Upozorňujeme, že výchozí švédština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Soudní poplatky související s řízením o evropském platebním rozkazu

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

Úvod

Které poplatky je třeba uhradit?

V jaké výši?

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Co dělat po uhrazení poplatků?

Úvod

Poplatky za návrh na vydání evropského platebního rozkazu jsou ve Švédsku upraveny následujícími předpisy:

Zákon (2008:879) o evropském platebním rozkazu 5 § Ten, kdo navrhuje vydání evropského platebního rozkazu, musí za podání takového návrhu uhradit poplatek. Vláda může vydat nařízení týkající se výše částky takového poplatku.

Poplatek za podání návrhu musí být uhrazen předem.

Pokud žalobce nesplní povinnost uhradit poplatek za podání návrhu, bude návrh odmítnut.

Nařízení (2008:892) o evropském platebním rozkazu 3 § Při úhradě poplatku za podání návrhu musí žalobce uvést osobní identifikační číslo žalovaného nebo registrační číslo, pokud jde o organizaci.

Úhradu lze provést elektronicky švédskému exekučnímu orgánu prostřednictvím uvedených bankovních údajů.

Které poplatky je třeba uhradit?

Pokud podáváte návrh na vydání evropského platebního rozkazu ve Švédsku, je třeba za podání takového návrhu uhradit poplatek. Poplatek za podání návrhu musí být uhrazen předem. To znamená, že poplatek musí být uhrazen, aby švédský exekuční orgán mohl zahájit zpracování návrhu na vydání evropského platebního rozkazu. Úhrada se provádí při podání návrhu na formuláři A. Poté, co návrh podáte, obdržíte příkaz švédského exekučního orgánu s informacemi, jak uhradit poplatek za podání návrhu. Příkaz k úhradě neobdržíte, pokud jste k návrhu přiložili doklad o tom, že poplatek byl uhrazen na bankovní účet švédského exekučního orgánu.

V jaké výši?

V současné době činí poplatek za podání návrhu 300 SEK.

Jaké jsou důsledky opožděné úhrady poplatků?

Pokud není poplatek uhrazen včas, návrh bude zamítnut před tím, než bude zahájeno zpracování návrhu.

Jak a kde soudní poplatky uhradit?

Poplatek za evropský platební rozkaz lze uhradit prostřednictvím níže uvedených bankovních údajů. Při úhradě uveďte do zprávy pro příjemce číslo věci, osobní identifikační číslo žalovaného nebo registrační číslo, pokud jde o organizaci:

  • Plus bankovní číslo: 95 59 39-4
  • IBAN: SE50 9500 0099 6034 0955 9394
  • BIC: NDEASESS

Co dělat po uhrazení poplatků?

Po včasném uhrazení poplatku za vydání návrhu není třeba dělat nic dalšího. Švédský exekuční orgán sleduje příjem úhrady příslušným orgánem. Jakmile je úhrada zaregistrována, švédský exekuční orgán zahájí zpracování návrhu na vydání evropského platebního rozkazu.

Poslední aktualizace: 09/11/2020

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.