Съжаляваме, но съдържанието на тази страница в момента се превежда.
Има информация обаче на следните езици:
Swipe to change

Родителска отговорност — родителски права и право на лични отношения с детето

Португалия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)