Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Procesním nařízením, které na Kypru upravuje uplatňování řízení o evropském platebním rozkazu, je procesní nařízení o řízení o evropském platebním rozkazu z roku 2008 (č. 7/2008), které vstoupilo v platnost dne 12. června 2008.

Které poplatky je třeba uhradit?

V článku 25 výše zmíněného procesního nařízení je stanoveno, že splatné soudní poplatky nesmí být vyšší než soudní poplatky za běžné občanskoprávní řízení podle příslušného sazebníku, jak je uvedeno v příloze VIII formuláři H (uvedeno níže).

V jaké výši?

Viz odpověď na otázku č. 2.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud nebyly soudní poplatky uhrazeny, nebude návrh na vydání evropského platebního rozkazu projednán.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky lze uhradit prostřednictvím Centrální banky Kypru.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Jakmile centrální banka okresnímu soudu potvrdí převod peněžních prostředků prostřednictvím dobropisu, je spis postoupen příslušnému soudci, který v případě splnění podmínek nařídí vydání evropského platebního rozkazu.

PŘÍLOHA VIII

SOUDNÍ POPLATKY

Formulář H

Ustanovení č. 25 odst. 2

procesního nařízení o řízení o evropském platebním rozkazu z roku 2008

Položka

Kolkovné (v EUR)

a) Pokud je požadovaná částka nebo hodnota věci, která je předmětem soudního sporu,

vyšší než 100 EUR, nepřesahuje však 500 EUR

17,00

b) Pokud je požadovaná částka nebo hodnota věci, která je předmětem soudního sporu,

vyšší než 500 EUR, nepřesahuje však 2 000 EUR

31,00

c) Pokud je požadovaná částka nebo hodnota věci, která je předmětem soudního sporu,

vyšší než 2 000 EUR, nepřesahuje však 10 000 EUR

48,00

d) Pokud je požadovaná částka nebo hodnota věci, která je předmětem soudního sporu,

vyšší než 10 000 EUR, nepřesahuje však 50 000 EUR

94,00

e) Pokud je požadovaná částka nebo hodnota věci, která je předmětem soudního sporu,

vyšší než 50 000 EUR, nepřesahuje však 100 000 EUR

154,00

f) Pokud je požadovaná částka nebo hodnota věci, která je předmětem soudního sporu,

vyšší než 100 000 EUR, nepřesahuje však 500 000 EUR

256,00

g) Pokud je požadovaná částka nebo hodnota věci, která je předmětem soudního sporu,

vyšší než 500 000 EUR, nepřesahuje však 2 000 000 EUR

342,00

h) Pokud je požadovaná částka nebo hodnota věci, která je předmětem soudního sporu,

vyšší než 2 000 000 EUR

427,00

Pokud se částka požadovaná navrhovatelem po zahájení řízení zvýší, je třeba uhradit rozdíl ve výši poplatků.

Zvýší-li se hodnota věci, která je předmětem soudního sporu, v důsledku předložení protinávrhu, uhradí rozdíl ve výši poplatků žalovaný (který uplatňuje protinárok).

Poslední aktualizace: 11/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.