Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko
S předložením sporu občanskoprávnímu soudu ( saisine du juge civil) nejsou spojeny žádné jiné pevně stanovené náklady, než jsou náklady na úkony soudního úředníka a na advokáta.  Na úrovni občanskoprávních soudů v zásadě nevznikají  žádné náklady. S vynesením rozsudku mohou být spojeny další náklady, které vznikají v souvislosti s výkonem rozhodnutí a na základě žaloby úspěšného účastníka.
Poslední aktualizace: 15/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.