Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Úvod

Poplatky za toto řízení jsou stanoveny v čl. 1 odst. 2, článku 2 a čl. 13 odst. 1 sazebníku B kapitoly 12 maltských zákonů, organizačního a občanského soudního řádu.

Registrační poplatek nelze hradit elektronicky.

Které poplatky je třeba uhradit?

Platba se vyžaduje u těchto formulářů:

Formulář A – Návrh na vydání evropského platebního rozkazu

Formulář D – Rozhodnutí o odmítnutí návrhu na vydání evropského platebního rozkazu

Formulář E – Evropský platební rozkaz

Formulář F – Odpor proti evropskému platebnímu rozkazu

Formulář G – Prohlášení vykonatelnosti

Kolik musím zaplatit?

Formulář A – Návrh na vydání evropského platebního rozkazu: 30,00 EUR za registrační poplatek a 7,20 EUR za každé oznámení žalovanému (žalovaným) a žalobci na formuláři D nebo E

Formulář F – Odpor proti evropskému platebnímu rozkazu: 30,00 EUR za registrační poplatek a 7,20 EUR za každé oznámení žalobci

Formulář G – Prohlášení vykonatelnosti: 20,00 EUR za registrační poplatek

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Formulář bude zpracován až po provedení platby.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Soudní poplatky lze uhradit na tento bankovní účet:

Jméno majitele účtu

COURT SERVICES AGENCY

IBAN (mezinárodní bankovní účet)

MT94VALL22013000000050011428265

Národní kód banky

SORT CODE 22013

Číslo účtu

50011428265

Kód BIC/SWIFT

VALLMTMT

Název banky

BANK OF VALLETTA

Adresa banky

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Měna účtu

EURO

Co mám dělat po zaplacení platby?

Měli byste předložit potvrzení o platbě vystavené bankou, jejímž prostřednictvím byla transakce provedena.

Poslední aktualizace: 05/10/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.