Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

Indledning

Afgifterne i forbindelse med den europæiske betalingspåkravsprocedure fastsættes i henhold til "Lov om retsafgifter" (Gerichtskostengesetz – GKG). Retsafgifter kan betales enten direkte, når anmodningen indgives, eller ved betaling af en faktura udstedt af retten.

Hvilke afgifter findes der?

Et europæisk betalingspåkrav udstedes først efter betaling af den pågældende afgift. De konkrete afgifter er fastsat i en oversigt over retsafgifter (Kostenverzeichnis, KV) i et bilag til loven om retsafgifter. I punkt 1100 i oversigten er der fastsat en afgift på 0,5 for den europæiske betalingspåkravsprocedure.

Det er tvistens værdi, der bestemmer afgiftens størrelse. Denne værdi er ofte den samme som størrelsen af det krav, der gøres gældende Hvis der ud over hovedkravet også er tale om renter eller omkostninger som accessoriske krav, tages disse accessoriske krav ikke i betragtning ved fastsættelsen af tvistens værdi.

Hvor meget skal jeg betale?

De retsafgifter, der skal betales for proceduren for udstedelse af et europæisk betalingspåkrav, er følgende:

Sagsværdi op til

Retsafgifter (i EUR)

Sagsværdi op til

Retsafgifter (i EUR)

500

36,00

50 000

300,50

1 000

36,00

65 000

366,50

1 500

39,00

80 000

432,50

2 000

49,00

95 000

498,50

3 000

59,50

110 000

564,50

4 000

70,00

125 000

630,50

5 000

80,50

140 000

696,50

6 000

91,00

155 000

762,50

7 000

101,50

170 000

828,50

8 000

112,00

185 000

894,50

9 000

122,50

200 000

960,50

10 000

133,00

230 000

1 059,50

13 000

147,50

260 000

1 158,50

16 000

162,00

290 000

1 257,50

19 000

176,50

320 000

1 356,50

22 000

191,00

350 000

1 455,50

25 000

205,50

380 000

1 554,50

30 000

224,50

410 000

1 653,50

35 000

243,50

440 000

1 752,50

40 000

262,50

470 000

1 851,50

45 000

281,50

500 000

1 950,50

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvis retsafgiften ikke forudbetales, udsteder retten ikke betalingspåkravet, og sagen indstilles.

For at give retten mulighed for at registrere betalingen under den relevante sag skal fordringshaver også angive sagsnummeret ved bankoverførslen.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Retsafgifterne kan betales ved indgivelsen af anmodningen. Hvis retsafgifterne ikke forudbetales, sender retten fordringshaver en faktura på retsafgifter. Betalingen kan ske ved bankoverførsel. Betaling med kreditkort er ikke mulig, og retten kan heller ikke trække afgifterne fra sagsøgerens bankkonto

Hvis der er ydet retshjælp til fordringshaver, skal der ikke betales sagsomkostninger eller forudbetales retsafgifter. Anmodningen om retshjælp kan indgives til den samme ret som anmodningen om udstedelse af et europæisk betalingskrav.

Ingen andre betalingsmetoder kan benyttes.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har betalt afgifterne?

Når betalingen er foretaget, registrerer retten betalingen under anmodningen og behandler anmodningen.

Sidste opdatering: 05/06/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.