Pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša

Ako ste žrtva radnje koja je štetna za okoliš ili tek oprezan građanin koji ga želi zaštiti, korisno je znati koja su vaša prava kada se obraćate sudu ili ulažete žalbu jednom od nadležnih tijela, osobito ako ste u inozemstvu. Pri korištenju tih prava možete zatražiti pomoć od nadležnih tijela i organizacija koji vam mogu pomoći praktičnim informacijama. U nekim slučajevima može biti teško znati kako postupiti i kome se obratiti. Ovim informativnim listićem pružen vam je niz korisnih informacija za svaku zemlju Europske unije.

Cilj informativnih listića o pristupu pravnoj zaštiti u pitanjima okoliša je pružanje lako dostupnih pravila o pokretanju postupka za reviziju pred neovisnim sudom ili upravnim tijelom.

Ako naiđete, primjerice, na radnju koja je štetna za okoliš ili vam jednostavno tijekom postupka odlučivanja nisu stavljena na raspolaganje postupovna jamstva (poput pristupa informacijama o okolišu, procjene utjecaja na okoliš ili sudjelovanja javnosti), to možete osporiti pred sudom ili drugim neovisnim pravnim tijelom. U takvim je slučajevima korisno poznavati posebna pravila svake države članice o pravima građanina i njihovih skupina u postupku za reviziju.

Prvo, kako bi mogli osporiti upravne aktove, odluke i čak propuste, važno je poznavati pravila kojima se omogućava pristup sudovima, ponekad nazvana „locus standi” ili „stajalište”.

Nadalje, ako ste uspješno uložili žalbu pred sudom, važno je znati da građanini i njihove skupine imaju pravo na određena jamstva koja obuhvaćaju uvjete za pristup kada postoji pravo na osporavanje. To znači da se žalbeni postupak mora zaključiti u razumnom roku bez nepotrebnih odgoda i da stranke u postupku ne mogu podmirivati iznimno skupe postupke.

Također je korisno znati da u području okoliša nevladine organizacije koje djeluju u području zaštite okoliša imaju povlašteni status u postupcima za reviziju kao nadzorna tijela te kao posrednici za zaštitu okoliša koji ne može zaštiti samog sebe, s obzirom da „okoliš nema glasa”.

Prilikom utvrđivanja najboljeg pristupa u poduzimanju daljnjih mjera u vezi radnje koja je stvarno ili potencijalno štetna okolišu te koja utječe na, primjerice, zaštićeno područje ili zdravlje građanina, važno je znati da su u određenim slučajevima građaninima koji mogu uložiti žalbu na raspolaganju specijalizirana tijela poput tužitelja ili ombudsmana.

Uz pomoć sljedećih informativnih listića provest ćemo vas kroz najvažnije faze postupaka u pitanjima okoliša u svakoj državi članici te objasniti vaša prava i osnovna pravila kojih se morate pridržavati kako biste ih ostvarili. Ove informacije nisu zamjena za pravno savjetovanje već smjernice.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Posljednji put ažurirano: 09/07/2024

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.