Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Irland

Indholdet er leveret af
Irland

Nationale regler for betaling af retsafgifter er:

S.I. nr. 22 af 2014

S.I. nr. 23 af 2014

S.I. nr. 24 af 2014

I øjeblikket opkræves der ikke retsafgifter i Irland for anmodninger om udstedelse af europæiske betalingspåkrav. Anmodningen skal derfor indgives uden betaling af afgift.

Sidste opdatering: 18/01/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.