Den originale sprogudgave af denne side engelsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Retsafgifter i forbindelse med den europæiske betalingspåbudsprocedure

Malta

Indholdet er leveret af
Malta
Der findes ingen officiel oversættelse af den sprogudgave, du ser.
Her kan du få adgang til en maskinoversat udgave af indholdet. Vær opmærksom på, at oversættelsen kun tjener til at give læseren en kontekst. Indehaveren af siden påtager sig intet som helst ansvar for kvaliteten af den maskinoversatte tekst.

Indledning

Hvilke afgifter findes der?

Hvor meget skal jeg betale?

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Indledning

De afgifter, der er forbundet med denne procedure, er fastsat i artikel 1, stk. 2, artikel 2 og artikel 13, stk. 1, i tarif B i kapitel 12 i den maltesiske civile retsplejelov.

Retsgebyret kan ikke betales elektronisk.

Hvilke afgifter findes der?

Der opkræves retsafgifter ved indgivelse af følgende formularer:

Formular A – Anmodning om et europæisk betalingspåkrav

Formular D – Afgørelse om afvisning af en anmodning om et europæisk betalingspåkrav

Formular E – Den europæiske betalingspåkravsprocedure

Formular F – Indsigelse mod et europæisk betalingspåkrav

Formular G – Afgørelse om eksigibilitet

Hvor meget skal jeg betale?

Formular A – Anmodning om et europæisk betalingspåkrav: retsgebyr på 30,00 EUR og 7,20 EUR for hver forkyndelse for skyldner eller skyldnere og for fordringshaver ved indgivelse af formular D eller E

Formular F – Indsigelse mod et europæisk betalingspåkrav: retsgebyr på 30,00 EUR og 7,20 EUR for hver forkyndelse for fordringshaver

Formular G – Afgørelse om eksigibilitet: retsgebyr på 20,00 EUR.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler retsafgifterne til tiden?

Formularen vil først blive behandlet efter betalingen.

Hvordan kan jeg betale retsafgifter?

Retsafgifterne kan overføres til følgende bankkonto:

Kontohavers navn

CASHIER MALTA GOVERNMENT

IBAN (internationalt bankkontonummer)

MT55MALT011000040001EURCMG5001H

Centralbankkode

CODE GUICHET 01100

Kontonummer

40001EUR-CMG5-001-H

BIC/SWIFT

MALTMTMT

Bankens navn

BANQUE CENTRALE DE MALTE

Bankens adresse

CASTILLE PLACE
VALLETTA
MALTA

Kontoens valuta

EURO

Hvad gør jeg, når jeg har betalt?

Der skal fremvises en kvittering udstedt af den bank, der forestod transaktionen.

Sidste opdatering: 04/05/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.