Dostop do pravnega varstva v okoljskih zadevah

Če ste žrtev okolju škodljive dejavnosti ali ste samo pazljiv državljan, ki želi varovati okolje, je koristno poznati pravice vložitve tožbe pri sodišču ali pritožbe pri enem od pristojnih nacionalnih organov, zlasti če ste v tujini. Pri izvajanju teh pravic lahko za pomoč v obliki praktičnih informacij zaprosite pri nacionalnih organih in organizacijah. V nekaterih primerih se lahko zgodi, da ne veste, kaj storiti oziroma na koga se obrniti. V teh informativnih listih boste našli številne informacije o tem, kaj lahko pričakujete v vsaki državi članici Evropske unije.

Informativni listi o dostopu do sodnega varstva v zvezi z okoljskimi primeri so namenjeni večji dostopnosti pravil o uvedbi postopka pravnega varstva pred neodvisnim sodiščem ali upravnim organom.

Če na primer opazite okolju škodljivo dejavnost ali vam preprosto niso bila zagotovljena postopkovna jamstva v postopku odločanja (na primer dostop do informacij v zvezi z okoljem, presoje vplivov na okolje ali prispevkov javnosti), lahko sprožite postopek pred sodiščem ali pred drugim neodvisnim pravnim organom. V takih primerih je koristno poznati posebna pravila v vsaki državi članici o pravicah državljanov in skupin državljanov v postopku pravnega varstva.

Prvič, za izpodbijanje upravnih aktov, sklepov in tudi opustitev je treba poznati pravila, ki omogočajo dostop do sodnega varstva, t.i. „lokus standi“ ali „pravna podlaga“.

Drugič, če ste uspešno vloži tožbo pred sodiščem, je prav tako pomembno vedeti, da so državljani in skupine državljanov upravičeni do nekaterih jamstev, ki vključujejo pogoje za dostop do pravnega varstva, če obstaja procesno upravičenje. To pomeni zlasti, da je treba tožbeni postopek zaključiti v razumnem roku in brez nepotrebnih zamud, ter da stranke v postopku ne smejo imeti prekomernih stroškov s postopkom.

Prav tako je koristno vedeti, da imajo v okoljskem sektorju nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z varovanjem okolja, privilegiran položaj v postopkih pravnega varstva, ko so v vlogi varuhov in branilcev okolja, ki se ne more zaščititi samo, saj „okolje nima glasu“.

Pri izbiri najboljšega pristopa k spremljanju dejanskega ali potencialnega okolju škodljivega ravnanja, ki na primer vpliva na zaščiteno območje ali na zdravje državljanov, je treba vedeti, da so v nekaterih primerih državljanom na voljo specializirani organi, kot so tožilci ali varuh človekovih pravic, ki lahko vložijo pritožbo.

Informativni listi, navedeni v nadaljevanju, vas bodo vodili skozi najpomembnejše faze okoljevarstvenih postopkov v vsaki državi članici. V njih so razložene pravice, ki jih imate, in temeljna pravila, ki jih morate upoštevati pri njihovem uveljavljanju. Te informacije ne nadomeščajo pravnega svetovanja, temveč so zgolj koristni napotki.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Zadnja posodobitev: 09/07/2024

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.