Den originale sprogudgave af denne side tysk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: bulgarskgræskengelskfransklettisklitauiskpolskslovakiskslovenskfinsk er allerede oversat.
Swipe to change

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Tyskland

Indholdet er leveret af
Tyskland

Indledning

Hvilke afgifter findes der?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Indledning

Retsafgifterne i forbindelse med den europæiske betalingspåkravsprocedure er fastsat i lov om retsafgifter (Gerichtskostengesetz – GKG).

Retsafgifter kan enten betales ved indgivelsen af anmodningen eller ved betaling af en faktura vedrørende retsafgifter. Betalingen foretages ved overførsel.

Hvilke afgifter findes der?

I henhold til § 12, stk. 3 og 4, i GKG må det europæiske betalingspåkrav først udstedes efter betalingen af de hermed forbundne afgifter.

De konkrete afgifter er fastsat i et bilag til GKG, der viser en oversigt over retsafgifter (Kostenverzeichnis – KV-GKG). I punkt 1100 i KV-GKG er der fastsat en afgift på 0,5% for den europæiske betalingspåkravsprocedure.

Tvistens værdi indgår i afgiften. Denne værdi er ofte den samme som størrelsen af det krav, der gøres gældende. Hvis der ud over hovedkravet også gøres krav på renter eller omkostninger som accessoriske krav, tages der ikke hensyn til sidstnævntes værdi.

Hvor meget skal jeg betale?

De retsafgifter, der skal betales for proceduren for udstedelse af et europæisk betalingspåkrav, er følgende.

Sagsværdi op til Retsafgifter (i EUR) Sagsværdi op til Retsafgifter (i EUR)
500 32,00 50 000
273,00
1 000 32,00 65 000
333,00
1 500 35,50 80 000
393,00
2 000 44,50 95 000
453,00
3 000 54,00 110 000
513,00
4 000 63,50 125 000
573,00
5 000 73,00 140 000
633,00
6 000 82,50 155 000
693,00
7 000 92,00 170 000
753,00
8 000 101,50 185 000
813,00
9 000 111,00 200 000
873,00
10 000 120,50 230 000
962,50
13 000 133,50 260 000
1 052,00
16 000 146,50 290 000
1 141,50
19 000 159,50 320 000
1 231,00
22 000 172,50 350 000
1 320,50
25 000 185,50 380 000
1 410,00
30 000 203,00 410 000
1 499,50
35 000 220,50 440 000
1 589,00
40 000 238,00 470 000
1 678,50
45 000 255,50 500 000
1 768,00

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvis retsafgiften ikke forudbetales, udsteder retten ikke betalingspåkravet, og sagen indstilles.

For at give retten mulighed for at registrere betalingen under den relevante sag skal fordringshaver også angive sagsnummer ved overførslen.

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Retsafgifterne kan betales ved indgivelsen af anmodningen. Hvis dette ikke sker, fremsender retten en faktura vedrørende retsafgifterne til sagsøger.

a) Overførsel

Der kan betales via bankoverførsel.

b) Kreditkort

Der kan ikke betales med kreditkort.

c) Opkrævning ved retten via fordringshavers bankkonto.

Det er ikke muligt at opkræve beløbet direkte via fordringshaverens bankkonto.

d) Retshjælp

I det omfang der er ydet retshjælp til fordringshaver, skal fordringshaver ikke betale retsafgifter eller andre udgifter. Anmodninger om retshjælp kan indgives til samme ret, som anmodningen om det europæiske betalingspåkrav blev indgivet til.

e) Andre betalingsmåder

Der er ikke andre betalingsmåder.

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Når betalingen er foretaget, registrerer retten betalingen under anmodningen og behandler anmodningen.

Sidste opdatering: 05/11/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.