Obsah tejto stránky sa v súčasnosti prekladá. Ďakujeme za porozumenie

Rodičovská zodpovednosť – opatrovnícke právo a právo na styk s dieťaťom

Dánsko
Autor obsahu
European Judicial Network
Európska justičná sieť (pre občianske a obchodné veci)