Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница шведски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици датскигръцкианглийскиполски вече са преведени.
Swipe to change

Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция
Не съществува официален превод на езиковата версия, която разглеждате.
Тук ще намерите машинен превод на съдържанието. Моля, имайте предвид, че той се предоставя само с цел осигуряване на контекст. Собственикът на настоящата страница не носи никаква отговорност за качеството на този машинно преведен текст.

Въведение

Какви са приложимите такси?

Колко трябва да платя?

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Как мога да платя съдебните такси?

Какво да направя след заплащане на таксите?

Въведение

Приложимите в Швеция правила относно таксата за молба за европейска заповед за плащане се състоят от:

Закон (2008:879) относно европейска заповед за плащанечлен 5 Лицето, подаващо молба за европейска заповед за плащане, трябва да плати такса за молба. Правителството може да публикува нормативни актове относно размера на таксата.

Таксата за молба трябва да се плати предварително.

Ако лице, подаващо молба, не спази разпореждане за заплащане на такса за молба, молбата се отхвърля.

Наредба (2008:892) относно европейска заповед за плащанечлен 3 Когато плаща таксата за молба, лицето, подаващо молбата, трябва да посочи личния идентификационен номер или регистрационния номер на организация на ответника.

Плащането може да бъде извършено по електронен път до шведския Орган за принудително изпълнение, като се използват посочените данни за банкова сметка.

Какви са приложимите такси?

Ако подавате молба за европейска заповед за плащане в Швеция, трябва да заплатите такса за молба. Таксата за молба трябва да се плати предварително. Това означава, че таксата за молба трябва да е заплатена, за да може шведският Орган за принудително изпълнение да започне да обработва молбата за европейска заповед за плащане. Плащането се извършва, когато се подава молбата чрез формуляр A. След като подадете молбата, ще получите разпореждане от шведския Орган за принудително изпълнение, в което се съдържа информация как се заплаща таксата за молба. Няма да получите разпореждане, ако вече сте приложили доказателство към молбата, че таксата е платена по сметката на шведския Орган за принудително изпълнение.

Колко трябва да платя?

Понастоящем трябва да платите такса за молба в размер на 300 SEK.

Какво става, ако не заплатя съдебните такси в срок?

Ако таксата за молба не е платена в срок, молбата се отхвърля, преди да е започнало обработването ѝ.

Как мога да платя съдебните такси?

Можете да платите таксата за молба за европейска заповед за плащане, като използвате посочените по-долу данни за банкова сметка. Посочете номера на делото, личния идентификационен номер или регистрационния номер на организация на ответника в полето за основание на плащането:

  • Платежна система „Plus giro“: 95 59 39-4
  • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
  • BIC: NDEASESS

Какво да направя след заплащане на таксите?

Не е необходимо да предприемате други стъпки, след като сте платили таксата за молба в срок. Шведският Орган за принудително изпълнение следи за получаването на плащането при него. Щом плащането бъде заведено счетоводно, шведският Орган за принудително изпълнение започва да обработва молбата ви за европейска заповед за плащане.

Последна актуализация: 09/11/2020

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.