Съдебни такси за процедурата за европейска заповед за плащане

Намерете цялата информация относно таксите, начините, по които може да ги заплатите, действията след заплащането и т.н. при използване на процедурата за европейската заповед за плащане във всяка държава членка.

Имате намерение да използвате eвропейската заповед за плащане ? Ако е така, моля запознайте се с дължимите съдебни такси. Ще намерите цялата информация относно таксите, начините, по които може да ги заплатите, действията след заплащането и др., като изберете съответния национален флаг, посочен другаде на тази страница.

Последна актуализация: 07/07/2023

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.