Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Německo

Obsah zajišťuje
Německo

Úvod

Náklady řízení o evropském platebním rozkazu se stanoví v souladu se zákonem o soudních nákladech (Gerichtskostengesetz – GKG). Soudní náklady lze uhradit buď přímo při podání návrhu, nebo bankovním převodem na účet soudu.

Které poplatky je třeba uhradit?

Evropský platební rozkaz je vydán až po zaplacení k tomu určeného poplatku. Konkrétní poplatky jsou uvedeny v rejstříku nákladů (KV-GKG), jenž je přílohou zákona o soudních nákladech. V bodě 1 100 rejstříku nákladů KV-GKG je pro řízení o evropském platebním rozkazu stanovena sazba poplatku ve výši 0,5.

Výše poplatku se řídí hodnotou předmětu sporu, která je obvykle stejná jako výše uplatňované pohledávky. Jsou-li kromě hlavní pohledávky uplatňovány také úroky nebo náklady jako vedlejší pohledávky, neberou se tyto vedlejší pohledávky při určování hodnoty předmětu sporu v úvahu.

Kolik musím zaplatit?

Soudní poplatek, který musí být pro řízení o vydání evropského platebního rozkazu uhrazen, činí:

Hodnota předmětu sporu do

Poplatek v EUR

Hodnota předmětu sporu do

Poplatek v EUR

500

36,00

50 000

300,50

1 000

36,00

65 000

366,50

1 500

39,00

80 000

432,50

2 000

49,00

95 000

498,50

3 000

59,50

110 000

564,50

4 000

70,00

125 000

630,50

5 000

80,50

140 000

696,50

6 000

91,00

155 000

762,50

7 000

101,50

170 000

828,50

8 000

112,00

185 000

894,50

9 000

122,50

200 000

960,50

10 000

133,00

230 000

1059,50

13 000

147,50

260 000

1 158,50

16 000

162,00

290 000

1 257,50

19 000

176,50

320 000

1 356,50

22 000

191,00

350 000

1 455,50

25 000

205,50

380 000

1 554,50

30 000

224,50

410 000

1 653,50

35 000

243,50

440 000

1 752,50

40 000

262,50

470 000

1 851,50

45 000

281,50

500 000

1 950,50

Co se stane, když soudní poplatky nezaplatím včas?

Není-li uhrazena záloha na soudní náklady, soud nevydá platební rozkaz a řízení nebude pokračovat.

Při platebním převodu musí navrhovatel bezpodmínečně zadat spisovou značku, aby bylo možné platbu přiřadit ke konkrétní spisové značce u soudu.

Jak mohu soudní poplatky uhradit?

Zálohu na soudní náklady je možné uhradit přímo při podání návrhu. V opačném případě zašle soud navrhovateli příslušnou fakturu. Platby lze provést bankovním převodem. Platba kreditní kartou ani soudním inkasem z účtu navrhovatele však není možná.

Byla-li navrhovateli poskytnuta právní pomoc, soudní náklady a záloha se neplatí. Příslušnou žádost lze podat u soudu, u něhož byl rovněž podán návrh na vydání evropského platebního rozkazu.

Jiné způsoby platby nejsou k dispozici.

Co mám dělat po provedení platby?

Po provedení platby přiřadí soud platbu k návrhu a návrh zpracuje.

Poslední aktualizace: 05/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.