Szülői felelősség – gyermek feletti felügyelet, kapcsolattartási jog

Szülői felelősség alatt a gyermekkel és a gyermek vagyonával kapcsolatos jogok, illetve a gyermek és a gyermek vagyona iránti kötelezettségek összessége értendő. Noha a szülői felelősség tagállamonként más-más jelentéssel bír, a fogalom rendszerint magában foglalja a felügyeleti és a láthatási jogokat. Ha Önök nemzetközi párkapcsolatban élnek, melyből egy vagy több gyermek született, különválás esetén meg kell állapodniuk a gyermekek feletti felügyeleti jog feltételeiről.

Mivel érdemes kezdeni?

Mi a felügyeleti jog? Mik a láthatási jogok?

Amíg a szülők együtt élnek, általában közösen gyakorolják a gyermekeik feletti felügyeleti jogot. Ha azonban a szülők felbontják a házasságukat vagy különválnak, el kell dönteniük, hogy a jövőben milyen módon gyakorolják ezt a felügyeletet.

A szülők dönthetnek akár úgy, hogy a gyermek felváltva lakik mindkét szülőnél, akár úgy, hogy csak az egyiküknél. Az utóbbi esetben a másik szülőnek általában láthatási jogot biztosítanak, hogy meghatározott időközönként találkozhasson gyermekével.

A felügyeleti jogok kiterjednek továbbá a gyermek iskoláztatásával és ellátásával kapcsolatos egyéb jogokra és kötelezettségekre, ideértve a gyermek gondozását és vagyonának kezelését. A gyermek feletti szülői felügyeleti jog általában a szülőket illeti meg, de az az intézet is felruházható szülői felügyeleti joggal, amelyre a gyermeket bízták.

Ki dönt a felügyeleti és láthatási jogokról?

Ezekben a kérdésekben a szülők közös megegyezéssel dönthetnek. Közvetítő vagy ügyvéd is segítséget nyújthat, ha a szülők nem tudnak megállapodásra jutni. Közvetítőt az oldal alján feltüntetett linken kereshet.

Ha a szülők nem tudnak megállapodásra jutni, adott esetben bírósághoz kell fordulniuk. A bíróság határozhat úgy, hogy a gyermek feletti felügyeleti jog mindkét szülőt megilleti (közös felügyelet), vagy úgy, hogy a felügyeleti jogot az egyik szülő gyakorolja (kizárólagos felügyelet). Amennyiben a felügyeleti jog csak az egyik szülőt illeti meg, a bíróság láthatási jogokat biztosíthat a másik szülő számára.

Nemzetközi párok esetében az uniós szabályok határozzák meg, hogy melyik bíróságnak kell eljárnia az ügyben. A joghatósággal rendelkező bíróságot az oldal alján feltüntetett linken keresheti meg.

A fő cél annak megakadályozása, hogy mindkét szülő a saját országának bíróságához forduljon, és ugyanazon ügyben két határozat szülessen. Főszabályként a gyermek szokásos tartózkodási helye szerinti ország bírósága rendelkezik joghatósággal.

Végrehajtják-e a bíróság határozatát a másik uniós országban?

A határozatok elismerését és végrehajtását szolgáló mechanizmus biztosítja, hogy a bíróság határozatát kibocsátását követően a többi uniós országban is alkalmazzák. Ez a szülői felügyeleti jog gyakorlói számára megkönnyíti jogaik gyakorlását.

Így például a kapcsolattartási jogok tárgyában hozott ítéletet különleges eljárás nélkül elismerik egy másik uniós tagállamban, elősegítve ezzel a gyermek és szülei közötti kapcsolattartást.

Melyek az alkalmazandó uniós szabályok?

A gyermekek és szüleik közötti, határokon átnyúló kérdéseket rendező szabályok a Brüsszel IIa. rendeletben találhatók. Ezek a szabályok valamennyi gyermekre azonos módon vonatkoznak, függetlenül attól, hogy házasságból vagy házasságon kívül születtek-e. A Brüsszel IIa. rendelet a házassági ügyek és a szülői felelősség tárgyában folytatott uniós igazságügyi együttműködés sarokköve. A rendelet 2005. március 1. óta Dánia kivételével valamennyi uniós országban alkalmazandó.

Ha szeretne részletesebben tájékozódni valamelyik tagállamról, válassza ki a kívánt ország zászlaját.

Kapcsolódó linkek

Utolsó frissítés: 25/11/2021

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.