Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

Vnitrostátními předpisy upravující soudní poplatky jsou:

S.I. č. 22 z roku 2014

S.I. č. 23 z roku 2014

S.I. č. 24 z roku 2014

V současné nestanovují irské předpisy o poplatcích žádné poplatky za návrhy na vydání evropského platebního rozkazu. Váš návrh by proto neměl podléhat žádnému poplatku.

Poslední aktualizace: 18/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.