptul secundar.

Dreptul primar este format din tratatele care stabilesc cadrul juridic al Uniunii Europene. Dreptul secundar este compus din instrumente juridice bazate pe aceste tratate, cum ar fi regulamente, directive, decizii și acorduri. Acestora li se adaugă principiile generale ale dreptului UE, jurisprudența dezvoltată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene și dreptul internațional.

O trăsătură distinctivă a dreptului UE este aceea că este direct aplicabil în toate statele membre ale UE („efect direct”) și că legile statelor membre ale UE pot fi declarate inaplicabile în cazul în care intră în conflict cu dreptul UE („supremația” acestuia din urmă).

Dreptul primar al UE (tratatele)

În Uniunea Europeană, dreptul primar poate fi considerat principalul izvor de drept. Acesta se află în vârful piramidei ordinii juridice europene și este format, în principal, din următoarele tratate:

Împreună, aceste tratate stabilesc repartizarea competențelor între Uniune și statele membre, definesc procesul de luare a deciziilor, atribuțiile instituțiilor UE și sfera acestora de acțiune în fiecare domeniu de politică.

Ultima revizuire a dreptului primar al UE a avut loc odată cu adoptarea Tratatului de la Lisabona, care a intrat în vigoare în decembrie 2009 (tratatele menționate mai sus includ modificările introduse de Tratatul de la Lisabona).

Dreptul secundar al UE (legislație, acorduri etc.)

Dreptul secundar include așa-numitele acte unilaterale și acorduri.

În principal, actele unilaterale sunt cele enumerate la articolul 288 din Tratatul privind funcționarea UE: regulamente, directive, decizii, avize și recomandări. În plus, există acte specifice bazate pe tratatele menționate anterior: de exemplu, în domeniul penal continuă să se aplice „decizii-cadru” (acestea au fost adoptate înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, când cooperarea judiciară și polițienească în materie penală avea un statut specific - puteți găsi mai multe informații cu privire la aceasta accesând următorul link: Sinteze - domeniul penal până în noiembrie 2009). Actele obligatorii din punct de vedere juridic adoptate prin procedură legislativă (cum ar fi regulamente, directive și decizii-cadru) se numesc acte legislative sau „legislație”.

Acordurile includ: acorduri internaționale sau convenții, semnate de Comunitate sau de Uniunea Europeană și de o țară sau o organizație terță, acorduri între statele membre și acorduri interinstituționale încheiate între diferitele instituții ale UE.

Sinteze ale legislației și alte informații

Site-ul web EUR-Lex, care pune la dispoziție textele integrale ale tuturor documentelor juridice ale UE, conține și secțiunea „Sinteze ale legislației UE”, care prezintă principalele aspecte ale legislației UE într-un mod concis și ușor de înțeles. În această secțiune sunt publicate aproximativ 2 000 de sinteze ale legislației UE, repartizate pe domenii tematice care corespund activităților UE. Temele variază de la agricultură la transport, prezentând o imagine completă și actualizată a legislației UE. Nu sunt incluse însă deciziile juridice care prezintă interes doar pentru o perioadă limitată de timp, cum ar fi deciziile privind granturi.

În plus, baza de date EUR-Lex monitorizează toate propunerile legislative pe durata procesului decizional al instituțiilor UE, iar site-ul web Europe Direct completează informațiile menționate mai sus, punând la dispoziție sinteze accesibile ale legislației europene, uneori exhaustivă și tehnică (Europe Direct răspunde și întrebărilor privind UE adresate de cetățeni).

Ultima actualizare: 17/11/2021

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.