Acces la justiție pe probleme de mediu

În cazul în care sunteți victima unei activități cu efecte dăunătoare asupra mediului sau în cazul în care sunteți pur și simplu un cetățean vigilent care dorește să protejeze mediul, este util să vă cunoașteți drepturile atunci când sesizați o instanță sau depuneți o plângere la unul dintre organismele naționale competente, în special în cazul în care sunteți în străinătate. În exercitarea acestor drepturi puteți solicita ajutor pentru obținerea de informații practice și de la autoritățile și organizațiile naționale. În unele cazuri, poate fi dificil să știți ce trebuie să faceți și cui să vă adresați. Aceste fișe sintetice vă oferă informații privind situația din fiecare țară a Uniunii Europene.

Fișele informative privind accesul la justiție în materie de mediu sunt concepute astfel încât să vă ofere informații ușor accesibile privind inițierea unei acțiuni în fața unei instanțe judecătorești independente sau a unui organism administrativ.

În cazul în care vă confruntați, de exemplu, cu o activitate cu efecte dăunătoare pentru mediu sau nu vi se oferă garanțiile legale pe parcursul luării unei decizii (cum ar fi accesul la informații în materie de mediu, evaluarea impactului asupra mediului sau participarea publică), puteți contesta acest lucru în fața unei instanțe judecătorești sau a unui organism judiciar independent. În astfel de cazuri este util să cunoașteți normele specifice din fiecare stat membru privind drepturile cetățenilor și a grupurilor aplicabile unei proceduri de revizuire.

În primul rând, pentru a putea contesta acte administrative, decizii și omisiuni, este important să cunoașteți normele în materie de acces la instanțele judecătorești, denumite uneori „locus standi” sau „capacitate procesuală activă”.

În al doilea rând, în cazul în care ați introdus o acțiune în fața unei instanțe, este important să știți și faptul că cetățenii și grupurile pot beneficia de anumite garanții privind condițiile de acces în cazul în care există posibilitatea de a introduce o acțiune. Aceasta înseamnă, în special, că procedura de contestare trebuie să fie încheiată într-un interval rezonabil de timp, fără întârzieri nejustificate, și că părțile la procedură nu pot suporta costuri prohibitive ale procedurilor.

De asemenea, este util să știți că, în domeniul protecției mediului, organizațiile neguvernamentale din domeniul protecției mediului au, de asemenea, un statut privilegiat în procedurile de revizuire, acționând pentru supravegherea mediului și în calitate de agenți de apărare a mediului ca actor care nu se poate proteja, întrucât „mediul nu are voce”.

Atunci când încercați să identificați cea mai bună abordare de adoptat în urma unei acțiuni cu efecte dăunătoare reale sau potențiale asupra mediului înconjurător, de exemplu, într-o zonă protejată sau asupra sănătății cetățenilor, este important să știți că, în anumite cazuri, puteți sesiza organisme specializate, cum sunt organele de urmările penală sau instituția avocatului poporului, prin depunerea unei plângeri.

Următoarele fișe informative vă vor oferi informații privind cele mai importante etape ale procedurilor de mediu în fiecare stat membru, explicându-vă drepturile de care beneficiați și regulile de bază pe care trebuie să le urmați pentru a vă exercita aceste drepturi. Aceste informații nu înlocuiesc consultanța juridică și au un scop exclusiv informativ.

Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.

Ultima actualizare: 09/07/2024

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.