Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Italien

Indholdet er leveret af
Italien

Indledning

Hvilke afgifter findes der?

Hvornår skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Indledning

Bestemmelserne om sagsomkostninger er fastsat i de konsoliderede love og retsforskrifter om retsafgifter som omhandlet i dekret udstedt af republikkens præsident (Decreto del Presidente della Repubblica) nr. 115 af 30. maj 2002.

Hvilke afgifter findes der?

I civile sager betaler de to parter selv retsafgifterne for de dokumenter, de udfærdiger, og for de dokumenter, der er nødvendige for gennemførelsen af retssagen, og som pålægges af lovgivningen eller af retten (artikel 8 i den konsoliderede lovgivning om retsafgifter, dekret nr. 115/2002).

I civile sager opkræves følgende retsafgifter:

  • en fast afgift
  • udgifter til forkyndelse
  • kopiafgifter.

Hvornår skal jeg betale?

De beløb, der skal betales, er fastsat i artikel 13 og artikel 30 i dekret nr. 115/2002, dvs. den faste afgift og udgifterne til forkyndelse på justitskontorets anmodning.

Kopiafgifter er reguleret i artikel 267 ff. i dekret nr. 115/2002, og satserne er anført i tabel nr. 6, 7 og 8 i bilaget til dette dekret.

I henhold til artikel 46 i lov nr. 374/1991 om indførelse af fredsdommere skal den faste afgift ikke betales for dokumenter og procedurer på op til 1 033 EUR.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

I tilfælde af manglende betaling fremsender rettens justitskontor eller den virksomhed, der har til opgave at opkræve disse afgifter (aftale med Equitalia Giustizia s.p.a.), en betalingsanmodning med instrukser om betaling af den faste afgift (artikel 248 i dekret nr. 115/2002).

I tilfælde af manglende betaling af kopiafgifter og af det beløb, der er fastsat i artikel 30 i dekret nr. 115/2002, kan rettens justitskontor nægte at modtage dokumentet (artikel 285 i dekret nr. 115/2002).

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

For betalinger i Italien betales via postgirokonto, en F23-formular eller stempelmærker købt i en tobakshandel eller hos en autoriseret forhandler.

For betalinger fra udlandet betales ved bankoverførsel til følgende konto:

BIC: BITAITRRENT

IBAN: IT 04 O 01000 03245 350008332100

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Når betalingen er foretaget, fremsendes den relevante kvittering til justitskontoret for at dokumentere betalingen.

Sidste opdatering: 18/01/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.