Vsebina na tej strani se prevaja

Starševska odgovornost – pravica do varstva in vzgoje otroka ter stikov

Danska
Vsebino zagotavlja
European Judicial Network
Evropska pravosodna mreža (v civilnih in gospodarskih zadevah)