Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Cypern

Indholdet er leveret af
Cypern

Indledning

Hvilke afgifter findes der?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Indledning

I Cypern er gennemførelsen af den europæiske betalingspåkravsprocedure fastlagt ved procedureforordningen af 2008 om den europæiske betalingspåkravsprocedure (7/2008), som trådte i kraft den 12. juni 2008.

Hvilke afgifter findes der?

Det bestemmes i artikel 25 i ovennævnte procedureforordning, at de forfaldne retsafgifter ikke må overstige de retsafgifter, der opkræves for almindelige civilsager, jf. formular H i bilag VIII (vedlagt nedenfor).

Hvor meget skal jeg betale?

Se svaret i bilaget nedenfor.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Betaling af retsafgifterne er en forudsætning for at få behandlet anmodningen om et europæisk betalingspåkrav.

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Retsafgifterne kan betales gennem Cyperns centralbank.

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Når centralbanken over for distriktsdomstolen har bekræftet overførslen sammen med en kreditnota, videregives sagen til den kompetente dommer, der beordrer det europæiske betalingspåkrav gennemført, hvis betingelserne herfor er opfyldt.

BILAG VIII

SAGSOMKOSTNINGER

Formular H

Artikel 25, stk. 2,

i procedureforordningen af 2008 vedrørende den europæiske betalingspåkravsprocedure

Størrelsen af det krævede beløb

Stempelafgift (EUR)

a) Når det krævede beløb – eller værdien af sagens genstand – overstiger 100 EUR,

men er mindre end 500 EUR

17,00

b) Når det krævede beløb – eller værdien af sagens genstand – overstiger 500 EUR,

men er mindre end 2 000 EUR

31,00

c) Når det krævede beløb – eller værdien af sagens genstand – overstiger 2 000 EUR,

men er mindre end 10 000 EUR

48,00

d) Når det krævede beløb – eller værdien af sagens genstand – overstiger 10 000 EUR,

men er mindre end 50 000 EUR

94,00

e) Når det krævede beløb – eller værdien af sagens genstand – overstiger 50 000 EUR,

men er mindre end 100 000 EUR

154,00

f) Når det krævede beløb – eller værdien af sagens genstand – overstiger 100 000 EUR,

men er mindre end 500 000 EUR

256,00

g) Når det krævede beløb – eller værdien af sagens genstand – overstiger 500 000 EUR,

men er mindre end 2 000 000 EUR

342,00

h) Når det krævede beløb – eller værdien af sagens genstand –

overstiger 500 000 EUR

427,00

Hvis det krævede beløb sættes op efter registreringen af kravet, betales forskellen i retsafgifternes størrelse.

Hvis værdien af sagens genstand stiger som følge af indgivelsen af et modkrav, påhviler forskellen i retsafgifterne sagsøgte (der fremsætter modkravet).

Sidste opdatering: 11/03/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.