Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu upravuje zákon o soudních poplatcích (Gerichtskostengesetz – GKG).

Soudní poplatky lze uhradit při podávání návrhu nebo na základě faktury za soudní poplatky. Technicky vzato se platba provádí převodem na účet.

Které poplatky je třeba uhradit?

§ 12 odst. 3 a 4 zákona o soudních poplatcích stanoví, že evropský platební rozkaz se vydá teprve po uhrazení stanoveného poplatku.

Konkrétní výše poplatků jsou uvedeny v příloze zákona o soudních poplatcích (Seznam poplatků (Kostenverzeichnis – KV-GKG)). Položka 1100 seznamu poplatků (KV-GKG) stanoví poplatek pro účely evropského platebního rozkazu se sazbou 0,5.

Částku poplatku určuje hodnota sporu, která obvykle odpovídá částce požadovaného plnění. Pokud jsou předmětem sporu vedle hlavního nároku také vedlejší nároky, například úroky či náklady, hodnota těchto vedlejších néroků se nezohledňuje.

V jaké výši?

Soudní poplatek, který je třeba uhradit za účelem vydání evropského platebního rozkazu, činí:

Hodnota sporu do výše Poplatek v EUR Hodnota sporu do výše Poplatek v EUR
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1 052,00
16 000 146,50 290 000
1 141,50
19 000 159,50 320 000
1 231,00
22 000 172,50 350 000
1 320,50
25 000 185,50 380 000
1 410,00
30 000 203,00 410 000
1 499,50
35 000 220,50 440 000
1 589,00
40 000 238,00 470 000
1 678,50
45 000 255,50 500 000
1 768,00

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud není soudní poplatek předem uhrazen, soud nevydá platební rozkaz a řízení nebude pokračovat.

Aby mohl soud platbu přiřadit odpovídajícímu číslu spisu, je nezbytné, aby žadatel uvedl číslo spisu při provádění bankovního převodu.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Zálohu na soudní poplatky lze uhradit přímo při podávání návrhu. Pokud poplatky dosud nebyly uhrazeny, soud zašle žadateli fakturu za soudní poplatky.

a) Bankovním převodem

Poplatky lze uhradit bankovním převodem.

b) Kreditní kartou

Poplatky nelze hradit kreditní kartou.

c) Inkasem z bankovního účtu žadatele ve prospěch soudu

Platba prostřednictvím inkasa z bankovního účtu žadatele ve prospěch soudu není možná.

d) Právní pomoc

Pokud byla žadateli přiznána právní pomoc, není povinen hradit žádné právní náklady ani platit žádné zálohy. Žádost o právní pomoc lze podat k témuž soudu jako návrh na vydání evropského platebního rozkazu.

e) Jiné možnosti

Jiné druhy plateb nejsou možné.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Po uskutečnění platby soud přiřadí platbu k příslušnému návrhu a přistoupí k jejímu zpracování.

Poslední aktualizace: 05/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.