Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

Úvod

Poplatky za návrh na vydání evropského platebního rozkazu jsou ve Švédsku upraveny následujícími předpisy:

Zákon (2008:879) o evropském platebním rozkazu 5 §. Ten, kdo navrhuje vydání evropského platebního rozkazu, musí za podání takového návrhu uhradit poplatek. Vláda může vydat nařízení týkající se výše částky takového poplatku.

Poplatek za podání návrhu musí být uhrazen předem.

Pokud žalobce nesplní povinnost uhradit poplatek za podání návrhu, bude návrh odmítnut.

Nařízení (2008:892) o evropském platebním rozkazu 3 §. Při úhradě poplatku za podání návrhu musí žalobce uvést osobní identifikační číslo žalovaného nebo registrační číslo, pokud jde o organizaci.

Které poplatky je třeba uhradit?

Pokud podáváte návrh na vydání evropského platebního rozkazu ve Švédsku, je třeba za podání takového návrhu uhradit poplatek. Poplatek za podání návrhu musí být uhrazen předem. To znamená, že poplatek musí být uhrazen, aby švédský exekuční orgán (Kronofogdemyndigheten) mohl zahájit zpracování návrhu na vydání evropského platebního rozkazu. Poté, co návrh podáte, obdržíte příkaz švédského exekučního orgánu (Kronofogdemyndigheten) s informacemi, jak poplatek za podání návrhu uhradit.

V jaké výši?

V současné době činí poplatek za podání návrhu 300 SEK.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud není poplatek uhrazen včas, návrh bude zamítnut před tím, než bude zahájeno jeho zpracování.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Poplatek za podání návrhu neplaťte předem, ale počkejte na dopis od švédského exekučního orgánu (Kronofogdemyndigheten), v němž budou uvedeny informace o tom, jak platbu provést.

Co dělat po uhrazení poplatků?

Po včasném uhrazení poplatku za vydání návrhu není třeba dělat nic dalšího. Švédský exekuční orgán (Kronofogdemyndigheten) příjem úhrady sleduje. Jakmile je úhrada zaregistrována, zahájí uvedený orgán zpracování Vašeho návrhu na vydání evropského platebního rozkazu.

Poslední aktualizace: 05/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.