Upozorňujeme, že výchozí angličtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Malta

Obsah zajišťuje
Malta
Do jazyka, který máte právě nastavený, úřední překlad neexistuje.
Zde je k dispozici strojový překlad. Upozorňujeme, že má pouze orientační charakter. Provozovatel těchto stránek odmítá právní odpovědnost za kvalitu tohoto strojového překladu.

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Poplatky, které se vztahují na toto řízení, jsou stanoveny v čl. 1 odst. 2, v článku 2 a v čl. 13 odst. 1 sazebníku B v kapitole 12 sbírky zákonů Malty – zákoníku organizace soudů a civilního řízení.

Registrační poplatek nelze uhradit elektronicky.

Které poplatky je třeba uhradit?

Platba se vyžaduje v souvislosti s následujícími formuláři:

Formulář A – Návrh na vydání evropského platebního rozkazu

Formulář D – Rozhodnutí o zamítnutí návrhu o vydání evropského platebního rozkazu

Formulář E – Evropský platební rozkaz

Formulář F – Odpor proti evropskému platebnímu rozkazu

Formulář G – Prohlášení vykonatelnosti

V jaké výši?

Formulář A - Návrh na vydání evropského platebního rozkazu: registrační poplatek ve výši 30,00 EUR a poplatek ve výši 7,20 EUR za každé oznámení žalovanému (žalovaným) a žalobci u formuláře D nebo E

Formulář F – Odpor proti evropskému platebnímu rozkazu registrační poplatek ve výši 30,00 EUR a poplatek ve výši 7,20 EUR za každé oznámení žalobci

Formulář G – Prohlášení vykonatelnosti registrační poplatek ve výši 20.00 EUR

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Formulář nebude zpracován, dokud nebude provedena platba

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Úhradu soudních poplatků lze provést na následující bankovní účet:

Jméno držitele účtu

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (mezinárodní bankovní účet)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Kód vnitrostátní banky

SORT CODE 01100

Číslo účtu

40001EUR-CMG5-001-H

Kód BIC/SWIFT

MALTMTMT

Název banky

CENTRAL BANK OF MALTA

Adresa banky

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Měna účtu

EURO

Co dělat po uhrazení poplatků?

Měli byste předložit potvrzení vydané bankou, jejímž prostřednictvím byla transakce provedena

Poslední aktualizace: 04/05/2021

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.