Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Malta

Indholdet er leveret af
Malta

Indledning

De gebyrer, der skal betales i forbindelse med denne procedure, er fastsat i artikel 1, stk. 2, artikel 2 og artikel 13, stk. 1, i tarif B i kap. 12 i Maltas love, lov om organisation og civil retspleje.

Registreringsgebyret kan ikke betales elektronisk.

Hvilke afgifter findes der?

Der kræves betaling i forbindelse med følgende formularer:

Formular A — Anmodning om et europæisk betalingspåkrav

Formular D — Afgørelse om afvisning af en anmodning om et europæisk betalingspåkrav

Formular E — Europæisk betalingspåkrav

Formular F — Indsigelse mod et europæisk betalingspåkrav

Formular G — Afgørelse om eksigibilitet

Hvor meget skal jeg betale?

Formular A — Anmodning om et europæisk betalingspåkrav: 30,00 EUR i registreringsgebyr og 7,20 EUR for hver meddelelse til sagsøgte og sagsøgeren i formular D eller E

Formular F — Indsigelse mod et europæisk betalingspåkrav: 30,00 EUR i registreringsgebyr og 7,20 EUR for hver meddelelse til sagsøgeren

Formular G — Afgørelse om eksigibilitet: 20,00 EUR i registreringsgebyr

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Formularen vil først blive behandlet, når betalingen er sket.

Hvordan kan jeg betale retsafgifterne?

Retsafgifter kan indbetales på følgende bankkonto:

Kontohavers navn

AGENTURET FOR RETSADMINISTRATION

IBAN (International Bank Account, International Bankkonto)

MT94VALL22013000000050011428265

Nationalbankkode

SORTERINGSKODE 22013

Kontonummer

50011428265

BIC-/SWIFT-kode

VALLMTMT

Instituttets navn

BANK OF VALLETTA

Bankens adresse

VALLETTA BRANCH
REPUBLIC STREET
VALLETTA

Kontoens valuta

EURO

Hvad skal jeg gøre efter betaling?

Du skal fremvise den kvittering, der er udstedt af den bank, hvorigennem transaktionen blev gennemført.

Sidste opdatering: 05/10/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.